Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Roman Hynčica Skupina: G562

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Roman Hynčica Skupina: G562"— Transkript prezentace:

1 Optimalizace hranic hasebních obvodů s využitím funkcí GIS pro analýzu a modelování
Roman Hynčica Skupina: G562 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení

2 1/2 Úkoly: Seznamte se z rozmístěním jednotlivých hasičských stanic a rozdělením města Ostravy do příslušných hasebních obvodů (dále HO) Připravte digitální data do formátu vhodného pro provedení analýz a modelování a proveďte analýzu spočívající ve stanovení dojezdových vzdáleností z jednotlivých hasičských stanic do místa zásahu

3 2/2 Úkoly: Proveďte analýzy směřující ke stanovení průběhu hranic nově navržených HO se zachováním rozmístění stávajících hasičských stanic Při stanovení nových hranic HO vezměte v úvahu možnost obsloužení částí města s ohledem k možných povodňovým stavům Porovnejte navržené hasební obvody se stávajícími hasebními obvody

4 Důvody optimalizace stanovení optimální míry nákladů na fungování systému požární ochrany výše škod požárů a mimořádných událostí je funkcí času zvýšení efektivnosti využití hasičské techniky

5 Rozdělení jednotek PO Profesionální jednotky PO
Hasičské záchranné sbory podniků Hasičské záchranné sbory okresů Sbory dobrovolných hasičů obcí Sbory dobrovolných hasičů podniků Dobrovolné jednotky PO

6 Rozmístění hasičských stanic:
HZSMO stanice: Zábřeh - centrální stanice Fifejdy - pobočná stanice Poruba - pobočná stanice Hrabůvka - pobočná stanice Slezská Ostrava - pobočná stanice

7 Hasební obvody HZSMO k 4. 5. 1999 HZS Zábřeh HZS Fifejdy HZS Poruba
Výškovice Proskovice Stará Bělá Vítkovice Zábřeh Polanka Nová Ves Dubí HZS Fifejdy Hošťálkovice Lhotka Hulváky Mar. Hory Mor. Ostrava Petřkovice Přívoz HZS Poruba Svinov Krásné Pole Martinov Pustkovec Poruba Třebovice Plesná HZS Slezská Ostrava Antošovice Michálkovice Bartovice Muglinov Heřmanice Radvanice Hrušov Slezská Ostrava Koblov HZS Hrabůvka Dubina Hrabová Hrabůvka Kunčice Kunčičky Nová Bělá Bělský les

8 Východiska pro stanovení doby dojezdu jednotek PO na místo zásahu
1/2 Východiska pro stanovení doby dojezdu jednotek PO na místo zásahu Doba výjezdu jednotky PO k zásahu z místa své dislokace po vyhlášení poplachu Územní působnost jednotky PO - optimální vzdálenost pro dojezd určitého druhu jednotky k místu zásahu, která vymezuje tzv. zásahový obvod

9 Četnost požárů v závislosti na vzdálenosti k místu požáru pro jednotky HZS okresů

10 Východiska pro stanovení doby dojezdu jednotek PO na místo zásahu
2/2 Východiska pro stanovení doby dojezdu jednotek PO na místo zásahu doba výjezdu: 2 minuty u jednotky složené z osob, které vykonávají službu v jednotce jako svoje povolání deseti minut u jednotky složené z osob, které vykonávají službu v této jednotce dobrovolně vedle svého zaměstnání doba jízdu k zásahu pro místní působnost je stanovena doba jízdy k zásahu 5 minut a týká se velkých požárních úseků, míst s velkým shromážděním osob, historická centra měst atd.

11 Průměrná plocha požáru

12 Počet zachráněných osob

13 Centrum tísňového volání města Ostravy
společným dispečerským pracovištěm čtyř základních složek IZS města Ostravy: hasičů, zdravotnické záchranné služby, městské policie a Policie České republiky koordinuje společný zásahu složek IZS při řešení mimořádných událostí využívá geografické informační systémy

14 Použitelné datové zdroje:
vlastní sběr dat mapové podklady v digitální formě (poskytnuto Magistrátem města Ostravy) vrstva uliční sítě města Ostravy vrstva hasičských stanic vrstva hasebních obvodů vrstva zachycující povodeň v roce 1997 vrstva městských obvodů statistické přehledy výjezdu vozidel HZS k místě události (poskytnuto Centrem tísňového volání města Ostravy)

15 Realizace projektu projekt byl zpracován pro území města Ostravy a jeho záměrem bylo stanovit hranice hasebních obvodů z  časového hlediska Jednotlivé cíle: sběr dat pro ohodnocení uliční sítě příprava dat do formátu vhodného k provedení analýz kontrola ohodnoceného modelu uliční sítě s databází  CTV provedení síťových analýz a vytvoření nových hasebních obvodů srovnání stávajících hasebních obvodů s nově navrženými

16 Programové prostředky
ArcView - produkt firmy ESRI Inc. ArcView Network Analyst určení nejvhodnějšího spojení mezi 2 místy určení nejvhodnějšího spojení od zadaného místa k určitému „nejbližšímu” objektu určitého typu určení servisního území objektů

17 Přípravná fáze – zpracování databáze výjezdu vozidel HZS
v období od do celkem 7820 záznamů z toho: Tyto data obsahují následující položky: identifikační číslo události pro celou ČR (i_id_udal) čas ohlášení události (cas_vzniku) identifikační číslo události v rámci Ostravy (id_udal) městský obvod, do kterého spadá daná událost (mestsky_obvod) ulice (ulice1) číslo popisné (c_p_ ) slovní popis toho, co se stalo (co_se_stalo) čas, ve který vyjelo vozidlo k zásahu (vyjezd) čas příjezdu vozidla k zásahu (prijezd_u) typ vozidla, které zasahovalo (naz_voz) název stanice, ze které vyjíždělo příslušné vozidlo (naz_jedn)

18 Průměrná doba jízdy k zásahu

19 Podíl jednotlivých hasičských stanic na celkovém počtu zásahů

20 Sběr dat konzultace s řidiči zásahových vozidel
k hlavním trasám byla zaznamenána průměrná rychlost, jakou lze daný úsek projet kontrolou byly konzultace s více řidiči z jedné hasičské stanice informace získané od řidičů jsou rozhodující pro výsledky práce

21 Příprava dat ohodnocení uliční sítě
výpočet dopravního času funkcí NetUnits.VelocityToTime

22 Kontrola ohodnoceného modelu uliční sítě
srovnání s databází CTV využití síťové analýzy nalezení nejbližšího spojení (Find Closest Facility) HS 3 - Poruba ID události Městský obvod Ulice Čas z CTV Čas z ArcView 22019 Poruba Zdeňka Štěpánka 2:20 2:05 25057 Oty Synka 2:21 16490 Podroužkova 2:59 3:10 14876 Karla Šmidkeho 3:20 2:58 24914 Alžírská 4:04 3:57 18268 Nová Ves Zacpalova 4:38 3:34

23 Síťové analýzy analýza nalezení servisního území
vytvoření časových zón kolem jednotlivých hasičských stanic vytvoření servisní sítě pro jednotlivé hasičské stanice parametry časových zón: 10 časových pásem interval 0,5 minuty

24 Servisní území pro HS Poruba

25 Servisní síť pro HS Poruba

26 Navržení nových hranic hasebních obvodů
pro běžný stav pro možný povodňový stav zásady stanovení průběhu nové hranice: brát v úvahu logické členění území (vodní toky) aby hranice hasebního obvodu nedělila ulice na dvě poloviny s výjimkou dlouhých ulic pokud je to možné, vést novou hranici po hranici katastrálního území

27 Srovnání stávajících hasebních obvodů s nově navrženými 1/3

28 Srovnání stávajících hasebních obvodů s nově navrženými 2/3

29 Srovnání stávajících hasebních obvodů s nově navrženými 3/3

30 Navržené obvody pro možný povodňový stav

31 Závěr Cílem práce bylo stanovení průběhu hranic nově navržených hasebních obvodů z hlediska časového dojezdu. Z mapových výstupů je zřejmé, že stávající rozmístění hasičských stanic je vyhovující. Na základě výsledků analýz došlo k vytvoření nových hranic. Jako rozhodující pro průběh nových hranic hasebních obvodů se jeví kvalitní ohodnocení uliční sítě rychlostními limity.

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Roman Hynčica Skupina: G562"

Podobné prezentace


Reklamy Google