Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové prostředí (mikro, makro)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové prostředí (mikro, makro)"— Transkript prezentace:

1 Marketingové prostředí (mikro, makro)
Úspěšný marketing sleduje okolní prostředí a přizpůsobuje nabídku tak, aby s ním byla v souladu

2 Jaký je chemický podnik?
Průmysl ropy a petrochemie Pohonné hmoty Suroviny etylen, propylen, benzen, toluen,… Velké objemy – doprava Základní anorganické chemikálie – kyseliny, dusičnany, technické plyny Chemické meziprodukty – polotovary pro barviva, léčiva, prostředky na ochranu rostlin Pomocné prostředky - barvy, laky, plasty pro výrobu obuvi, textilu, lepidla, tmely, plasty

3 Míra ovlivnění podnikem
Úrovně marketingového prostředí Míra ovlivnění podnikem 100% Úroveň 1 Vnitřní prostředí Úroveň 2 Trhy podniku Úroveň 3 Soubor stakeholderů Úroveň 4 Makropro-středí Konkurence

4 Makroprostředí Politicko-právní: systém norem ovlivňujících podnikatelskou činnost Ekonomické: komplex globál. a lokálních vlivů, které formují tržní potenciál firem Sociální: kulturní - soubor prvků vyjadřujících lidské hodnoty, postoje, vnímání demografické – charakteristiky populace Technické a technologické: každá nová technologie s sebou nese důsledky (růst efektivity x tvůrčí destrukce) Přírodní: nedostatek surovin, rostoucí náklady na energii, zvyšující se stupeň znečištění

5 e-commerce Dostupnost rozšíření internetu v podnicích je vysoká, téměř 90% podniků v ČR Bezpečnost informací a plateb na B2B má mnohem menší význam než na B2C Počet zakázek uzavíraných pomocí internetu roste řádově v desítkách %

6 Míra ovlivnění podnikem
Úrovně marketingového prostředí Míra ovlivnění podnikem 100% Úroveň 1 Vnitřní prostředí Úroveň 2 Trhy podniku Úroveň 3 Soubor stakeholderů Úroveň 4 Makropro-středí Konkurence

7 Vnitřní marketingové prostředí
kvalitní výkon marketingových činností koordinace a úzké pracovní vztahy s V&V, prodejem, ... zřetelný náhled na silné a slabé stránky, tvorba konkurenční výhody

8 Trhy podniku Průmyslové Spotřební Státní (armáda, státní rezervy, …)

9 Průmyslový trh (Bussines to bussines )
B2B tvoří ho podniky, které nakupují nebo pronajímají si „hodnotu“ od nás proto, aby mohli vyrábět, prodávat dalším členům hodnotového řetězce a vydělávat

10 Hodnotový řetězec Podnik je součástí mnoha hodnotových řetězců. Jeho produkt „přidává“ hodnotu pro dalšího odběratele v řetězci. Spolana – celulóza – textilní fabrika – tkanina – výrobci oděvů - zákazník

11 Spotřební trh B2C tvoří ho jednotlivci nebo jejich rodiny
Nakupují za účelem uspokojení individuálních (rodinných) potřeb

12 Vlastnosti Spotřební trh Průmyslový trh Čas strávený Kupující: · Počet
Relativně mnoho Re lativně jen několik málo Geografická koncentrace Relativně nízká Relativně vysoká Akční rádius Relativně malý Relativně velký Znalosti kupujícího Relativně malé Relativně značné Motiv nákupu Potřeby , často emoc ionální Zisk, vhodnost pro VZ, racionální Orientace L okální Mezinárodní Čas strávený nákupem Relativně krátký Relativně dlouhý Nakupované množství Relativně velké Hodnota transakce Typ po ptáv ky K onečná Odvozená Požadované balení variant Často specifické Vliv kupujícího na produkt Trh: Citlivost na ekonomickou situaci Vztah: Komplexnost R elativně velký

13 Veřejnost (stakeholders)
= zájmové a vlivové skupiny Příklad – výrobce léčiv

14 Soubor stakeholderů Akcioná ři Konkurenti Výzkumné organizace
Kontrolní org. SÚKL Nemocnice Prakti čtí léka Lékárníci Zdravotní pojiš ťovny Dodavatelé surovin Zam ěstnan- ci Banky a finan ční instituce Velkoobchod s léky ( ZZ) Vláda, parlament Podnik (výrobce čiv)

15 Konkurenční prostředí
Marketingově řízené firmy musí věnovat pozornost nejen zákazníkům, ale i konkurenci - setkáváme se s ním na všech typech trhů - struktura konkurence (Porter – pět sil, které ovlivňují přitažlivost trhu, Kotler – strategie přístupu k trhu)

16 Na B2C má zákazník (téměř) vždy volbu
Podnik Konkurence

17 Porter (1980) Konkurence uvnitř odvětví Vyjednávací síla dodavatelů
Vyjednávací síla zákazníků Hrozba nově vstupujících firem Hrozba substitučních produktů

18 Analýza konkurentů

19 Tři zdroje, které přináší konkurenční výhody
Inovace výrobků Zlepšení procesů Nástroje marketingového mixu a služby

20 Vysvětlete pojem hodnotový řetězec.
Popište složky marketingového prostředí. Vysvětlete vlivy působící v makroprostředí. Popište Porterův model.


Stáhnout ppt "Marketingové prostředí (mikro, makro)"

Podobné prezentace


Reklamy Google