Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminární práce Postupy pro školní rok 2014/2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminární práce Postupy pro školní rok 2014/2015."— Transkript prezentace:

1 Seminární práce Postupy pro školní rok 2014/2015

2 Maturita 2015 Seminární práce – 3. část profilové maturity, Předmět (v zadání zatím jako oborové zaměření práce): Maturitní příprava z … a Český jazyk, Anotace – stručný obsah práce v několika větách, Cíle práce – kontrolovatelné a měřitelné – psáno nejlépe v bodech.

3 Konzultant napomáhá formulaci zadání seminární práce, průběžně konzultuje s žákem postup prací a provádí pravidelný monitoring postupu práce, vede žáka k přesnému citování zdrojů, zdůvodňování závěrů a využívání širokého spektra informačních zdrojů,

4 Konzultant v případě závažných nedostatků v činnosti žáka konzultant informuje ředitele, ve stanoveném termínu zpracovává posudek konzultanta na seminární práci, podle možností se účastní obhajoby seminární práce, nemusí být pracovníkem školy.

5 Garant v případě, že konzultant je osoba, která nemá pracovní poměr ve škole, přebírá částečnou zodpovědnost učitel-garant, především kontroluje termíny a závěrečné odevzdání práce, shledává posudek konzultanta v souladu s kvalitou práce.

6 Harmonogram spolupráce s konzultantem do 30.10. – kontrola úvodu, obsahu, literatury a zpracování teoretické části, do 20.12. – prezentace na Maturitní přípravě, odevzdání praktické části a první verzi kompletního zpracování včetně příloh, Do 6.1. – odevzdat verzi pro poslední úpravy konzultantem

7 Harmonogram spolupráce s konzultantem do 6.2. – odevzdat konečnou verzi pro konzultanta k úpravám, do 13.2. – odevzdat opravenou verzi pro konzultanta k napsání posudku, do 27.2. odevzdat finální verzi sekretářce ŘŠ (svázána + CD),

8 Průběžné hodnocení práce v předmětu Maturitní příprava z…, Prezentace, hodnocení s váhou 5, které bude součástí předmětu Maturitní příprava z …

9 Hodnocení SP Konzultant – provede závěrečnou klasifikaci (ohodnotí celkovou spolupráci, kvalitu a obsah práce) – 15% klasifikace. Informatik – posoudí grafickou stránku –15% klasifikace Oponent – zpracuje hodnocení a navrhne celkovou známku, formuluje dva dotazy k SP – 40% klasifikace

10 Závěrečné hodnocení práce obhajoba při ústní části MZK – 30% doba obhajoby – 15 min, diskuse – 5 min, výsledek hodnocení - váhový průměr ze všech získaných známek, oponent – zkoušející, konzultant (garant) – přísedící

11 Poznámky přiložena orientační tabulka k hodnocení, kvalitní práce je třeba využít k reprezentaci školy jako SOČ, termín odevzdání je posunut z důvodu časného konání oblastních a krajských kol SOČ.

12 Klasifikace písemné části seminární práce Známka 12345 Cíl práce vhodně nadefinovaný a splněný cíl splněný jednoduchý cílcíl splněný částečně cíl splněn v minimální míře nesplněný cíl Přínos žáka vlastní šetření, pokusy, návštěvy závodů, laboratoří, archivů, muzeí dotazníkové šetření, práce ve škole jednoduché vlastní šetření bez vlastního přínosu, kompilace kompilace s chybami Obsahová úroveň práce doplňuje středoškolské učivo, výborné zpracování, vlastní hodnocení na středoškolské úrovni s vlastními postřehy a drobnými nedostatky zpracování jednoduché, bez vlastního názoru, chyby v teorii zpracování s chybami, nízká vypovídací hodnota, převážně staženo staženo z Internetu Jazyková úroveň práce je pravopisně i stylisticky výborná práce je stylisticky správně, obsahuje drobné chyby práce je stylisticky problematická, drobné pravopisné chyby práce má v dílčích částech nižší srozumitelnost, s pravopisnými chybami práce je stylisticky nesrozumitelná, obsahuje mnoho pravopisných chyb Grafická úroveň výborná, literatura dle normy velmi dobrá, literatura dle normy nedostatky v grafickém zpracování i v citacích chybí popisy, odstavce, špatné členění i citace chybí popisy, odstavce, obsah, literatura


Stáhnout ppt "Seminární práce Postupy pro školní rok 2014/2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google