Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí KOORDINACE SLUŽEB V PÉČI O KLIENTA V RT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí KOORDINACE SLUŽEB V PÉČI O KLIENTA V RT."— Transkript prezentace:

1 Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí KOORDINACE SLUŽEB V PÉČI O KLIENTA V RT

2 RT ve spolupráci s kurátorem U klientů, jejichž účast v terapii byla iniciována kurátorem Na počátku spolupráce nezbytné setkání všech 3 stran (rodina, poradce, kurátor) – 1. ko. Na prvním setkání jsou stanoveny podmínky spolupráce, délka, obsah a cíle léčby včetně způsobu nakládání s informacemi a předávání zpráv o průběhu léčby. V případě, že se z jakýchkoliv důvodů pověřený pracovník spolupracujícího zařízení nedostaví, probíhá 1. kontakt s rodinou bez jeho přítomnosti dle standardních postupů Trojstranný kontrakt o spolupráci Další setkávání pouze s rodinou Pokud se v průběhu spolupráce změní situace rodiny a je třeba změnit kontrakt – opět společná schůzka (po dohodě poradce s rodinou)

3 RT ve spolupráci s kurátorem KONTRAKT Obsahuje též zakázku třetí strany Přesná formulace typu informací a způsobu předávání těchto informací mezi zúčastněnými stranami Podmínky, za jakých bude spolupráce s rodinou v zařízení probíhat Co bude důvodem pro ukončení spolupráce Kontrakt podepisuje poradce, klient a kurátor ve třech vyhotoveních, po jednom pro každou stranu

4 RT paralelní s IPT/SPT Kdy: kromě zakázky pro rodinnou terapii vznikne zakázka pro IPT/SPT (např. řešení osobních / osobnostních / interpersonálních problémů některého z členů rodiny) někdy může být výsledkem práce s rodinou rozkrytí zakázky pro IPT u jednoho jejího člena (vpodst. skrytá zakázka) Hranice: riziko střetu zájmů, ohrožení bezpečí terapeutického procesu personální oddělení dohoda o předávání informací - u nezl. klientů rodiče mají právo se informovat o docházce a průběhu spolupráce, terapeut je povinen informovat rodiče o závažných skutečnostech, které dítě bezprostředně ohrožují na zdraví / životě - u dospělých klientů věc společné dohody - písemné

5 Case management Případové vedení klienta „zmapování potřeb klienta a jeho rodiny a následná organizace, koordinace, monitoring a vyhodnocování balíčku poskytovaných služeb a prosazování zájmů klienta, přičemž balíček služeb poskytovaných klientovi by měl co nejpřesněji reagovat na aktuální potřeby klienta a jeho specifika.“ (National Association of Social Workers, 1992) V zahraničí institucionalizováno, v ČR chybí Role case managera: CM provádí základní diagnostiku potřeb klienta CM plánuje spolu s klientem jeho cíle a prostředky k jejich dosahování CM pomáhá propojovat jednotlivé typy služeb CM monitoruje a vyhodnocuje vývoj klienta CM prosazuje a hájí zájmy klienta

6 Case management v péči o rodinu MDFT - multidimensionální rodinná terapie (Nízozemí) pro rodiny se závažnější poruchou ve více oblastech, tzn. ne pouze užívání NL u dítěte, ale např. dysfunkční rodina apod. intensivní ambulantní podpora rodině v rámci case managementu rodině je přidělen case manager, který je s ní v denním kontaktu, buď osobně nebo telefonicky. Kontroluje např. docházku dítěte do školy, doprovází rodinu v běžném životě při řešení životních starostí kapacita 1 case managera je max. 6 rodin při plném úvazku služba je poskytována max. po dobu 1 roku

7 Case management v péči o rodinu Terénní práce s rodinami (Velká Británie) Terénní sociální práce pro region, dojíždění za rodinami Provázení rodiny při řešení sociálních, trestněprávních i běžných potíží Metody práce – pětistupňový model: 1. Naslouchání, seznámení se s rodinou a s problémem 2. Informace, doporučení, nabídka pomoci 3. Zvažování kompetencí rodiny, kontakty na jiné služby 4. Uskutečnění podpory 5. Plánování další pomoci, kontakty na návazné služby Manuály, „učebnice“, kognitivně behaviorální prvky Tým: obvykle sociální pracovnice; jedna pracovnice má v péči cca 12 rodin


Stáhnout ppt "Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí KOORDINACE SLUŽEB V PÉČI O KLIENTA V RT."

Podobné prezentace


Reklamy Google