Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: Arabská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: Arabská."— Transkript prezentace:

1

2 Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: Arabská říše 2. Člověk a společnost Dějepis 3. 9. 2012 PhDr. Jana Burianová Tematická oblast: Dějepis – V. – VIII. ročník osmiletého a 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.04

3 Anotace: Žáci získají základní přehled o dějinách arabské říše. Seznámí se s historií vzniku a zásadami islámu. Významnou částí je také kapitola o přínosu Arabů evropské kultuře a vzdělanosti. Závěr tvoří zjištění získaných znalostí ve formě otázek. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. D

4 D Arabové a jejich náboženství Arabské kmeny obývali ústřední část Arabského poloostrova. Obyvatelé se živili chovem dobytka (kočovní pastevci – beduíni) a obchodem. Arabové uctívali různá božstva a posvátné symboly, například tzv. „černý kámen“ (meteorit) ve městě Mekka.

5 D Mekka (7) (9)

6 D Vznik a zásady islámu Zakladatelem islámu byl Mohammad (Mohamed), bohatý arabský obchodník z Mekky (nar. r. 570) Jako první začal hlásat víru v jediného boha – Alláha, prohlásil se za jeho proroka. Roku 622 byl nucen uprchnout z Mekky do Mediny, tzv. hidžra – dodnes počátek arabského letopočtu. Později se do Mekky vítězně vrací, ta se stává hlavním poutním místem muslimů. Nová víra sjednotila arabské kmeny a umožnila vznik silné říše.

7 D (8)(10)

8 D Vyznavači islámu se nazývají muslimové. Posvátnou knihou muslimů ke korán. Muslimové by měli alespoň jednou za život vykonat pouť do Mekky. Měli by dodržovat období půstu, tzv. ramadán. Muslim by se měl modlit pětkrát denně. K základním povinnostem patří šíření islámu. Je povoleno mnohoženství. Platí přísný zákaz jíst vepřové maso.

9 D Arabská říše Po Mohammadově smrti (r.632) muslimská vojska podnikla vítězná tažení a podrobila si Sýrii, Mezopotámii, Egypt, Palestinu, Persii. Arabové ovládli severní Afriku a přes Gibraltar pronikli do Evropy. Z Pyrenejského poloostrova ohrožovali franckou říši, ale byli poraženi v b. u Poitiers (r. 732). Arabové žijící na Pyrenejském poloostrově jsou nazýváni Maurové. Největšího rozmachu dosáhla říše v 8.-9. století, centrem říše byl Bagdád. Později se říše rozpadá na několik samostatných území, tzv. emirátů. Například Pyrenejský poloostrov byl ovládán córdobským emirátem.

10 D Cordoba (Španělsko) Palác Alhambra (Granada) (11) (12)

11 D Arabská kultura a vzdělanost Přínos Arabů evropské kultuře najdeme v mnoha oblastech: nové zemědělské plodiny ( rýže, bavlna, citróny, pomeranče) vysoká úroveň některých vědních oborů (matematika, zeměpis, astronomie, medicína) literatura: překlady antických filozofů, poezie architektura: mešity, minarety, ornamentální výzdoba (1)

12 D Avicenna (3) (2)

13 D Omarova mešita (Jeruzalém) (4)

14 D Mauzoleum (Samarkand) (5)(6)

15 Zjištění získaných znalostí D 1.Co víš o vzniku a zásadách islámské víry? 2.Zkus spočítat, který rok mají letos muslimové. 3.Která území ovládala arabská říše? 4.Jakým způsobem obohatili Arabové kulturu a hospodářství podmaněných území? 5.Navštívil jsi některou z islámských zemí? 6.Co víš o islámu v současnosti?

16 Zdroje použitých materiálů 1.Gyrokanth, Arabicnumerals.gif [online]. 2005 [cit. 20012-09-03]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arabicnumerals.gif 2.Gabriel VanHelsing, Avicenna TajikistanP17-20Somoni-1999 (cropped).png [online]. 2012 [cit. 20012-09-03]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Avicenna_TajikistanP17-20Somoni- 1999_%28cropped%29.png 3.Muffet, Orange tree branch.jpg [online]. 2010 [cit. 20012-09-03]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orange_tree_branch.jpg 4.Mattes, MosqueOfOmar1914.jpg [online]. 2006 [cit. 20012-09-03]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MosqueOfOmar1914.jpg 5.Shuhrataxmedov, Guri Amir (Samarkand)-04 Mausoleum fasad.jpg [online]. 2011 [cit. 20012- 09-03]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guri_Amir_%28Samarkand%29- 04_Mausoleum_fasad.jpg 6.Gryffindor, Gärten der Welt, Berlin-Marzahn 060.jpg [online]. 2006 [cit. 20012-09-03]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%A4rten_der_Welt,_Berlin-Marzahn_060.jpg 7.Jordan Busson, Domesticated Camels.JPG [online]. 2007 [cit. 20012-09-03]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domesticated_Camels.JPG

17 Zdroje použitých materiálů 8.NormanEinstein, Mecca, Saudi Arabia locator map.png [online]. 2007 [cit. 20012-09-03]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mecca,_Saudi_Arabia_locator_map.png 9.Al Jazeera, English Last call for Hajis - Flickr - Al Jazeera English.jpg [online]. 2009 [cit. 20012-09-03]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Last_call_for_Hajis_- _Flickr_-_Al_Jazeera_English.jpg 10.Netscott, Muhammad-Majmac-al-tawarikh-2.jpg [online]. 2006 [cit. 20012-09-03]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muhammad-Majmac-al-tawarikh-2.jpg 11.Javier Carro, Arcos en patio de los leones, la Alhambra.JPG [online]. 2006 [cit. 20012-09-03]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arcos_en_patio_de_los_leones,_la_Alhambra.JPG 12.Timor Espallargas, Mosque Cordoba.jpg [online]. 2004 [cit. 20012-09-03]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosque_Cordoba.jpg


Stáhnout ppt "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: Arabská."

Podobné prezentace


Reklamy Google