Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název dokumentu: Velkomoravská říše Autor: PhDr. Jana Burianová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název dokumentu: Velkomoravská říše Autor: PhDr. Jana Burianová"— Transkript prezentace:

1

2 Název dokumentu: Velkomoravská říše Autor: PhDr. Jana Burianová
Číslo šablony: III/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_DE.S9.07 Název dokumentu: Velkomoravská říše Autor: PhDr. Jana Burianová Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tematická oblast: Dějepis-V.-VIII. ročník osmiletého a 1.-4.ročník čtyřletého gymnázia Datum vytvoření: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec

3 D Anotace: Žáci se seznámí s historií prvního státního útvaru na našem území, tj. Velké Moravy. Součástí prezentace jsou významné postavy velkomoravských knížat i kulturní dědictví Velké Moravy. Ověření získaných znalostí je provedeno v závěru formou otázek. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Vznik velkomoravské říše
D Jedná se o nejstarší státní slovanský útvar na našem území. Za zakladatele je považován kníže Mojmír I., který v roce 833 porazil nitranského knížete Pribinu a k jižní Moravě připojil západní Slovensko. C (3)

5 Kníže Rastislav D Pokračoval v rozšiřování území říše a dostal se do sporu s východofranckým panovníkem. Podařilo se mu ubránit nezávislost své říše a rozhodl se zřídit na Moravě vlastní církevní organizaci. Obrátil se na byzantského císaře, který r. 863 vyslal na Moravu dva učence – Konstantina (později přijal jméno Cyril) a Metoděje, původem Řeky ze Soluně. C

6 D C (6) (7)

7 Působení Konstantina a Metoděje
sestavili první slovanské písmo – hlaholici důležité části Bible přeložili do staroslověnštiny, ta se stala i bohoslužebným jazykem při mši (namísto latiny) organizovali církevní život, šířili křesťanství – Metoděj byl papežem jmenován arcibiskupem jeho rukou přijal křest také český kníže Bořivoj s manželkou Ludmilou C

8 Panování Svatopluka D Za Svatopluka Velká Morava zahrnovala kromě Moravy a Slovenska také část Maďarska, Rakouska a Polska. Po Metodějově smrti (r. 885) Svatopluk podpořil latinskou bohoslužbu, Metodějovy žáky vyhnal ze země. Ti odchází do Bulharska, tam vzniká písmo cyrilice (dnešní azbuka). C

9 Zánik Velké Moravy Po smrti Svatopluka se jeho říše rozpadá.
Mojmír II. nebyl silným panovníkem V r. 907 podlehla Velká Morava nájezdu kočovných maďarských kmenů C

10 Znáš pověst o Svatoplukovi?
D C (5)

11 Velkomoravská kultura
D Vyspělá kultura v mnoha oblastech Stavebnictví: velkomoravská hradiště, kostelíky Mikulčice Pohansko u Břeclavi Staré Město u Uherského Hradiště Děvín Literatura Řemesla: např. zlaté a stříbrné šperky – náušnice, knoflíky (tzv.gombíky), přívěsky C

12 D Kříž z Mikulčic Velkomoravské gombíky C (2) (1)

13 Mikulčice – základy kamenného kostela
(4)

14 Zjištění získaných znalostí
Kdy a kde vznikla Velkomoravská říše? Kdo je považován za zakladatele Velké Moravy? Co víš o působení dalších velkomoravských knížat? Jaký význam měl příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu? Co víš o kultuře Velké Moravy?

15 Zdroje použitých materiálů
Creator:Dragovit, Kříž z Mikulčic.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons: Pekko, Velka Morava sperky 3.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons: Poko, Nitra moravia 833-cs.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons:

16 Zdroje použitých materiálů
Mercy, Mikulčice-Valy 3.JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons: Michal Maňas, Svatopluk I.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons: Martyr, ZographensisColour.jpg[online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons:

17 Zdroje použitých materiálů
Mladifilozof, Cyril-methodius-small.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons:


Stáhnout ppt "Název dokumentu: Velkomoravská říše Autor: PhDr. Jana Burianová"

Podobné prezentace


Reklamy Google