Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMUNIKACE OLGA BÜRGEROVÁ. CÍLE:  VÝZNAM PRVNÍHO DOJMU  UMĚT NAVÁZAT KONTAKT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMUNIKACE OLGA BÜRGEROVÁ. CÍLE:  VÝZNAM PRVNÍHO DOJMU  UMĚT NAVÁZAT KONTAKT."— Transkript prezentace:

1 KOMUNIKACE OLGA BÜRGEROVÁ

2 CÍLE:  VÝZNAM PRVNÍHO DOJMU  UMĚT NAVÁZAT KONTAKT

3 KOMUNIKACE  Communicare – dělat něco společným, rozmlouvat, radit se  Sociální komunikace – proces výměny – předávání a přijímání zpráv, dva či více lidí - výměna informací, má vést k dorozumívání a porozumění  Uskutečňuje se na dvou úrovních, denotativní – obsahové( co člověk říká),konotativní vztahové

4 Verbální komunikace  Řeč proces používání jazyka, proces verbálního sdělování  Jazyk nástroj řeči systém vyjadřovacích a dorozumívacích prostředků se standardizovaným významem  Kódování – mluvení, psaní  Dekódování – naslouchání, čtení mluvčí (pisatel) kóduje sdělení do zvuků (symbolů) a příjemce to dekóduje jako slova, která mají nějaký význam mluvčí (pisatel) kóduje sdělení do zvuků (symbolů) a příjemce to dekóduje jako slova, která mají nějaký význam

5 Obsahová stránka řeči Lze rozlišit dvojí význam slov: 1. denotativní  sděluje, jaký obsah je slovem označován  denotativní význam slov je spojen s osvojováním pojmů a jejich zařazením do soustavy pojmů.  příklad: matka – osoba, která je biologickým rodičem a pečuje o dítě. 2. konotativní  emocionální význam označovaného obsahu, který je osvojován sociálním učením a osobní zkušeností  lidé se liší v tom, jaký konotativní význam určitým slovům přisuzují  slova, která jsou pro někoho emocionálně neutrální, jsou pro jiného emočně významná.  příklad: matka – osoba, ke které pociťuji různé emoce.

6 Komunikace  Shoda by měla nastat i v obsahu a významu informace

7 STRUKTURA SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KOMUNIKÁTOR - ZPĚTNÁ VAZBA - KOMUNIKANT ↓ ↓ ↓ ↓ KOMUNIKÉ KOMUNIKÉ KOMUNIKAČNÍ KANÁL PÍSEMNÝ KOMUNIKAČNÍ KANÁL PÍSEMNÝ TELEFONICKÝ TELEFONICKÝ VIZUÁLNÍ VIZUÁLNÍ KONTEXT, PROSTŘEDÍ KONTEXT, PROSTŘEDÍ

8 STRUKTURA  KOMUNIKÁTOR - VYSÍLAČ  KOMUNIKANT – PŘIJÍMÁ INFO A DEKODUJE  KOMUNIKÉ – OBSAH ZPRÁVY, NÁZORY, MYŠLENKY,POTŘEBY,POSTOJE, PROBLÉMY

9 STRUKTURA  KOMUNIKAČNÍ KANÁL – CESTA PŘENOSU INFORMACÍ, PODLE KONTAKTU DĚLÍME NA KOMUNIKAČNÍ KANÁL:  BEZPROSTŘEDNÍ – VERBÁLNÍ, NEVERBÁLNÍ,SKUTKY, ČINY  ZPROSTŘEDKOVANÝ – TELEFONICKÝ,PÍSEMNÝ, VIZUÁLNÍ/LETÁKY, BROŽURY,NÁSTĚNKY,POSTRY,ELEKTRONIC KÝ

10 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE  ZPĚTNÁ VAZBA  KONTEXT – ZDRAVÍ  PROSTŘEDÍ – KOMUNIKAČNÍ ŠUMY, FYZICKÉ –DOPRAVA, BRÝLE FYZICKÉ –DOPRAVA, BRÝLE FYZIOLOGICKÉ – VÝSLOVNOST, PAMĚŤ, ZRAK, SLUCH PSYCHOLOGICKÉ –EMOCE, PŘEDSUDKY

11 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE  SÉMANTICKÉ – ODLIŠNÉ POCHOPENÍ ŽARGONU,CIZÍ SLOVA

12 Formální stránka řeči Paralingvistika popisuje formální stránku řeči, tj. jakým způsobem se vyjadřujeme:  Intenzita hlasu  Intonace  Barva hlasu  Délka projevu  Rychlost projevu  Přestávky v projevu  Přesnost sdělení  Způsob předávání slova


Stáhnout ppt "KOMUNIKACE OLGA BÜRGEROVÁ. CÍLE:  VÝZNAM PRVNÍHO DOJMU  UMĚT NAVÁZAT KONTAKT."

Podobné prezentace


Reklamy Google