Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neverbální komunikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neverbální komunikace"— Transkript prezentace:

1 Neverbální komunikace
NONVERBALITA Neverbální komunikace Lukáš Hronec

2 Neverbální komunikace
je souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem. Předávání informací, emocí, napětí a rozpoložení Podvědomé přijímání a vysílání Možnost předstírání Např. gesta politiků (otevřené dlaně) Alespoň tři signály v souladu Může být doplňující, prozrazující a nahrazující

3 Typy signálů Neverbální komunikace
Pozitivní signály Vnitřní klid Vyrovnanost Negativní signály Nervozita Lež Nepřátelství

4 Rozdělení neverbálních projevů
mimika haptika proxemika posturologie gestika a kinezika pohledy a oční kontakt chronemika paralingvistika grafologie

5 Mimika z řeckého mimeomai, napodobovat, představovat Výraz tváře
Vyjádření vnitropsychických stavů, postojů a názorů Více jak 100 rozličných stavů Modelování sdělovaných informací

6 Pokusy G. Duchenne s mimikou tváře (1862)

7 Haptika Výměna informací prostřednictvím fyzického kontaktu
Na kůži nebo skrz oděv

8 Proxemika Vyjádření vztahu prostřednictvím vzdálenosti Rozdělení
intimní zóna - vzdálenost komunikujících je do 60 cm osobní zóna - vzdálenost komunikujících je od 60 cm do 1,2 m společenská zóna - vzdálenost komunikujících je od 1,2 m do 2 m veřejná zóna - vzdálenost komunikujících je od 2 m dále

9 Posturologie oznamovaní informací fyzickým postojem a konfigurací častí těla zpřesnění verbálního projevu Samostatnou část představuje úprava zevnějšku – oblečení a jeho „nošení“ Např. EMO

10 Gestikulace Pohyby končetin a posunky Vázaná na kulturní komunitu
Gesta: Autosémantická Synsémantická Redundantní Posunková řeč

11 Kinezika oznamování informací pohybem a držením celého těla a nebo některou z jeho častí Na rozdíl od posturiky je dynamická Při každém verbálním projevu

12 Pohledy a oční kontakt Zornice
Michael Argyle vypozoroval, a platí to i obecně, že oční kontakt během konverzace tvoří něco mezi 30 a 60 procenty z celkového času. Při mluvení udržujeme oční kontakt při 40% z celkové doby komunikace. Při naslouchání je to již 75%.

13 Chronemika zabývá zacházením člověka s časem, např. jak s časem hospodaří, jak je dochvilný, kolik věnuje času jednotlivým osobám a problémům

14 Paralingvistika fonetické zvuky, které se vyskytují v akustické řeči
přímým indikátorem psychického stavu, resp. jeho změn, u komunikátora při komunikačním procesu Fonetické zvuky Lingvistické prostředky Paralingvistické prostředky

15 Grafologie původ slova je řecký (grafein - psát, logos - nauka
poznávat stav pisatele z jeho písma rukopisu Dnes dva směry Empirická (vědecká) Holistická (psychologická)

16 Mezi další složky neverbální komunikaci patří např
Mezi další složky neverbální komunikaci patří např. pohyby těla, vůně, oblečení, obuv, upravenost a celkový vzhled komunikátora

17 Cvičení č.1

18 Cvičení č. 2 Hádání emocí Kreslení společného obrázku Cvičení č. 3

19 Použitá literatura Wikipedia – otevřená encyklopedie
Neverbální komunikace – Oldřich Tegze Komunikační dovednosti v praxi - Milan Mikuláštík

20 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Neverbální komunikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google