Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková
KOMUNIKACE VY-32-INOVACE-OSZ-115 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, komunikace činem

2 Struktura sociální komunikace
Mluvčí – záměr sdělení – formulace sdělení – vlastní sdělení – posluchač – interpretace obsahu a záměru mluvčího – reakce posluchače Komunikace má tři formy: verbální komunikace (slovní – mluvená, psaná) neverbální komunikace komunikace činem

3 Verbální komunikace nejčastějším prostředkem je řeč v mluvené podobě na jejím tvoření se podílejí tři mluvní orgány : ústrojí dechové, ústrojí hlasové, ústrojí artikulace dech – správné dýchání je základním předpokladem dobrého mluvení. Pro učitele je důležité hospodárné a vědomé řízení dýchání, které usnadňuje mluvní výkon hlas – má tři kvality ( sílu, výšku, barvu ), ty tvoří akustické vlastnosti hlasu. Pro učitele je velmi důležitá navíc ohebnost hlasu a jeho vytrvalost.

4 Paralingvistické prostředky řeči
intenzita hlasu – změna hlasitosti, dynamiky slovního projevu v průběhu mluvení tónová výška hlasu – zejména „ výška “ hlasu a její změna v průběhu slovního projevu barva hlasu – je ovlivněna situací, prostředím, vyjadřuje momentální emocionální psychický i fyzický stav délka projevu

5 rychlost mluvního projevu – jedná se nejen o srozumitelnost obsahu, ale i schopnost rychlé změny ve vztahu ke konkrétní situaci přestávky a pauzy v řeči akustická náplň přestávek – pauza může být vyplněna tichem, ale i akustickým šumem. přesnost řeči způsob předávání slova – lze realizovat v souladu s komunikačními pravidly.

6 Neverbální komunikace
sdělování pohledy – (vizika) nejčastější mimoslovní způsob sdělování výrazem obličeje – (mimika) nejčastěji emocionální projevy sdělování pohyby - (kinezika) pohyby signalizují duševní dění člověka (přešlapování, vrtění apod.) sdělování fyzickými postoji – (posturologie) funkce držení těla a konfigurace jeho částí

7 sdělování gesty – je řazeno do kineziky, gesta mají sdělovací funkci.
sdělování dotykem sdělování vzájemným přiblížením či oddálením – (proxemika) informuje, jaké jsou vzájemné vztahy mezi lidmi ve skupině. sdělování úpravou zevnějšku olfaktorika - sdělování vůní chronemika – sdělování časem

8 Komunikace činem lidé vyjadřují vzájemné postoje svým jednáním učitel svým chováním sděluje třídě, jak si jí váží, a totéž sděluje každému žákovi, s nímž vchází do kontaktu ??Vymyslete vlastní příklad komunikace činem??

9 POUŽITÉ ZDROJE: BENDL, Stanislav: Maturita ze společenských věd. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., s. ISBN HLADÍK, Jaroslav: Společenské vědy v kostce. 3. vydání. Praha: Fragment, s. ISBN DRÁBOVÁ, R. a ZUBÍKOVÁ, Z.: Společenské vědy. 1. vydání. Praha: Fragment, s. ISBN EMMERT, F. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vydání. Praha: Didaktis, s. ISBN


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"

Podobné prezentace


Reklamy Google