Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace."— Transkript prezentace:

1 Komunikace

2 Komunikace slovo komunikace (communicare) - je latinského původu a znamená sdílet, radit se, spojování znamená sdělovat si určité informace, vyjadřovat svá přání, své pocity, svůj vztah k druhým lidem Zdroj obrázku:

3 Způsoby (druhy) komunikace
verbální prostřednictvím slov řečí, písmem neverbální dorozumívání beze slov

4 Zápis do sešitu Komunikace
sdělování určité informace, vyjádření přání, pocitů, vztahu k druhým lidem verbální prostřednictvím slov řečí, písmem neverbální beze slov

5 Komunikační proces sdělovatel příjemce
vysílá informace (zprávy, údaje), které musí být vhodně formulované a jsou předávány příjemci příjemce přijímá a zpracovává informace, důležitá je zpětná vazba, která je kontrolou pochopení informací

6 Efektivita komunikace
je důležité, aby komunikace byla účinná → příjemce musí sdělení rozumět a jednat v jeho smyslu

7 Efektivita komunikace
komunikace není jen sdělování obsahu, ale jde také sdělování významu pochopení významu závisí na mnoha okolnostech: význam = obsah + hodnoty + představy + předpoklady + styl komunikace + kontext (významová souvislost slov) + zkušenosti + momentální rozpoložení atd. abychom se stali dobrými komunikátory a dokázali komunikovat efektivně, tzn. tak, aby nám druzí rozuměli → je třeba na sobě neustále pracovat

8 Zápis do sešitu Komunikační proces Efektivita komunikace sdělovatel
vysílá informace k příjemci příjemce přijímá a zpracovává informace, důležitá je zpětná vazba Efektivita komunikace komunikace musí být účinná → příjemce musí sdělení rozumět není to jen sdělování obsahu, ale také sdělování významu

9 Nedostatky v komunikačním procesu
sdělovatel: neurovnání myšlenek nepřesné vyjadřování příliš rozsáhlé prezentování informací příjemce: nedostatečné soustředění před sdělením při příjmu sdělení soustředění se na detail místo na podstatu soustředění se na odpověď po počáteční informaci místo vyslechnutí sdělení do konce

10 Zápis do sešitu Nedostatky v komunikaci sdělovatel: příjemce:
nepřesné vyjadřování, příliš mnoho informací příjemce: nedostatečné soustředění, nesoustředění se na podstatu, nevyslechnutí sdělení do konce

11 Verbální komunikace slovní vyjadřování – řeč písmo
je úzce spojena s komunikací neverbální (beze slov) řeč je nejčastější + úspora času, bezprostřední zpětná vazba, rychlost, účinnost - není doklad o daném úmyslu důležité: rychlost řeči, způsob řeči a výběr vhodných výrazů lidský hlas, který dodává slovům smysl a zabarvení

12 Neverbální komunikace
je nejstarší komunikací a doplňuje verbální pohled očí mimika obličeje kývání hlavy pohyby rukou, gestikulace postoj těla řeč těla gesta gesta – video v AJ

13 Zápis do sešitu Verbální komunikace Neverbální komunikace řeč
nejčastější + úspora času, bezprostřední zpětná vazba, rychlost, účinnost - není doklad o daném úmyslu Neverbální komunikace doplňuje verbální pohled, mimika, pohyby, gesta, postoj

14 Písemná komunikace když není vhodné nebo možné se s partnerem setkat osobně + vytváří trvalý záznam, poskytuje písemný důkaz - často působí až příliš formálně a neosobně je třeba jít přímo k věci, psát co nejstručněji, ale srozumitelně

15 Písemná komunikace e-maily – zvláštní forma písemné komunikace
+ je rychlý, spolehlivý, nenákladný, umožňuje zprávy jednoduše ukládat a archivovat - maily nejsou úplně důvěrné; hrozí nebezpečí sklouznutí do neformálnosti

16 Zápis do sešitu Písemná komunikace
vytváří trvalý záznam, poskytuje písemný důkaz je třeba jít přímo k věci, psát co nejstručněji, ale srozumitelně y – zvláštní forma písemné komunikace

17 Média jsou umístěny především ve veřejném prostoru
zabývají se veřejnými záležitostmi pracují pro celou veřejnost

18 Média média můžeme také dělit podle nosiče sdělení na:
tištěná média – deníky, časopisy, publikace – „chladná média“ elektronická média – rozhlas, televize obrazová média – plakáty, poutače, výstavy, veletrhy nosiče dat – CD/DVD/Blu-ray, mp3, www, sociální sítě…

19 Média čas věnovaný médiím za týden (15 – 30 let)
čas věnovaný médiím za týden (31 let a více)

20 Zápis do sešitu Média jsou pro veřejnost dělení podle nosiče:
tištěná média – noviny, časopisy elektronická média – rozhlas, televize obrazová média – plakáty, výstavy… nosiče dat – CD/DVD/Blu-ray, mp3, www, sociální sítě…

21 Otázky a úkoly Vysvětli, co je to komunikace.
Jaké typy komunikace znáš? Popiš jejich výhody a nevýhody. Co je důležité pro efektivní komunikaci? Zamysli se nad tím, jak komunikuješ ty. Jaký způsob komunikace využíváš nejčastěji? Je tvá komunikace dostatečně efektivní? Jak rozdělujeme média? Jaký typ médií nejčastěji používáš?

22 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Komunikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google