Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP1/ C4 Verbální a neverbální komunikace - 1 Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP1/ C4 Verbální a neverbální komunikace - 1 Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV."— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP1/ C4 Verbální a neverbální komunikace - 1 Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2011-12

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Deset názorů o komunikaci. Jsou správné? Týmová práce TYMP 1/ C4 1.JE MOŽNÉ NEKOMUNIKOVAT 2.MLUVÍME SPOLU JEN SLOVY 3.SLOVA A MIMOSLOVNÍ SDĚLENÍ JSOU TÍM NEJDŮLEŽITĚJŠÍM 4.SLOVY SDĚLUJEME JEN HOLÁ FAKTA 5.NA TOM, JAK TO ŘEKNEME, NEZÁLEŽÍ 6.UMĚNÍ MLUVIT JE VŠEMOCNÉ 7.MUSÍME SI ROZUMĚT, KDYŽ SPOLU MLUVÍME ČESKY 8.DRUZÍ SLYŠÍ PŘESNĚ TO, CO ŘÍKÁM 9.VĚTA PŘESNĚ VYJADŘUJE TO, CO SI MYSLÍM 10.SLOVA JSOU JEN SLOVA - VZDUCH

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Komunikace Týmová práce TYMP 1/ C4 Vztahy mezi lidmi se vytvářejí na základě verbální a neverbální komunikace. To, co říkáte, často vede k úspěchu méně než jak to říkáte.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Co sdělujeme Týmová práce TYMP 1/ C4 I když člověk právě nic neříká, vysílá určité informace. Při přímém kontaktu dochází mezi lidmi k výměně informací nejen prostřednictvím slova mluveného, ale i projevy těla. Tyto mimoslovní projevy komunikace nazýváme souhrnně komunikací neverbální. Některé prameny uvádějí podíl neverbální komunikace až 67 %, tzn., že z celkového množství informací toto množství informací vnímáme z mimoslovního projevu našeho partnera. Pravděpodobně nejznámější výzkum A. Mehrabiana hovoří o 57 % podílu neverbální komunikace a 45 % podílu komunikace verbální (pouhých 7% informací vnímáme z obsahu slov a zbývajících 36 % informací připadá na tón řeči, intonaci, sílu a zbarvení hlasu).

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmová práce TYMP 1/ C4 Výzkum A. Mehrabiana Komunikační sdělení obsahuje

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Co dělá řeč srozumitelnou Týmová práce TYMP 1/ C4 jednoduchost - jasně se vyjadřovat - srozumitelné výrazy, názornost podání, vysvětlení neznámých slov, dodržování pravidel o dělání přestávek a pauz v řeči, správné kladení větného důrazu, krátkost projevu přehlednost sdělení - zdůrazňovat, co je podstatné, ohlášení toho, co bude, rozčlenění podle jednotlivých témat, logická vazba slovního projevu, navazování nového na to, co už bylo řečeno, shrnutí nejpodstatnějších věcí výstižnost - volba nejvhodnějších slov, hovoření k věci, soustředění se na podstatné a vynechávání nepodstatného podnětnost - používání příkladů, vyhýbání se neosobnímu způsobu řeči, používání modelů, příměrů a podobenství


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP1/ C4 Verbální a neverbální komunikace - 1 Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV."

Podobné prezentace


Reklamy Google