Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Týmová práce TYMP1/ C10 Rozhodovací metody. Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Týmová práce TYMP1/ C10 Rozhodovací metody. Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."— Transkript prezentace:

1 Týmová práce TYMP1/ C10 Rozhodovací metody. Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2014

2 Manažerské rozhodování 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C10 – Rozhodovací metody. Je to schopnost vyhledávat, správně pojmenovávat a efektivně řešit problémy. Rozhodnutí činí manažeři na všech úrovních. Strategická rozhodnutí. Operativní rozhodnutí. Rutinní nebo specifická rozhodnutí?

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C10 – Rozhodovací metody. Přístup vedoucích pracovníků k problémům a umění je řešit rozhodují o další existenci společnosti. Rozhodující je kvalita realizovatelnost přijatelnost rozhodnutí – má přímý vliv na výkon organizace i spokojenost jejich členů.

4 Rozhodovací styly 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C10 – Rozhodovací metody. Autokratický Konzultativní Skupinový Rozhodovací proces ovlivňují odlišné vlastnosti manažerů, zejména jejich hodnotový systém, osobnost, tendence k riskování, minulé zkušenosti, náchylnost k pochybám. Rozhodovací proces ovlivňují také vlivy vnější, vycházející z organizace i z prostředí. Míra participace ve skupinovém rozhodování závisí na mnoha faktorech.

5 Přístupy k řešení problémů 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C10 – Rozhodovací metody. Analytický přístup – pomocí logického myšlení, od jedné relevantní věci k druhé, z ní vyplývající. Analytické myšlení je proces uvažování. Probírá informace, vybírá závažné, prokazuje a prověřuje vztahy, výsledkem jsou správné závěry. Tvůrčí přístup – hledá odlišnosti, zkoumá i málo pravděpodobné, přináší nové nápady, nové pohledy na věc, nové přístupy k řešení problémů.

6 Proces rozhodování 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C10 – Rozhodovací metody. Definování Analýza Alternativy a varianty Hodnocení a výběr alternativ - za jistoty - za rizika - za neurčitosti Výběr rozhodnutí

7 Tvořivé řešení problémů 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C10 – Rozhodovací metody. Tvůrčí přístup Kreativita = potenciál mozku + dovednost Co přináší tvůrčí přístup: Nalezení nových řešení Vyřešení problémů Uvolnění atmosféry Zvýšení sebedůvěry Tvůrčí schopnosti patří ke klíčovým kompetencím pracovníka ve všech oblastech marketingových komunikací.

8 Etapy tvořivého procesu 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C10 – Rozhodovací metody. Správné pořadí úkonů: 1.Formulace problému – co je předmětem tvořivého procesu? 2.Představa o požadavku – definice zadání, cíle, výstupů. 3.Shromáždění informací – fakta, oddělit od emocí. 4.Analýza údajů – zkoumat jednotlivých částí. 5.Ustálení informací. 6.Intuice, rozeznání nápadu – přijmout všechny a zaznamenat, nechat nápady vyzrát. 7.Výběr řešení – posoudit pozitiva i negativa. 8.Ověření řešení – prověřit využití v praxi. Propracovat. Definitivní výběr. 9.Vyhodnocení – posoudit, jak se osvědčilo.

9 Manažerské rozhodovací metody – příklady 9 Týmová práce TYMP1/ C10 – Rozhodovací metody. Brainstorming, Brainwriting – k hledání nápadů, řešení. Swapping (vyměňování) – k pochopení názorů druhé skupiny. Mapování příčin a následků. Koláže a fantazie – k zachycení abstraktního problému. Šest klobouků – k formulaci problému z různých stran. Šestislovný graf (co, kdo, kdy, kde, jak, proč) – k analýze problému. Ischikawův graf (Rybí kost) – k hledání řešení (směr doleva), k zjišťování příčin a následků (směr doprava). a mnoho dalších…

10 Manažerské rozhodovací metody – cvičení 10 Týmová práce TYMP1/ C10 – Rozhodovací metody. Rozhodovací mřížka – k nalezení nejvyšší hodnoty KÁVAČAJMLÉKOPIVO KÁVA ČAJ MLÉKO PIVO

11 Manažerské rozhodovací metody – úkol pro 7 týmů 11 Týmová práce TYMP1/ C10 – Rozhodovací metody. 1.Brainstorming, Brainwriting – 15 min http://www.mitvsehotovo.cz/2013/09/brainwriting-efektivnejsi-nez-brainstorming/ 2.Mapování příčin a následků – 15 min 3.Swapping – 20 min 4.Koláže a fantazie – 40 min termín: 15. 4. 5. Šestislovný graf – 30 min 6. Ischikawův graf - 30 min 7. Šest klobouků – 30 min termín: 29. 4. 22. 4. výuka ve skupinách A,B obvyklá. Skupiny C,D,E rektorské volno. Zájemci mohou přijít dopoledne. Téma: Kreativita

12 Literatura a zdroje 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C10 – Rozhodovací metody. ARMSTRONG, M.: Jak být ještě lepším manažerem, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1995. Počet stran 312, ISBN 80-85865-66-1. BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0. ROBSON, M.: Skupinové řešení problémů, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1995. Počet stran 156, ISBN 80-247-0403-X. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7. JAY, R., TEMPLAR, R.: Velká kniha manažerských dovedností, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2006. Počet stran 514, ISBN 80-247-1279-2.


Stáhnout ppt "Týmová práce TYMP1/ C10 Rozhodovací metody. Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google