Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Procesní modelování Jan Smolík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Procesní modelování Jan Smolík."— Transkript prezentace:

1 Procesní modelování Jan Smolík

2 Proč modelování procesů
Procesy se stávají základním pohledem na firmu Potřeba modelu konceptuálního světa UML je nepostačující

3 Standardní profil UML Vytvořen pro verzi 1.1 Nikdy se neujal
Velmi slabý (nevyužívá ani schopností UML) Ve verzi 2.0 už dokonce není jako standardní profil Externí pohled (use case, ale s procesy) Interní pohled (předělaný class diagram, ale pouze statický pohled)

4 Externí pohled

5 Interní pohled

6 Eriksson-Penkerův profil UML
Strategický pohled (Business Vision) Procesní pohled (Business Process) Strukturní pohled (Business Structure) Chování organizace (Business Behaviour)

7 Strategický pohled Definice strategie Konceptuální model
Mise, SWOT, kritické faktory, ... Konceptuální model Statický pohled Class diagrDefinice základních pojmů a konceptů am (ale konceptuální) Cílové modelování Založeno na objektovém modelu Stereotyp <<goal>> Pomocí závislostí rozpad do podcílů <<complete>>, <<incomplete>>, <<contradictory>>, <<problem>>, <<cause>>, <<action>>, <<prerequisite>

8 <<process>>
Procesní pohled Zdroj Cíl Informace <<input>> <<supply>> <<goal>> <<process>> Podnikový proces Událost Výstup <<output>>

9

10 Komplexní příklad Krahulec Jan a kol.: Práce týmu Smart Solutions pro projekt 4IT415 na VŠE v Praze

11 Assembly lines Zdroj: Ovidiou S. Noran, Business Modeling UML vs. IDEF
stereotypovaný package Informační objekt, nebo informační systém

12 Assembly line Zdroj: Kelvin Hilton, Process Modelling with UML

13 Strukturní pohled Doplněk k procesnímu Struktura Model Zdrojů
Produktů a služeb (výstupů) Informací Model Organizace Lidé, stroje, místa

14 Chování Doplněk procesního Stavy Interakce Procesy
Stavy procesu jsou vlastně aktivity Interakce Diagram sekvence / spolupráce Procesy Vazby mezi procesy modelovanými jednotlivě

15 Standardy BPMI BPMI = Business Process Management Coalition
Organizace snažící se standardizovat procesní modelování Reakce na neschopnost UML v oblasti 2005 včleněna do OMG

16 Standardy BPMI BPML – „spustitelný“ jazyk (zanikl) – nahrazen BPEL4WS
Orchestrační jazyk BPMN – lidsky srozumitelný jazyk BPMN = Business Process Management Notation Původně jen notací BPML

17 BPMN - Základní symboly
Události Počáteční Koncová Mezikrok Činnost Proces Pod-proces – značí se buď sbalený, nebo rozbalený (složený z úloh) Úloha

18 Základní symboly Brána = křižovatka (místo, kde se rozpojují a spojují toky) Toky Asociace Bazén a dráhy

19 Základy notace BPMN Událost Primitivní rozhodovací činnost

20 Elementy PDT v notaci BPMN

21 Druhy událostí v BPMN

22 PDT příklad v notaci BPMN

23

24 ARIS – IDS Scheer Asi nejúspěšnější metodika modelování procesů
Vyvinuta prof. Scheerem Založena na sadě nástrojů

25 ARIS Strategy platform Design platform Implementation platform
Controlling platform

26 ARIS Strategy Platform
ARIS Business Optimizer Import KPI do popisu procesů What-if analýza ARIS BSC (Balanced Scorecard)

27 ARIS Design Platform ARIS Business Architect ARIS Business Designer
ARIS Toolset ARIS Business Publisher ARIS Web Publisher ARIS Defense Solution ARIS Quality Management Scout ARIS Simulation ARIS Easy Design ARIS Enterprise Architecture Solution ARIS IT Architect

28 ARIS Implementation Platform
ARIS for SAP NetWeaver Práce s referenčními modely SAP ARIS BI Modeler ARIS SOA Architect ARIS Business Rules Designer ARIS UML Designer Tvorba aplikací z modelů ARIS for Interstage BPM

29 ARIS Controlling Platform
ARIS Compliance Management Solution ARIS Audit Manager ARIS Process Risk Scout ARIS Process Performance Manager Analýza výkonnosti procesů

30 Procesní modely ARIS Přehledová úroveň Úroveň procesu
hlavní proud, vzájemné návaznosti procesů Úroveň procesu Kontext, související objekty Úroveň podprocesů Úroveň činností

31 Value Added Chain Plánování prodeje Plánování výroby Výroba Obchod
Zpracuj kvótu zák. Zpracuj obj.zák. Proveď dodávku Zpracuj fakturu Zpracuj platbu Přehled procesů Rozpad na podporcesy

32 Procesní modelování v ARIS

33 Úroveň procesu Extended Event Process Diagram
Zdroj: Rýdl, P., Analýza podnikových procesů, DP VŠE

34 Extended Entity Relationship Model
Zdroj: Rýdl, P., Analýza podnikových procesů, DP VŠE Možnost zachycení agregace, generalizace Pravděpodobně bude nahrazen class d.

35 Process Diagram Technique
Není profilem UML ani standardem Technika pro popis procesů Neusiluje o standardizace způsobu modelování ani notace

36 PDT – popis prvků 1/3 Množina údajů nesoucích informaci
Př.: výrobní plán, dodací list Množina dat Materiál v kombinaci s informací Př.: dodávka společně s dodacím listem Smíšená množina Množina materiálu Surovina či výrobek hmotný i nehmotný Př.: náhradní díly, automobil

37 PDT – popis prvků 2/3 Zpracování vstupů na výstupy – lze na ni nahlížet i jako na proces Činnost Vnější podnět. Informace vzniklá mimo proces. Událost Rozhodovací činnost Elementární činnost, jejímž výstupem je rozhodnutí o dalším postupu. Stav

38 PDT – popis prvků 3/3 Problém spojený s procesem v jeho určitém místě (stavu) Problém Aktér Abstraktní účastník procesu (osoba, útvar, systém, ...) Organizační jednotka AND Primitivní rozhodovací činnost (jen AND a XOR)

39 PDT – příklad Primitivní proces

40 PDT příklad Komplexní proces (má vnitřní stavy)

41 Přihnutí notace BPMN pro potřeby PDT
Událost a činnosti a koncové stavy jsou BPMN definovány Problém je s vnitřními stavy Je využito vlastnosti AND brány Proces bude pokračovat právě tehdy když jsou oba vstupy splněny Jeden vstup vede od činnosti Druhý vstup vede od události AND brána se chová jako stav – po ukončení činnosti se čeká na událost

42 PDT příklad v notaci BPMN

43 ARIS – IDS Scheer Asi nejúspěšnější metodika modelování procesů
Vyvinuta prof. Scheerem Založena na sadě nástrojů

44 ARIS Strategy platform Design platform Implementation platform
Controlling platform

45 ARIS Strategy Platform
ARIS Business Optimizer Import KPI do popisu procesů What-if analýza ARIS BSC (Balanced Scorecard)

46 ARIS Design Platform ARIS Business Architect ARIS Business Designer
ARIS Toolset ARIS Business Publisher ARIS Web Publisher ARIS Defense Solution ARIS Quality Management Scout ARIS Simulation ARIS Easy Design ARIS Enterprise Architecture Solution ARIS IT Architect

47 ARIS Implementation Platform
ARIS for SAP NetWeaver Práce s referenčními modely SAP ARIS BI Modeler ARIS SOA Architect ARIS Business Rules Designer ARIS UML Designer Tvorba aplikací z modelů ARIS for Interstage BPM

48 ARIS Controlling Platform
ARIS Compliance Management Solution ARIS Audit Manager ARIS Process Risk Scout ARIS Process Performance Manager Analýza výkonnosti procesů

49 Procesní modely ARIS Přehledová úroveň Úroveň procesu
hlavní proud, vzájemné návaznosti procesů Úroveň procesu Kontext, související objekty Úroveň podprocesů Úroveň činností

50 Value Added Chain Plánování prodeje Plánování výroby Výroba Obchod
Zpracuj kvótu zák. Zpracuj obj.zák. Proveď dodávku Zpracuj fakturu Zpracuj platbu Přehled procesů Rozpad na podporcesy

51 Procesní modelování v ARIS

52 Interaction Diagram

53 Interaction Diagram Zachycuje zodpovědné entity (organizační jednotky)
Jejich vztahy, výstupy, komunikace Není úplně jasná sekvence Je možné i doplnit aktivity entit

54 Function Flow

55 Function Flow Popisuje aktivity a jejich sekvenci
Smyslem je popsat dynamickou sekvenci aktivit Lze doplnit organizační jednotky, které aktivity vykonávají

56 Output flow

57 Output Flow Smyslem procesu je vytvářet výstupy
Výstupy mohou být různého druhu – fyzické, nefyzické, služby Z příkladu: výstupem Manufacture Item je materiálový výstup Item Výstupem výroby jsou ale také dokumenty například o kontrole kvality atd.: Order Documents – informační služba Nelze odvodit jasnou návaznost funkcí

58 Information Flow

59 Information Flow Kromě informačních služeb (z Output Flow) obsahuje i další informační objekty Tato data jsou nezbytná pro vytvoření informačních služeb

60 Consolidated Business Process Model

61 Consolidated Business Process Model
Ke kompletnímu modelu je třeba dát dohromady všechny pohledy

62 Jak správně modelovat EPC
Jsou tři základní uzly: aktivity, události, konektory Název události musí vyjadřovat bod v čase Název aktivity musí být „time-consuming“ Konektory jsou reprezentovány kolečkem se symbolem – konektor může být rozdělený, a odrážet rozdíl mezi příchozím a odchozím pravidlem Každý proces musí popsat svůj start a výstup – jedna nebo více I/O událostí EPC obsahuje alespoň jednu aktivitu EPC se může skládat z několika EPC Hrany vyjadřují sekvenci Událost nemůže být předchůdcem a následovníkem události Aktivita nemůže být před předchůdcem a následovníkem události Každá událost má jen jednu vstupní a výstupní hranu

63 ARIS Metamodel

64 Control Flows

65 Příklad eEPC Extended Event Process Diagram
Zdroj: Rýdl, P., Analýza podnikových procesů, DP VŠE

66 Extended Entity Relationship Model
Zdroj: Rýdl, P., Analýza podnikových procesů, DP VŠE Možnost zachycení agregace, generalizace Pravděpodobně bude nahrazen class d.

67 Srovnání PDT a eEPC Primitivní proces

68 Srovnání PDT a eEPC Primitivní proces v notaci ARIS (stejný proces jako minule)

69 Standardy WfMC WfMC = Workflow Management Coalition
Automatizace celého nebo části podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty informace nebo úkoly předávány od jednoho k druhému podle sady pravidel.

70 Typy workflow Administrativní Ad hoc Produkční Kolaborativní
Rutinní činnosti, standardizované formuláře Obecná představa o běžných agendách Ad hoc Musí být snadná definovatelnost procesů Produkční Hlavní, dobře strukturované procesy Přesná definice Kolaborativní Zaměření na spolupráci

71 Standardy WfMC Workflow Reference Model Terminology & Glosary
Zaměřen hlavně na technologii Terminology & Glosary Terminologie a vztahy Pravidla pro definici procesu, potřebná pro jeho realizaci pomocí workflow Semiformální metamodel

72 Vztahy Wf a BP


Stáhnout ppt "Procesní modelování Jan Smolík."

Podobné prezentace


Reklamy Google