Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití zprostředkovaného učení ve výuce 1. třídy základní školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití zprostředkovaného učení ve výuce 1. třídy základní školy"— Transkript prezentace:

1 Využití zprostředkovaného učení ve výuce 1. třídy základní školy
Mgr. Lenka Janoušková

2 Vliv zprostředkovaného učení na rozvoj kognitivních funkcí u dětí mladšího školního věku
Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie Vedoucí: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. Konzultantka: PhDr. Vladislava Moravčíková

3 Obsah 1. Charakteristika výzkumu 2. Výsledky 3. Analýza videozáznamů

4 1. CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU

5 Výzkumný projekt – základní údaje
Školní rok 2010/2011, 1. třídy Experimentální: ZŠ Nedvědovo náměstí, Praha 4 Srovnávací: „běžná“ ZŠ, Praha 4 HLAVNÍ CÍLE Poukázat na možnosti využití teorie zprostředkovaného učení a intervenčního programu „Feuersteinovo instrumentální obohacení - základní“ Porovnání 1. tříd sledovaných ZŠ

6 Metody sběru dat 1) Testování
- Wechslerova inteligenční škála pro děti (WISC-III) - Testování 10 žáků z každé z 1. tříd 2) Zúčastněné pozorování - Natáčení výuky v 1. třídách 3) Rozhovor (polostrukturovaný) - s třídní učitelkou 1. třídy na ZŠ Nedvědovo náměstí

7 Výzkumný vzorek 1) Vybraní žáci - testování 2) První třídy - natáčení
3) Třídní učitelka - rozhovor

8 Průběh výzkumu 1) Testování - Na začátku a na konci školního roku
2) Natáčení výuky - 3x během školního roku: 3) Rozhovor s třídní učitelkou - 3x během školního roku

9 2. VÝSLEDKY

10 Popis využití zprostředkovaného učení a FIE-základní ve výuce 1
Popis využití zprostředkovaného učení a FIE-základní ve výuce 1. třídy ZŠ Nedvědovo náměstí Jedna vyučovací hodina jedenkrát za 2-3 týdny „Důležité je vystihnout ten moment, kdy děti mají uspořádání bodů, ty čáry, zvládnuté natolik, abychom mohli začít pracovat a zastřešit to tím instrumentem.“ Uspořádání bodů (titulní a první strana) - první dva měsíce Orientace v prostoru - od listopadu do konce školního roku Využití prvků zprostředkovaného učení: především formou otázek

11 Natáčení - Základní rozdíly ve výuce zkoumaných 1. tříd
Metody předávání informací Doba věnovaná interakci učitele a žáků a doba samostatné práce žáků Motivace studentů a učitele „Myslím si, že ty děti to dělají s tím, že je to baví. Ne, že já musím do školy. … Oni jsou hodně náročný, takže mě to nutí vymýšlet nový a nový věci, takový ty metody, aby je to zaujalo. … Když třeba vidíte, že ty děti to baví, tak prostě uděláte maximum, aby je to bavilo stále.“ Existence většího počtu řešení

12 Rozhovory s třídní učitelkou – ZŠ Nedvědovo náměstí
Výhody Rozvoj samostatného myšlení žáků Zvýšená motivace žáků Lepší porozumění úkolu, schopnost opravit se Zlepšení ve čtení Pokrok u žáků, kteří na začátku roku zaostávali Nevýhody Vysoký počet dětí - malý individuální přístup, těžké udržet pozornost všech Náročnost přípravy pro učitele

13 Příklad z vyučování Psaní nového písmene - výklad Srovnávací ZŠ
Samostatné trénování v písance po krátkém vysvětlení ZŠ Nedvědovo náměstí Vysvětlení pomocí složitějších a přesnějších pojmů Hledání podobností s již naučenými písmeny Diskuse o možných chybách

14 Změny v přístupu paní učitelky
Zvýšená důvěra ve schopnosti žáků Používání složitějších pojmů Práce s chybou Větší propojenost a návaznost učiva pro žáky Důraz na využití principů zprostředkovaného učení během vyučování

15 3. ANALÝZA VIDEOZÁZNAMŮ

16 Analýza videozáznamů - Porovnání experimentální a srovnávací 1. třídy
Vyučovací hodiny českého jazyka, matematiky a FIE-základní Tři sledované kategorie - zprostředkování záměru - zprostředkování přesahu (přemostění) - zprostředkování významu

17 Český jazyk - Četnost výskytu sledovaných kategorií v experimentální a srovnávací 1. třídě 

18 Matematika - Četnost výskytu sledovaných kategorií v experimentální a srovnávací 1. třídě

19 Instrumentální obohacení – základní - Četnost výskytu sledovaných kategorií v experimentální 1. třídě

20 Porovnání experimentální a srovnávací 1. třídy – analýza videozáznamů

21 „K tomu, jaký to mělo přínos za celý školní rok: děti se naučily přemýšlet. Přemýšlejí, ptají se. Dokonce se ptají na učivo, které už je ze druhé třídy. Zkrátka jim to naskočí a oni chtějí vědět něco dalšího.“

22 Děkuji Vám za pozornost.
Lenka Janoušková


Stáhnout ppt "Využití zprostředkovaného učení ve výuce 1. třídy základní školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google