Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalitativní výzkum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalitativní výzkum."— Transkript prezentace:

1 Kvalitativní výzkum

2 Metodologické principy
Hledání a utváření hypotéz – nikoliv testování Induktivní postupy Velké množství informací o malém počtu jedinců Neredukuje počet proměnných ani vztahů mezi nimi Upřednostňuje validitu před reliabilitou Odmítá standardizaci Netrvá na generalizaci

3 Nestandardizovaný rozhovor
Postup podle obecného plánu Nejsou stanoveny konkrétní otázky ani jejich pořadí Snaha rozšířit a prohloubit získanou informaci Cílem volné vyjádření pocitů a stanovisek Pečlivý záznam rozhovoru (nesmí narušit atmosféru spontánnosti a důvěry)

4 Typy rozhovoru Individuální rozhovor Skupinový rozhovor
Ohniskové skupiny – focus groups Skupinové rozhovory s experty

5 Individuální rozhovor
Informace hlubšího a širšího zaměření V rozhovoru vedeném tazatelem snese respondent větší zátěž Respondent zčásti rozhoduje o množství a redukci informací Dotazování drahé a časově náročné Speciálně školení tazatelé

6 Skupinový rozhovor – výhody
Efektivnější, shromáždí více informací Je pod stálou kontrolou, lze ho objektivně zaznamenat Dochází k interakcím mezi členy skupiny Více podnětů ze skupiny pro respondenta Skupinová dynamika a chování jednotlivců

7 Skupinový rozhovor - nevýhody
Skupina je vytvořena uměle Je těžší získat respondenta Nežádoucí ovlivňování ve skupině – vůdci mínění, outsideři Náklady jsou vyšší – vybavení místnosti, technika

8 Ohniskové skupiny Focus groups
Standardizovaná technika Kombinuje skupinový rozhovor s prvky brainstormingu a pozorování Využívá dynamiky malých sociálních skupin

9 Dva principy zaměření Pozornost (focus) je zaměřena:
Na vymezený segment populace Na relativně úzký okruh problémů

10 Sestavování skupin Důraz na homogenitu podle jedné sociální charakteristiky Velikost skupiny 6 –12 osob Skladba skupiny ovlivní průběh rozhovoru Několik skupin podle jedné charakteristiky, vhodný jeden moderátor

11 Podmínky práce se skupinou
Optimální doba 90 minut 5-6 hlavních otázek Konferenční místnost – členové skupiny musí mít možnost na sebe vidět Technické vybavení – audio, videozáznam Optimálně možnost pro zadavatele sledovat z jiné místnosti (jednocestné sklo) Materiální vybavení – tabule, flipchart apod.

12 Role moderátora Navození přátelské atmosféry
Pevná organizace práce skupiny, zejména procedurální otázky Nehodnotí prezentované názory či podněty Podporuje vzájemný respekt členů skupiny Povzbuzuje k vyjádření názorů všech, věnuje všem přiměřenou pozornost Usiluje o konzistentní strukturu diskuse

13 Základní pravidla práce skupiny
Otevřenost a vyladěnost všech k diskusi Každý názor je cenný Nejsou názory správné a nesprávné Vyjádřit jiný názor neznamená kritiku V daném okamžiku mluví jen jeden Prostor k vyjádření mají všichni

14 Struktura práce se skupinou
Důležité mít přesně vymezený cíl Připravit konkrétní postup (scénář) Metody uvolňování a rozvíjení tvořivosti Postup od obecnějšího ke konkrétnějšímu Střídání skupinové diskuse s individuálními vyjádřeními, herní prvky Zapisování námětů a názorů Záznam hlavních bodů diskuse, upřesnění výsledků Ocenění práce skupiny

15 Zpráva o výsledcích práce
Především kvalitativní poznatky Charakteristika situace z hlediska cíle Vymezení hlavních otázek, popis scénáře Metodologické informace Hlavní zjištění, shrnutí


Stáhnout ppt "Kvalitativní výzkum."

Podobné prezentace


Reklamy Google