Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příjmy rozpočtu UP  příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,  dotace ze státního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příjmy rozpočtu UP  příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,  dotace ze státního."— Transkript prezentace:

1 Příjmy rozpočtu UP  příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,  dotace ze státního rozpočtu,  poplatky spojené se studiem,  výnosy z majetku,  jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí a krajů,  výnosy z doplňkové činnosti,  příjmy z darů a dědictví.

2 Struktura příspěvku a dotace na vzdělávání  Ukazatel A – studijní programy  Ukazatel B1 – studijní programy, nárůst počtů studentů  Ukazatel B2 – studijní programy, bonifikace za absolventy B., M., N. a P. studia  Ukazatel C – stipendia doktorských studijních programů

3 Struktura příspěvku a dotace na vzdělávání (pokračování)  Ukazatel D – zahraniční aktivity  Ukazatel F – Fond vzdělávací politiky  Ukazatel G – Fond rozvoje  Ukazatel I – rozvojové programy  Ukazatel M – mimořádné aktivity  Ukazatel U - dotace na ubytovací stipendia  Dotace na ubytování a stravování studentů

4 Struktura příspěvku a dotace na výzkum  Dotace na specifický výzkum  Dotace na výzkumné záměry  Dotace na výzkumná centra

5 Způsob rozdělení na UP V rámci UP jsou jednotlivé příspěvky (dotace ) přerozdělovány podle schválené metodiky samostatně hospodařícím jednotkám na zajištění činností UP.

6 Hospodářské jednotky, mezi které se příspěvky (dotace) dělí  CP  IC UP  CCA  RUP  SKM  LF  FF  PřF  PdF  FTK  CMTF  PF

7 Metodika rozdělení příspěvků a dotací  Ukazatel A+B1 : 1.Z příspěvku se vyčlení částky na celouniverzitní aktivy (CJ) podle dohodnutých kriterií. 2.Zůstatek se rozdělí fakultám podle normativních studentů.  Ukazatel B2 (bonifikace za absolventy) : Rozděluje se fakultám podle normativních absolventů.

8 Metodika rozdělení příspěvků a dotací  Ukazatel C (stipendia Ph.D.) : Rozděluje se fakultám studentů dle matriky.  Ukazatel G (FRVŠ) : Přiděluje se řešitelům podle projektů.  Ukazatel I (rozvojové programy) : Přiděluje se řešitelům podle projektů.

9 Metodika rozdělení příspěvků a dotací  Dotace na specifický výzkum: Rozděluje se fakultám podle vzorce MŠMT.  Dotace na výzkumné záměry a výzkumná centra: Přiděluje se řešitelům podle projektů.  Dotace na ubytování a stravování studentů: Přiděluje se SKM podle účelu.  Dotace na ubytovací stipendia: Vyplácí se studentům podle stipendijního řádu.

10 Centrální prostředky účel a způsob stanovení  centrální rezerva dohodou,  motivační fond dohodou,  fond na oslavy UP dohodou,  centrálně hrazené osobní náklady výpočtem,  externí platby (CRE, RVŠ, ČKR, atd.) výpočtem,  odpisy budov a staveb, výpočtem,  centrálně hrazené nájmy výpočtem,  pojištění staveb a budov výpočtem,  ostatní centrálně hrazené pojistné výpočtem.

11 Centrální prostředky účel a způsob stanovení (pokračování)  velké opravy, NIV projekce, …. dohodou,  převod z NIV do IVdohodou,  propagace UP (web, infor. tisky,…)výpočtem a dohodou,  elektronické informační zdroje výpočtem a dohodou,  SW a tisky výpočtem,  síť výpočtem,  režie na ubytovací stipendia výpočtem.

12 Informační centrum UP  Příspěvek pro IC UP (na provoz IC a osobní náklady pracovníků) se odděluje z příspěvku UP podle ukazatele A+B1.  Výše příspěvku je určena procentuálně výpočtem a dohodou na základě dotace pro IC v předchozím roce a nově dohodnutých změn.

13 Centrum celouniverzitních aktivit  Příspěvek pro CCA (na osobní náklady pracovníků) se odděluje z příspěvku UP podle ukazatele A+B1.  Výše příspěvku je určena procentuálně výpočtem a dohodou na základě dotace pro CCA v předchozím roce a nově dohodnutých změn.

14 Rektorát UP  Příspěvek pro RUP (na provoz RUP a osobní náklady pracovníků) se odděluje z příspěvku UP podle ukazatele A+B1.  Výše příspěvku je určena procentuálně výpočtem a dohodou na základě dotace pro RUP v předchozím roce a nově dohodnutých změn


Stáhnout ppt "Příjmy rozpočtu UP  příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,  dotace ze státního."

Podobné prezentace


Reklamy Google