Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRAJSKÉ SESTKÁNÍ METODIKŮ STROJÍRENSTVÍ A AUTOMATIZACE ÚNOR 2015 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRAJSKÉ SESTKÁNÍ METODIKŮ STROJÍRENSTVÍ A AUTOMATIZACE ÚNOR 2015 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI."— Transkript prezentace:

1 KRAJSKÉ SESTKÁNÍ METODIKŮ STROJÍRENSTVÍ A AUTOMATIZACE ÚNOR 2015 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006

2 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Profil absolventa ZŠ Očekávané výstupní znalosti a dovednosti absolventů ZŠ pro studium technických oborů 

3 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Profily absolventů se většinou skládají ze tří částí:  Všeobecné znalosti (tradiční čtení, psaní a počítání)  Odborné znalosti (např. schopnost ovládat nové technologie)  Speciální znalosti a dovednosti (schopnost učit se učit, ovládat komunikační techniky)

4 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Očekávání učitelů středních škol ve vazbě na profil absolventa ZŠ – výsledek šetření

5 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Výsledek šetření – očekávané znalosti a dovednosti:  Čtení, psaní, počítání  Základní znalosti ve „stěžejních“ oborech (matematika, český jazyk, dějepis, zeměpis) a ovládat základy cizího jazyka  Základní všeobecný přehled o světě  Dovednost pracovat s textem a informacemi  Dovednost využívat moderní techniky v praxi (ICT)  Schopnost komunikovat

6 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Jaké jsou nezbytné předpoklady k tomu, aby si žák byl schopen samostatně osvojovat nové poznatky?  Samostatnost  Zodpovědnost  Dovednost pracovat s informacemi  Mít zažité jisté studijní návyky (pravidelná příprava, zájem o obor, zdravá životospráva)  Žáci, kteří přicházejí ze základní školy na školu střední, by měli ovládat český jazyk a matematiku na úrovni stanovené učebními plány.  Učitelé postrádají u žáků znalost vztahů a vazeb mezi pojmy.

7 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Sociální kompetence - co očekávají učitelé SŠ pod tímto pojmem u žáků ZŠ  Rozvinutý pocit zodpovědnosti (včetně schopnosti nést za své činy plnou odpovědnost)  Samostatné jednání  Spolupráce mezi žáky, práce v týmu  Vztahy mezi žáky, vztahy k rodičům a učitelům  Etika v jednání (dodržování norem slušného chování ke spolužákům a dospělým).

8 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Závěrečné shrnutí – očekávané kompetence u žáků ZŠ:  Zájem o zvolený obor  Ovládají základy cizího jazyka, matematiky, fyziky  Využívají ke studiu PC, NTB, dotyková zařízení  Ví si rady, jak získávat informace a používají při tom moderní techniku  Orientují se v multimediálních materiálech a jsou schopni využívat elektronické materiály  Komunikují se svým okolím a jsou schopni pracovat v týmu na projektech  Zvládnutí nových podmínek vč. např. dojíždění do školy  Adaptabilita na nové prostředí, kolektiv, pedagogy

9 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Přechod na střední školu: SŠ vnímají pokles úrovně žáků téměř ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Je to dáno hlavně tím, že SŠ přijímají žáky s menšími studijními předpoklady, což vyplývá z poklesu počtu žáků hlásících se na střední školy. Je znatelný pokles dovedností, které žák může získat doma nebo na základní škole, kde vzdělávací programy opustilo praktické vyučování. Žáci mají velmi často značné nedostatky v základních kompetencích, jako je schopnost plynulého čtení, porozumění smyslu textu a znalost gramatických pravidel. Mají velmi chudou slovní zásobu, neumějí se kultivovaně vyjadřovat písemně ani ústně. V učení jim často chybí soustavnost a jejich příprava bývá neefektivní, což je v dalším učení demotivuje. Aby zjistili zástupci škol stav znalostí nových žáků, dávají jim na začátku studia vstupní testy a podle jejich výsledků s nimi opakují učivo základní školy.

10 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 U žáků je většinou potřeba vytvořit zcela nové studijní a pracovní návyky. Žáci si musí zvyknout na systém domácí přípravy – musí se naučit organizovat čas, rozlišit to podstatné pro záznam do sešitu, osvojit si práci s více zdroji informací a naučit se informace porovnávat a hodnotit. K racionálnímu učení tedy nejlépe přivede žáky učitel, který v rámci předmětu nevyžaduje encyklopedickou sumu vědomostí, ale znalost systémového řešení, principů a souvislostí.

11 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Vliv demografického vývoje na základní vzdělávání Od roku 2007 je patrný celkový nárůst počtu žáků na 1. stupni ZŠ Tento trend bude kontinuálně pokračovat až do roku 2017, kdy počet žáků na 1. stupni ZŠ převýší současný stav o více než 100 tis. žáků. Na 2. stupni ZŠ jsme svědky obdobného trendu až od roku 2011.

12 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Předpokládaný vývoj struktury žáků plnících PŠD (2005/06-2020/21)

13 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Základní vzdělávání a nižší ročníky 6 a 8letých gymnázií Závažným problémem základního vzdělávání je bezpochyby nadále se zvyšující podíl žáků, kteří v průběhu povinné školní docházky odchází do 6 a 8letých gymnázií. Další odliv žáků s lepšími studijními výsledky ze ZŠ do těchto gymnázií by nadále kvalitativně prohloubil diferenciaci mezi těmito typy škol. Zmiňovaný podíl dosahuje více než 12 % ze žáků příslušných ročníků ZŠ. Potenciálně se dá ale předpokládat, že při nárůstu počtu žáků na druhém stupni ZŠ a při výraznějším zásahu krajů (viz kap. Optimalizace nabídky vzdělávání) se bude tento podíl postupně snižovat až k celorepublikovým 5-10 %, a to v roce 2015. To ovšem pouze za předpokladu zachování anebo snížení současných počtů přijímaných do tohoto typu škol.

14 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Vliv demografického vývoje na oblast středního vzdělávání Od školního roku 2006/07, kdy nastupovalo do 1. ročníku SŠ cca 140 tis. nových žáků se tento počet žáků neustále snižuje na současných cca 110 tis. žáků. Zásadní propad ovšem nastane v následujících letech, kdy počet žáků klesne pod hranici 100 tis. nových žáků a pod touto hranicí se udrží až do roku 2017. Demografický propad se nevyhne žádnému z krajů ČR. Lépe mu ovšem budou čelit kraje, které jsou přirozenými centry migrace v rámci ČR, tedy Praha, některé oblasti Středočeského kraje a kraje Jihomoravského (především Brno a okolí). Naopak kraj Moravskoslezský bude čelit výrazně největšímu propadu v této věkové skupině.

15 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Vývoj počtu osob ve věku 15-19 let v krajích ČR (2009-2020)

16 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Počet nově přijatých do 1. ročníků SŠ v letech 2006/07-2020/21

17 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/44.0006


Stáhnout ppt "KRAJSKÉ SESTKÁNÍ METODIKŮ STROJÍRENSTVÍ A AUTOMATIZACE ÚNOR 2015 PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI."

Podobné prezentace


Reklamy Google