Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.nvf.cz Šíření povědomí o Evropské strategii zaměstnanosti Národní vzdělávací fond PhDr. Miroslava Kopicová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.nvf.cz Šíření povědomí o Evropské strategii zaměstnanosti Národní vzdělávací fond PhDr. Miroslava Kopicová."— Transkript prezentace:

1 www.nvf.cz Šíření povědomí o Evropské strategii zaměstnanosti Národní vzdělávací fond PhDr. Miroslava Kopicová

2 Hlavní směry činnosti NVF Formulování "Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR", příprava a podpora její realizace na národní a krajské úrovni Vytvoření, správa a naplňování Inspirační databanky pro strategické řízení rozvoje lidských zdrojů Analýzy trendů a politik v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, národní a mezinárodní projekty výzkumu kvality lidských zdrojů, vedení konsorcia ReferNet, evaluace programů RLZ Podpora řešení nerovností a diskriminace v práci a v přístupu k zaměstnání Podpora poradenských služeb usnadňujících studijní a pracovní mobilitu na národní a mezinárodní úrovni – Národní informační středisko pro poradenství a síť Euroguidance Podpora implementace ESF v ČR Administrace programů Phare v oblasti RLZ

3 Činnost NVF v oblasti RLZ tvorba koncepcí v oblasti rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního vzdělávání, příprava zadání, řízení a implementace projektů rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního vzdělávání, příprava a implementace projektů informační a komunikační podpory pro oblast rozvoje lidských zdrojů, spolupráce s národními a krajskými partnery při přípravě a realizaci navrhovaných koncepcí, analýzy a monitorování informačních a metodických potřeb v oblasti řízení rozvoje lidských zdrojů, poskytování metodických a poradenských služeb v oblasti rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního vzdělávání, propagace a osvěta v oblasti rozvoje lidských zdrojů a celoživotního učení.

4 Zvýšení povědomí o Evropské strategii zaměstnanosti Logické pokračování činností NVF v oblasti RLZ = Projekt „Awareness Raising of the European Employment Strategy“ financovaný Evropskou Komisí (Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG) a MPSV Vyvrcholením tohoto projektu je konference „Jsme v Evropě zaměstnatelní?“

5 CÍLE ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O EES Zvýšit povědomí o poslání, cílech, principech a aktivitách Evropské strategie zaměstnanosti Podpořit zavádění konkrétních nástrojů politiky zaměstnanosti v každodenní praxi v regionech Usnadnit přenos a vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti realizace Evropské strategie zaměstnanosti mezi členskými státy EU Posílit spolupráci a partnerství veřejného a soukromého sektoru při realizaci politiky zaměstnanosti

6 KONKRÉTNÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY Zabezpečení informační a osvětové kampaně: organizace národní soutěže o nejlepší projekt naplňující cíle Evropské strategie zaměstnanosti DOBRÁ RADA NAD ZLATO a spolupráce s Českou televizí, vystoupení v TV a řada článků v národních a regionálních listech

7 KONKRÉTNÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY Příprava, organizace a vedení tří pracovních setkání s klíčovými partnery ze všech regionů (zejména se zástupci Krajských rad pro RLZ), zaměřených na výměnu zkušeností, představení příkladů dobré praxe a uplatňování nástrojů politiky zaměstnanosti a metod strategického řízení RLZ v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti

8 KONKRÉTNÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY Správa a rozvoj internetového portálu Topregion.cz – Inspirační databanka pro strategické řízení rozvoje lidských zdrojů – příprava textů, zpracování příkladů dobré praxe (z ČR a EU), zajištění propojení s relevantními informačními zdroji pro rozšíření znalosti Evropské strategie zaměstnanosti

9 ...místo titulků Projektový tým: –Miroslava Mandíková, NVF –Petra Jedličková, NVF –Ivana Sládková, NVF –Zdeněk Palán, NVF –Dagmar Nohýnková, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a volného času, Středočeský kraj –Milena Jabůrková a Gabriela Nováková, Svaz měst a obcí České republiky –Adri Peekstok, VNG International (Asociace holandských obcí) –Josef Schwarz, pozorovatel –Tomáš Zatloukal, garant soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO –krajské rady RLZ a partneři v krajích Projekt běží od 12/2004 do 12/2005 Celkový rozpočet je 98 000 EUR, z toho 75% poskytuje EK a 25% MPSV VÍCE INFORMACÍ NA WWW.TOPREGION.CZ


Stáhnout ppt "Www.nvf.cz Šíření povědomí o Evropské strategii zaměstnanosti Národní vzdělávací fond PhDr. Miroslava Kopicová."

Podobné prezentace


Reklamy Google