Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Vencovského aula, pátek 6. února 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Vencovského aula, pátek 6. února 2015."— Transkript prezentace:

1 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
Vencovského aula, pátek 6. února 2015

2 Obsah – co se dnes dozvíte?
Proč si vybrat studium na Fakultě financí a účetnictví? Jak probíhá studium na naší fakultě Představení jednotlivých bakalářských oborů na fakultě Informace k přijímacím zkouškám do bakalářského studia Informace k navazujícímu magisterskému studiu na fakultě včetně přijímacího řízení Studentské spolky Seznamovací kurz pro I. ročníky Otázky a odpovědi… Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

3 Část I. Proč si vybrat studium na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze?
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. děkan fakulty Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

4 Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
Formální vznik v roce 1991, ale obory a katedry jsou tradiční a jsou na VŠE v Praze od jejího založení v roce 1953 Fakulta je veřejnou vysokou školou, studium na ní je bezplatné a studenti mohou získat prospěchová a sociální stipendia Oproti jiným ekonomickým fakultám má naše fakulta relativně úzkou specializaci Studijní obory fakulty jsou tradiční a historicky dobře a jasně vyprofilované Transparentnost profilu absolventa pro zaměstnavatele a vysoký zájem o absolventy naší fakulty Prakticky nulová nezaměstnanost absolventů ve všech statistikách Vysoká míra identifikace studentů s fakultou a oborem, který studují Fakulta má v anketě absolventů nejvyšší míru pozitivních odpovědí na otázku „Kdybyste se znovu rozhodoval(a) o studiu, vybral(a) byste si znovu stejnou fakultu (obor)?“ Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

5 Profil absolventa – konkurenční výhody
Fakulta se zaměřuje na vzdělávání odborníků v oblasti financí, oceňování, bankovnictví a pojišťovnictví, auditu, účetnictví a daní Profil absolventa je vyváženě rozdělen na teoretické fundamenty a praktické znalosti a dovednosti v daném oboru Cílem je připravit absolventa: se solidními dlouhodobě platnými teoretickými poznatky a zároveň přiměřenou profesní orientací a s orientací v mezinárodním prostředí a souvislostech tak, aby postupem času mohl zastávat místa ve vyšším managementu firem nebo institucí v oblasti, kterou vystudoval Specifikem našich absolventů je přechod do regulovaných profesí vyžadující profesní zkoušky a licence Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

6 Mezinárodní orientace studia
Schopnost absolventa pracovat v mezinárodním prostředí považujeme za klíčovou konkurenční výhodu Zaměstnavatelé našich absolventů jsou ve většině případů mezinárodní firmy a jejich pobočky v ČR Důležitá je nejen znalost cizích jazyků, ale schopnost v cizím jazyce komunikovat a pracovat ve svém oboru Tato schopnost se získává zejména: zahrnutím mezinárodních souvislostí do výuky jednotlivých předmětů výukou odborných předmětů v cizím jazyce studiem v zahraničí, kde získají také sociální dovednosti a orientaci v mezinárodním prostředí(ERASMUS+ free moovers a další) Internacionalizaci spatřujeme i v orientaci na mezinárodní systémy profesních certifikací (ACCA, ICAEW, CFA apod.) Fakulta připravila a předložila k akreditaci magisterský placený studijní program vyučovaný v anglickém jazyce „Master in Finance and Accounting“ s předpokládaným zahájením výuky 9/2015 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

7 Profesní akreditace - uznávání zkoušek
Fakulta financí a účetnictví je držitelem akreditace od profesních organizací v ČR i zahraničí: Výhody akreditací pro absolventa: konkurenční výhoda na trhu práce vyšší pravděpodobnost zaměstnání v oboru a u mezinárodní firmy plynulejší přechod ze školy do zaměstnání rychlejší kariérní růst Výhody akreditací pro zaměstnavatele úspora času, který by byl nutný na školení a profesní zkoušky absolventů po jejich nástupu do zaměstnání úspora nákladů za školení, ztrátu času a profesní zkoušky Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

8 Spolupráce s praxí a absolventy
Pro fakultu je spolupráce s praxí a absolventy významnou prioritou Stávající systém individuálních smluv o spolupráci s firmami bychom rádi integrovali do víceúrovňového systému členství firem v „klubu“ partnerských organizací Podporujeme jak na celoškolské úrovni tak i na fakultě rozšíření společenských i odborných kontaktů s absolventy – absolventské středy Podpora studentských klubů a jiných aktivit Klub přátel účetnictví Klub daňařů Klub bankéřů Všechny informace jsou průběžně na webu fakulty a na Facebooku fakulty, na který vás zveme… Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

9 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Podmínky pro studium Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

10 Sportovní a společenské aktivity
Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

11 Část II. Jak probíhá studium na naší fakultě?
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

12 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Organizace studia – kreditní systém Studium na fakultě probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS) flexibilita a kompatibilita studia se studiem v zahraničí vzájemné uznávání předmětů a diplomů mezi naší fakultou a univerzitami v celé EU Studium zahrnuje povinné a volitelné předměty – podle studijních plánů jednotlivých oborů bakalar/ Volnost kreditního systému umožňuje studentům individuální sestavení rozvrhu výuky studentem individuální specializaci a zaměření v rámci daných oborů Kreditní systém však klade vyšší nároky na zodpovědný přístup ke studiu Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

13 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Organizace studia – informace Organizační záležitosti studia jsou řešeny komplexně integrovaným studijním informačním systémem (ISIS) a osobně pak jednotlivými studijními referentkami Aktuální informace jsou šířeny výhradně prostřednictvím webových stránek fakulty, případně oficiálních stránek fakulty na Facebooku Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

14 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Studium v zahraničí Bakalářské pobyty: 225 zahraničních partnerských škol: výběrové řízení v 2. roce studia výjezd do zahraničí ve 3. ročníku studia 163 Evropa 25 Severní Amerika jen na Evropské univerzity 13 Jižní Amerika Magisterské pobyty: 3 Austrálie & Nový Zéland výběrové řízení již od 5. semestru bakalářského studia 21 Asie univerzity nejen v Evropě, ale i v Asii, USA, Kanadě a Jižní Americe Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

15 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Část III. Představení jednotlivých bakalářských oborů na fakultě reprezentanti jednotlivých studijních oborů Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

16 Studijní obory fakulty představí…
Bankovnictví a pojišťovnictví doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Finance prof. Ing. Martin Mandel, CSc. Účetnictví a finanční řízení podniku Ing. David Procházka, Ph.D. Vzdělávání v ekonomických předmětech Ing. Alena Králová, Ph.D. Zdanění a daňová politika prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

17 BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

18 BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
Charakteristika oboru Cílem je připravit absolventa pro práci v bankách, pojišťovnách a obdobných finančních institucích Absolvent oboru studiem získá potřebné praktické znalosti, pokud by po ukončení bakalářského studia nastoupil zaměstnání ve finanční sféře zároveň získá teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

19 BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
Obsah výuky Vyučované předměty jsou zaměřeny: jak na obecně ekonomickou problematiku, tak na charakteristiku produktů komerčního bankovnictví, kapitálových trhů a pojistných produktů, ale též na pochopení fungování finančního systému, jeho regulaci a roli centrální banky Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

20 BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
Uplatnění absolventů oboru Bankovnictví Pojišťovnictví Finanční trhy makléřské, poradenské firmy investiční, podílové, penzijní fondy regulatorní orgány, další instituce a firmy Možnost studia na navazujícím magisterském studiu a případně doktorském studiu Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

21 prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
FINANCE prof. Ing. Martin Mandel, CSc. garant oboru Finance Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

22 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
FINANCE Charakteristika oboru Obor s dlouholetou tradicí a vynikající perspektivou Studium zahrnuje teoretické základy ze všech finančních disciplin Možnost specializace v navazujících formách studia Možnost získat odborné (technické) znalosti v oblasti financí Důraz na propojení mikroekonomického a makroekonomického pohledu Plně odpovídá univerzitnímu typu studia Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

23 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
FINANCE Obsah výuky Vyučované předměty jsou zaměřeny na: bankovnictví pojišťovnictví veřejné finance finanční analýza a plánování podniku mezinárodní finance kapitálové trhy finanční matematika a statistika účetnictví, základy ekonometrie apod. To se asi nevejde na snímek. Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015 23

24 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
FINANCE Uplatnění absolventů Obchodní banky a pojišťovny ČNB a mezinárodní měnové a finanční instituce Investiční, podílové a penzijní fondy Podniková sféra (finanční analýza) Veřejný sektor (Ministerstvo financí ČR, finanční odbory v orgánech místní správy a samosprávy apod.) Věda a výzkum To se asi nevejde na snímek. Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015 24

25 ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. David Procházka, Ph.D.
vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

26 ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
Charakteristika oboru Účetnictví je tradičním oborem vyučovaným na VŠE v Praze již od jejího založení v roce 1953 Katedry garantující tento obor dlouhodobě: patří k nejlepším pracovištím ve svém oboru v ČR, spolupracují s praxí, podílí se na vědecké práci a jejich členové jsou zapojeni v řízení profesních organizacích v ČR i v zahraničí Studium tohoto oboru je akreditováno jak v bakalářské a magisterském, tak i doktorském stupni studia Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

27 ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
Obsah výuky Studium je zaměřeno nejen na české účetnictví ale zejména na problémy harmonizace účetního výkaznictví: Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS) Pravidla účetního výkaznictví v EU Severoamerické účetní standardy (US GAAP) Významnou částí specializace oboru je problematika auditingu, a účetnictví neziskových organizací Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

28 ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
Uplatnění absolventů Účetní specialisté ve středních a velkých podnicích, ve veřejném sektoru a neziskové sféře, zejména ve vedoucích funkcích (např. hlavní účetní, metodici účetnictví, apod.) Auditoři a asistenti auditorů v auditorských firmách, oddělení interního auditu nebo kontroloři v kontrolních institucích (např. Finanční správa, Nejvyšší kontrolní úřad, apod.) Specialisté v odděleních controllingu a reportingu, znalci pro oceňování majetku a oceňování podniků Studium účetnictví je dobrou průpravou pro vykonávání nejrůznějších funkcí v podnikové sféře - pro funkce ve vrcholovém managementu – finanční ředitelé apod. ale i v jiných institucích (např. státní správa apod.) Absolventi našeho oboru mají dlouhodobě prakticky nulovou nezaměstnanost Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

29 VZDĚLÁVÁNÍ V EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH
Ing. Alena Králová, Ph.D. vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

30 VZDĚLÁVÁNÍ V EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH
Charakteristika oboru Tradiční obor na VŠE v Praze od roku 1953 Umožňuje získat současně dvě profesní kvalifikace ekonomickou a pedagogickou Absolvent získá znalosti ekonomických předmětů v rozsahu standardního bakalářského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, navíc i znalosti základů psychologie, obecné i speciální pedagogiky a základní znalosti didaktik ekonomických předmětů tak, aby se mohl podílet na výuce ekonomických předmětů na školách nebo firemním vzdělávání Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

31 VZDĚLÁVÁNÍ V EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH
Obsah výuky Obecné ekonomické předměty včetně společného fakultního základu (ekonomie, informatika, právo, statistika, ekonomické předměty zaměřené na finance podniku a účetnictví) Pedagogicko-psychologické disciplíny (úvod do psychologie, úvod do pedagogiky, speciální pedagogika, rétorika) Didaktiky s praxí (oborová didaktika, didaktická technika, didaktika ekonomiky, didaktika účetnictví, didaktika písemné a elektronické komunikace, didaktika cvičné firmy, řízená pedagogická praxe) Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

32 VZDĚLÁVÁNÍ V EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH
Uplatnění absolventů Výuka písemné a elektronické komunikace jako učitel grafických předmětů Asistentská práce v prakticky orientovaných vyučovacích předmětech (práce ve fiktivní firmě, aplikovaná ekonomie apod.) Lektorská činnost ve všech formách podnikového a agenturního vzdělávání Kvalifikovaný pedagogický dozor a poradenství při organizaci praxe studentů SŠ Ekonomické uplatnění obdobné jako ostatní bakaláři Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

33 ZDANĚNÍ A DAŇOVÁ POLITIKA prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí katedry veřejných financí a garantka oboru Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

34 ZDANĚNÍ A DAŇOVÁ POLITIKA
Charakteristika oboru Důraz je kladen na praktické dovednosti, řada předmětů vznikala v úzkém kontaktu s předními odborníky z velkých poradenských firem zázemí fakulty i školy umožňuje propojit znalosti zdanění s účetními i právními aspekty Absolvent: získá široké ekonomické vzdělání získá orientaci v obchodním právu a navazujících právních odvětvích Výhody oboru vysoký podíl absolventů našel uplatnění v oboru dobré finanční ohodnocení daňových expertů možnost uplatnění v podnikatelském i veřejném sektoru menší obor s úzkým kontaktem učitelů katedry se studenty Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

35 ZDANĚNÍ A DAŇOVÁ POLITIKA
Obsah výuky Obecný základ zahrnující obecné ekonomické a manažerské discipliny Předměty společné pro obory fakulty z oblasti účetnictví, finančního řízení podniku atd. Profilující předměty oboru jsou zaměřeny především prakticky a zaměřují se na: základy zdanění a daňové politiky zdanění příjmů zdanění spotřeby Spojení studia s praxí praktika ze zdanění vyučují přední odborníci z praxe Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

36 ZDANĚNÍ A DAŇOVÁ POLITIKA
Uplatnění absolventů Management podnikatelské i neziskové sféry Daňoví specialisté velkých podniků Státní správa (i v rámci EU) Ekonomické a daňové poradenství Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

37 Část IV. Informace k přijímacím zkouškám do bakalářského studia
Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

38 Jak podat přihlášku ke studiu?
Přihláška pouze elektronickou formou v informačním systému VŠE v Praze (ISIS): Možnost volby až tří oborů v rámci Fakulty financí a účetnictví v pořadí podle preference Přihláška musí být kompletně vyplněna a poplatek za přijímací řízení musí být uhrazen nejpozději do: 30. dubna 2015 Veškeré informace k přijímacímu řízení najdete na: Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

39 Z čeho se dělá přijímací zkouška?
Zkouška se skládá ze dvou částí: test z matematiky test z anglického jazyka cizí státní příslušníci mají povinnost složit navíc vstupní test z českého jazyka Obsah testů vychází ze středoškolské úrovně, na kterou následně navazuje i výuka matematiky a anglického jazyka v bakalářském studiu Přijímací zkoušky se konají: června 2015 1. června 2015 (pouze český jazyk pro cizince) Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

40 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Část V. Informace k navazujícímu magisterskému studiu na fakultě včetně přijímacího řízení Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

41 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Obory hlavní specializace navazujícího magisterského studia Po skončení bakalářského studia mohou absolventi pokračovat ve studiu v následujících oborech Bankovnictví a pojišťovnictví Zdanění a daňová politika Finance Účetnictví a finanční řízení podniku Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy Finance a oceňování podniku Finanční inženýrství Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

42 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Uchazeč může do přihlášky uvést dva obory navazujícího magisterského studia v pořadí, v jakém o ně má zájem Přihlášky se podávají do 30. dubna 2015 Přijímací zkoušky se konají 2. července 2015 Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z: ekonomie odborného předmětu podle zvoleného oboru Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

43 Část VI. Studentské spolky
Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

44 Část VII. Seznamovací kurz pro I. ročníky
Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

45 Seznamovací kurz pro I. ročníky
Zahajte úspěšně studium na Fakultě financí a účetnictví Seznamovací kurz Vám může pomoci. Program kurzu seznámení se s fakultou a se studijním oborem setkání s členy vedení fakulty a staršími studenty přes den soutěže, dobrovolné sportovní aktivity večer hudba, společenské aktivity a zábava  seznámení se s budoucími spolužáky = mít hodně kamarádů při studiu je určitě výhoda

46 Seznamovací kurz pro I. ročníky
Termín: 7.9 – Kurzy trvají 3 dny a jsou pro každou fakultu zvlášť. Cena: 1300 Kč V ceně je zahrnuto ubytování i stravování. Místo konání: Areál VŠE Dobronice Podrobnosti: rpc.vse.cz Zde od června i přihlášky. nově založeno – přidejte se – aktuality již od jara

47 Seznamovací kurz pro I. ročníky
POZOR – ORIGINÁL JE JEN JEDEN Existují i jiné „seznamováky“. Ale jen jeden organizuje škola a podporuje fakulta. Nenechte se během přijímacích zkoušek a zápisů zmást. Těšíme se na Vás na kurzu i na studiích 

48 Část VIII. Otázky a odpovědi…
Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015

49 Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Přijďte k nám studovat! Přejeme Vám úspěch při přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví… … a těšíme se s Vámi na setkání při studiu Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pátek 6. února 2015


Stáhnout ppt "Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Vencovského aula, pátek 6. února 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google