Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RVP A ŠVP V PRÁCI UČITELE 11. 4. 2014. T AK ŠEL ČAS KURIKULÁRNÍ REFORMY Dějství první: bouřlivá 90. léta Dějství druhé: Bílá kniha (2001) Dějství třetí:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RVP A ŠVP V PRÁCI UČITELE 11. 4. 2014. T AK ŠEL ČAS KURIKULÁRNÍ REFORMY Dějství první: bouřlivá 90. léta Dějství druhé: Bílá kniha (2001) Dějství třetí:"— Transkript prezentace:

1 RVP A ŠVP V PRÁCI UČITELE 11. 4. 2014

2 T AK ŠEL ČAS KURIKULÁRNÍ REFORMY Dějství první: bouřlivá 90. léta Dějství druhé: Bílá kniha (2001) Dějství třetí: nový školský zákon (561/2004 Sb.) Dějství čtvrté?

3 K URIKULÁRNÍ REFORMA

4 C O NOVÉHO PŘINÁŠÍ RVP? P OJETÍ ZV A JEHO CÍLE ZV má žákům pomoci utvářet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Cíle ZV (diskuse) umožnit žákům osvojit si strategie učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení vést žáky k otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné osobnosti ….

5 CO N OVÉHO PŘINÁŠÍ RVP? V ZDĚLÁVACÍ OBLASTI

6 CO N OVÉHO PŘINÁŠÍ RVP? P RŮŘEZOVÁ TÉMATA Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova K diskusi: - aktuálnost témat - hodnotová zabarvenost témat

7 CO N OVÉHO PŘINÁŠÍ RVP? O D VĚDOMOSTÍ KE KOMPETENCÍM  Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.  V etapě základního vzdělávání jsou to:  kompetence k učení  kompetence k řešení problémů  kompetence komunikativní  kompetence sociální a personální  kompetence občanské  kompetence pracovní  Mohou kompetence nahradit vědomosti?

8 R IZIKO BEZOBSAŽNOSTI ?

9 R EDUKCE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE NEOLIBERÁLNÍCH EKONOMICKÝCH KRITÉRIÍ ?

10 A CO NA TO PRAXE ? ŠVP na naší škole 1) Stručně představte ŠVP vaší školy. 2) Jak využíváte ŠVP ve vaší práci?

11 ŠVP A STUDENTI NA PRAXI 1) Proč by se studenti na praxi měli seznámit se ŠVP školy? 2) Jak může cvičný učitel představit studentům ŠVP? 3) Jak může cvičný učitel pracovat se ŠVP při vedení studenta na praxi?

12 P ORTFOLIO

13 K ZAMYŠLENÍ Jak vyvážit vědomosti a dovednosti v kurikulu? Jak uvažujete o klíčových kompetencích ve svých předmětech? Jaký příklad dobré praxe rozvoje klíčových kompetencí byste prezentovali kolegům?


Stáhnout ppt "RVP A ŠVP V PRÁCI UČITELE 11. 4. 2014. T AK ŠEL ČAS KURIKULÁRNÍ REFORMY Dějství první: bouřlivá 90. léta Dějství druhé: Bílá kniha (2001) Dějství třetí:"

Podobné prezentace


Reklamy Google