Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výuka fyziky v ČR vývoj, současnost a perspektivy Jiří Tesař.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výuka fyziky v ČR vývoj, současnost a perspektivy Jiří Tesař."— Transkript prezentace:

1 Výuka fyziky v ČR vývoj, současnost a perspektivy Jiří Tesař

2 Výuka přírodovědných disciplin Bouřlivý rozvoj vědy – lety do vesmíru, elektronika výpočetní technika, Poskytnout základní „myšlenkové modely“ – nikoli statický pohled na svět Nevnucovat hotový životní názor (poznatek) Pěstovat kritický způsob myšlení Posílit adaptační schopnosti jedince

3 Výuka přírodovědných disciplin Koordinovaná výuka = samostatné vyučovací předměty – směřují k stejnému cíli, vytvářejí stejný pohled na svět Integrovaná výuka = jediný předmět (Sciens) – komplexní přístup k vybrané problematice Základní problém = příprava učitelů Kombinovaná výuka úvod integrovaně - poté koordinovaná výuka zpočátku samostatné vyučovací předměty – poté shrnutí = integrovaná výuka

4 Výuka fyziky v ČR po 2. sv. válce Navázala na výuku v 1. ½ 20. století Obecná škola + měšťanská škola Gymnázia Střední odborné školy Učiliště

5 60. léta 20. století Změny – reakce na rozvoj vědy (let do vesmíru) Základní devítiletá škola (2. st. 6. – 9. roč.) F v 7. – 9. roč. Střední všeobecné vzdělávací škola (3r.) F ve všech ročnících Střední odborné školy F podle typu školy Učiliště F podle typu školy

6 70. léta 20. století Základní devítiletá škola (2. st. 6. – 9. roč.) F v 7. – 9. roč. Gymnázia (4r.) – prohloubení o teoretickou F F ve všech ročnících Střední odborné školy F podle typu školy Učiliště F podle typu školy

7 80. léta 20. století Základní škola (8 r.) 2. stupeň: 5. – 8. roč. Fyzika v 6. – 8. roč. Tzv. nové pojetí – začíná se od stavby látek Velmi abstraktní a odtržené od života (fyzika jako věda)

8 80. léta 20. století Gymnázia (4r.) - F ve všech ročnících Nové pojetí – integrovaný přístup (fyzikální pole, kmity a vlny,…) Střední odborné školy F podle typu školy Učiliště F podle typu školy

9 90. léta 20. století Základní škola (8 r.) (2. st. 5. – 8. roč.) F v 6. – 8. roč. V r. 1996 opět prodlouženo na 9 let 2. st. 6. – 9. roč. – zpočátku chaos Program Základní škola umožňuje řediteli ZŠ variabilitu 6 – 8 týdenních hodin Fyzika se učí převážně v 6. – 9. roč.

10 90. léta 20. století Vznik víceletých gymnázií (8r.) Gymnázia (4r.) – humanizace výuky Fyzika pouze v 1. - 3. ročníku 4. ročník – seminář z fyziky (= příprava k maturitě) Nové učebnice pro jednotlivé tématické celky fyziky Střední odborné školy F podle typu školy Učiliště F podle typu školy

11 Počátek 21. století -nová legislativa OSTATNÍ RVP* ŠKOLNÍ ÚROVEŇ STÁTNÍ ÚROVEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY RVP PV RVP ZV příloha RVP ZV – LMP RVP GV RVP SOV NÁRODNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

12 Počátek 21. století - RVP Klíčové kompetence = základní pojem nikoli učivo Je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jsou to obecně přijímané hodnoty ve společnosti, které přispívají k jejímu rozvoji i rozvoji každého jedince. Rozhodující je cesta k poznatku, nikoli poznatek samotný.

13 Rámcové vzdělávací programy Klíčové kompetence: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikační Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní (nejsou na gymnáziu)

14 Rámcové vzdělávací programy Stanovují: Očekávané výstupy žák umí, využívá, porozumí, určí, rozpozná, změří, aplikuje, sestaví, odhadne, zapojí, předpoví,…. Učivo - generuje očekávané výstupy = zákony, pojmy, souvislosti, vlastnosti, teorie, modely, kvantitativní vztahy….

15 Současnost a perspektivy Program Základní škola – dobíhá k 1. 9. 2007 Tvorba RVP – ŠVP Fyzika zařazena do vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“ ZŠ: F+CH+Př+Z (minimálně celkem 22 týdenních hodin) Gymnázium: F+CH+Bi+Geogr.+Geolog. (minimálně celkem 24 týdenních hodin)

16 Současnost a perspektivy Střední odborné vzdělávání Vzdělávací oblast „Přírodovědně vzdělávání“ F+CH+Bi+Ekologie minimálně celkem 6 týdenních hodin Varianta A – obory s vysokými nároky na F Varianta B – obory se středními nároky na F Varianta C – obory s nižšími nároky na F

17 Rámcové učební plány Základní škola Gymnázium Střední odborné školy

18 Tvorba ŠVP ŠVP – získat pro F tzv. disponibilní hodiny (ZŠ – 18, gymnázium – 26) ŠVP – zodpovědný je ředitel školy Zakladatel školy bere ŠVP na vědomí ŠVP určuje profilaci školy (její zaměření) ŠVP je základní dokument pro chod školy ŠVP je základní dokument pro školskou inspekci

19 Další součásti ŠVP Průřezová témata Musí být součástí každého ŠVP Zahrnují aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa Mohou být integrovanou součástí jednotlivých vzdělávacích oblastí Např. formou projektu, soutěží, školních dnů, exkurzí, volitelných předmětů…. Např. Environmentální výchova


Stáhnout ppt "Výuka fyziky v ČR vývoj, současnost a perspektivy Jiří Tesař."

Podobné prezentace


Reklamy Google