Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODAŘENÍ RodinY 6. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODAŘENÍ RodinY 6. ročník."— Transkript prezentace:

1 HOSPODAŘENÍ RodinY 6. ročník

2 Domácnost tvoří ji buď: samostatně hospodařící jedinec nebo:
skupina lidí žijících a hospodařících se společným majetkem – jako je například rodina jednotliví členové domácnosti se účastní všech běžných ekonomických činností tedy vstupují na trh buď jako kupující, nebo jako prodávající

3 Zápis do sešitu Domácnost samostatně hospodařící jedinec nebo:
skupina lidí se společným majetkem – např. rodina jednotliví členové domácnosti se účastní všech běžných ekonomických činností

4 Potřeby domácnosti potřeba = pocit nedostatku, který jedince nutí, aby nedostatek odstranil každý člověk má určité potřeby, které musí uspokojit proces uspokojování potřeb nemůže být nikdy ukončen, neboť uspokojování potřeb je vždy dočasné každý člověk má jiné potřeby potřeby stále rostou

5 Dělení potřeb HMOTNÉ (materiální) – mít a užívat si věci
NEHMOTNÉ (nemateriální) – mít a užívat znalosti a dovednosti

6 Dělení potřeb BIOLOGICKÉ – najíst se, vyspat se, toaleta
KULTURNÍ – dány tím, že člověk žije ve společnosti, chce komunikovat – návštěva kina, četba knížky

7 Další dělení potřeb NEZBYTNÉ – tj. biologické ZBYTNÉ – luxusní
HLAVNÍ – např. fotografování, hlad DOPLŇKOVÉ – jsou vyvolány hlavní potřebou – fotky dáme do alba, po jídle myjeme nádobí k uspokojení potřeb slouží : předměty – statky činnosti – služby → nutí to člověka získávat/nakupovat různé statky, pomocí kterých tyto potřeby uspokojuje

8 Statek hodnota, věc, která uspokojuje potřebu člověka
obecně dělíme na volné a vzácné: VOLNÉ STATKY – jsou ty, které nám poskytuje příroda zpravidla bez našeho přičinění (např. vzduch, vítr, sníh atd.) VZÁCNÉ STATKY – jsou produkty lidské práce, jsou to věci a výtvory člověka. K jejich uspokojení musí člověk vynaložit své úsilí, znalosti a dovednosti, finanční a materiálové vstupy. oba typy statků se dále dělí na hmotné a nehmotné

9 Zápis do sešitu Potřeby
potřeba = pocit nedostatku, který jedince nutí, aby nedostatek odstranil, musíme je uspokojit Dělení potřeb HMOTNÉ (materiální) – věci X NEHMOTNÉ (nemateriální) – znalosti a dovednosti BIOLOGICKÉ – jídlo, spánek… X KULTURNÍ –společnost, kino, četba NEZBYTNÉ – tj. biologické X ZBYTNÉ – luxusní HLAVNÍ X DOPLŇKOVÉ – doplňují hlavní

10 Zápis do sešitu Statky uspokojují potřeby
VOLNÉ STATKY – poskytuje příroda (např. vzduch, vítr, sníh atd.) VZÁCNÉ STATKY – jsou produkty lidské práce oba typy statků se dále dělí na hmotné a nehmotné

11 Uspokojování potřeb členové domácnosti přicházejí na trh s účelem uspokojení svých potřeb pracující svoje potřeby uspokojují penězi, které si vydělají těm, kdo nepracují (děti, důchodci, dlouhodobě nemocní, ženy na rodičovské dovolené, nezaměstnaní), jsou prostřednictvím státu vypláceny sociální dávky tyto peníze pak mohou obě skupiny osob využít na pořízení věcí, které potřebují, tedy na uspokojení svých potřeb

12 Zápis do sešitu Uspokojování potřeb prostřednictvím trhu
pracující penězi, které si vydělají těm, kdo nepracují jsou prostřednictvím státu vypláceny sociální dávky

13 Rodinný rozpočet na fungování každé rodiny má vliv i úroveň jejího hospodaření v domácnosti dobře musí hospodařit nejen celá rodina, ale každý její člen důležitý je rodinný rozpočet

14 Rodinný rozpočet rozpočet se skládá z:
příjmů, to je z peněz, které domácnost získá výdajů to je z peněz, které domácnost utratí tzv. Zlaté pravidlo, které by mělo platit v každé domácnosti zní: výdaje by neměly převyšovat příjmy, v opačném případě si totiž domácnost (rodina, jednotlivec) vytváří dluh dluh je nepříjemný a nebezpečný!!!

15 Zápis do sešitu Rodinný rozpočet hospodaření v domácnosti
dobře musí hospodařit každý člen domácnosti příjmy, peníze, které domácnost získá výdaje peníze, které domácnost utratí tzv. Zlaté pravidlo, které by mělo platit v každé domácnosti zní: výdaje by neměly převyšovat příjmy, v opačném případě se vytváří dluh dluh je nepříjemný a nebezpečný!!!

16 Příjmy příjmy pravidelné příjmy nepravidelné ze zaměstnání z podnikání
sociální dávky výživné přídavky na dítě důchod... příjmy nepravidelné půjčky z investic jiné (např. dary, dědictví...)

17 Zdroje příjmů zaměstnání investice
činnost závislá na jiném člověku nebo společnosti, kterým může být člověk nebo společnost zabezpečuje relativně stálý příjem investice jednotlivec nebo rodina odloží část svých peněz, aby jich měli více v budoucnu čím více peněz mohou odložit, tím více jich budou mít

18 Zdroje příjmů podnikání něco mezi zaměstnáním a investicí
podnikatel se snaží získat peníze od ostatních zabezpečením jejich potřeb podobnost se zaměstnáním – podnikatel pracuje podobnost s investicí – podnikatel se stará o prostředky podniku

19 Zdroje příjmů půjčky jde o příjem, který bude třeba vrátit!
vedle půjčených peněz je třeba vracet i úroky, čím déle jsou peníze půjčené, tím vyšší je celková splátka úroku POZOR! Půjčky by neměly dlouhodobě podstatně převyšovat výdaje.

20 Zápis do sešitu Příjmy Zdroje příjmů příjmy pravidelné:
ze zaměstnání, z podnikání, sociální dávky, výživné, přídavky na dítě, důchod... příjmy nepravidelné půjčky, z investic, jiné (např. dary, dědictví...) Zdroje příjmů zaměstnání investice podnikání půjčky - je třeba vracet i úroky

21 Výdaje pravidelné nebo očekávané neočekávané
nájem, elektřina, voda potraviny další potřeby (oblečení, drogerie...) kroužky, koníčky, kultura splátky, výživné apod. neočekávané různé opravy domácích spotřebičů a jiné rodinné události dovolená zdravotní péče

22 Výdaje většinu výdajů můžeme ovlivnit = výdaje ovlivnitelné (spotřeba energií, vody, telefonování...) na hospodaření domácnosti by se měly podílet také děti je vhodné, když děti mají pravidelné kapesné a k němu občas příležitost si něco doma přivydělat ale ne za běžné domácí práce – ty jsou jejich povinností!

23 Zápis do sešitu Výdaje pravidelné nebo očekávané (nájem, elektřina, voda, potraviny a další, koníčky, kultura, splátky…) neočekávané (různé opravy, rodinné události, dovolená…) většinu výdajů můžeme ovlivnit = výdaje ovlivnitelné (spotřeba energií, vody, telefonování...)

24 Otázky: Co je to domácnost? Kdo ji tvoří?
Na jaké skupiny dělíme potřeby? Co je to statek (myšleno v souvislosti s potřebami)? Vysvětli, jakými způsoby může rodina získávat své příjmy. Jakým způsobem můžeme ovlivňovat výdaje rodinného rozpočtu. Je správné, aby děti dostávaly kapesné? Jak vysoké? Diskutuj.

25 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "HOSPODAŘENÍ RodinY 6. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google