Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členění NH Ukazatelé hodnocení NH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členění NH Ukazatelé hodnocení NH"— Transkript prezentace:

1 Členění NH Ukazatelé hodnocení NH
3. Národní hospodářství Členění NH Ukazatelé hodnocení NH

2 Členění NH Národní hospodářství - souhrn veškeré hospodářské činnosti na území státu. Člení se na: Primární sektor – prvovýroba, získávání surovin z přírody (lesnictví, zemědělství, těžební průmysl) Sekundární sektor – zpracovatelský průmysl (strojírenství, potravinářství, stavebnictví) Terciální sektor – služby pro výrobu a obyvatelstvo (obchod, pojišťovnictví, bankovnictví, školství, zdravotnictví, kultura)

3 Členění sektorů podle financování
Ziskový sektor (obchodní společnosti, družstva, státní podniky, živnostníci) Cílem je dosahování zisku Plně funguje na tržním systému – nabídka a poptávka Za služby a statky se musí zaplatit Vytváří zdroje pro neziskový sektor a sponzoruje ho

4 Členění sektorů podle financování
Neziskový sektor (nadace, občanská sdružení, státní neziskové organizace) Statky služby jsou rozdělovány podle potřeb Funguje na principu přerozdělování Zajišťuje vzdělání, zdravotní péči, vědu, kultury, sport, obranu a bezpečnost, státní správu apod.

5 Státní neziskové organizace
Příspěvkové organizace (školství, zdravotnictví, kultura, sport) - Organizace získávají příspěvek ze státního rozpočtu, mají i příjmy z vlastní hospodářské činnosti. Z celkových příjmů hradí své výdaje, zůstatek jim zůstává k dispozici

6 Státní neziskové organizace
Rozpočtové organizace (státní správa, bezpečnost, obrana) - Organizace hospodaří podle schváleného rozpočtu, peníze, které neutratí musí vrátit, stejně jako příjmy ze své činnosti (např. vybrané pokuty)

7 Ukazatele hodnocení NH
Velikost a tempo růstu hrubého domácí produktu (HDP), životní úroveň Stabilita cen – míra inflace Míra nezaměstnanosti

8 Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP - souhrn všech statků a služeb, které byly vytvořeny na území daného státu za jeden rok Jeho růst může být: Kvantitativní – zvyšuje se množství výrobních faktorů Kvalitativní – roste produktivita práce, zvyšuje se využití přírodních zdrojů Životní úroveň obyvatel státu je tím vyšší, čím vyšší je hrubý domácí produkt

9 Životní úroveň Je to stupeň uspokojování lidských potřeb. Osobní spotřeba obyvatelstva - nákupy v obchodech, spotřeba vody, plynu, el. energie Společenská spotřeba - bezpečnost, obrana, správa státu, školství, zdravotnictví Úroveň bydlení a délka volného času Sociální jistoty - zaměstnanost, důchodové zabezpečení, sociální a nemocenské dávky, podpory v nezaměstnanosti Životní prostředí - čistota ovzduší, vod, půdy, veřejná zeleň

10 Šedá a černá ekonomika Šedá ekonomika - ekonomické vztahy, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, jsou na hranici zákona – podplácení, úplatky Černá ekonomika - ekonomické vztahy, které porušují zákony dané země – hospodářská kriminalita (krádeže, zpronevěry, padělání peněz, hospodářské podvody, neplacení daní a daňové úniky, činnost mafií) Zákon proti praní špinavých peněz – peníze z nelegální činnosti se musí dostat do legálního oběhu Výsledky těchto ekonomik se nezahrnují do HDP

11 Rodinný rozpočet A. Příjmy: Pravidelné příjmy Příjmy ze zaměstnání (mzda) Příjmy z podnikání Sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti Nepravidelné příjmy Půjčka, úvěr Výhra, dárek

12 Kontrolovatelné (dají se omezit)
Rodinný rozpočet B. Výdaje: Pevné (nezbytné) Bydlení (nájem, energie) Splátky úvěrů a půjček Zdravotní péče Pojištění Kontrolovatelné (dají se omezit) Jídlo Oblečení Cestovné, PHM, provoz auta Telefon, internet Výdaje na vzdělání, kulturu, sport Zájmy a koníčky Dárky, dovolená Vybavení domácnosti Spoření

13 Inflace Inflace je jev, při kterém dochází k růstu cen a snížení hodnoty peněz. Stupně inflace: Mírná (plíživá) - do 10 % - přijatelný vývoj Rychlá - do 100 % - přestává fungovat ekonomika, peníze ztrácejí smysl, nakupují se nemovitosti, zlato, cizí měna Hyperinflace – nad 100 % - ekonomika v rozkladu, tržní hospodářství přestává fungovat Deflace – opačný jev, kdy klesá cenová hladina a zvyšuje se hodnota peněz

14 když je velký objem peněz v oběhu a nedostatek zboží
Inflace Růst cen se měří prostřednictvím tzv. spotřebitelského koše, do kterého se zahrnuje nákup nejdůležitějšího zboží a služeb, např. nájem, energie, voda, jídlo, doprava (PHM), oblečení K inflaci dochází: když je velký objem peněz v oběhu a nedostatek zboží Když dochází k nadměrnému růstu výrobních nákladů (např. růst mezd, cen strategických surovin a energie)

15

16 Nezaměstnanost Část práceschopného obyvatelstva nenachází zaměstnání Rozsah se vyjadřuje jako tzv. míra nezaměstnanosti - podíl nezaměstnaných k celkovému počtu práceschopného obyvatelstva

17 Typy nezaměstnanosti A. Přirozená (dobrovolná) nezaměstnanost Počet nezaměstnaných je menší nebo stejný jako počet volných pracovních míst - nesoulad profesí, migrace osob, neinformovanost, sezónní práce (stavebnictví, zemědělství) B. Nedobrovolná nezaměstnanost Počet zájemců o práci je větší než počet volných pracovních míst, nabídka práce je nižší než poptávka po práci

18 Sociální dopady nezaměstnanosti
Sociální dopady nezaměstnanosti řeší stát: Pasívní nástroj - systém podpor v nezaměstnanosti Aktivní nástroj – rekvalifikace, dotace na nová pracovní místa


Stáhnout ppt "Členění NH Ukazatelé hodnocení NH"

Podobné prezentace


Reklamy Google