Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demografie je věda, která se zabývá:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demografie je věda, která se zabývá:"— Transkript prezentace:

1 Demografie je věda, která se zabývá:
Složením obyvatelstva Složením a vývojem obyvatelstva Vývojem obyvatelstva O kladné bilanci přirozeného pohybu obyvatelstva mluvíme, jestliže: Počet narozených a počet přistěhovaných je větší než počet zemřelých a počet odstěhovaných Počet narozených a počet zemřelých je menší než počet přistěhovaných a počet odstěhovaných Počet narozených a počet zemřelých je větší než počet přistěhovaných a počet odstěhovaných Pod pojmem úhrnná plodnost se rozumí Počet dětí narozených na území daného státu Počet dětí narozených za život jedné ženě Počet dětí narozených během jednoho roku

2 Základním ukazatelem rozmístění obyvatelstva je
Počet obyvatel Hustota zalidnění Počet obyvatel na kilometr čtvereční Do socioekonomických faktorů ovlivňujících hustotu zalidnění nepatří: Stupeň urbanizace Politika jednotlivých států Výměra zemědělské půdy připadající na 1 obyvatele K jakému jevu došlo v 2. fázi demografické revoluce v Evropě, pakliže byla vysoká úhrnná plodnost a nízká míra úmrtnosti ? Přírůstek obyvatel Úbytek obyvatel Počet obyvatel zůstal pořád na stejné úrovni

3 Mezi imigrační státy patří:
Neutrální státy Vyspělé, rozvinuté země Zaostalé, rozvojové země Který důvod nepatří mezi důvody pro emigraci? Přírodní – povodně, lepší životní prostředí Blahobyt Politické nebo náboženské pronásledování Jaké kladné stránky přináší migrace? Snížení věkového průměru obyvatelstva Levná pracovní síla na práce, které nechtějí vykonávat domácí dělníci Prohlubování nezaměstnanosti

4 Územní mobilita souvisí
Proces urbanizace Dochází k nárůstu počtu obyvatel v daném státě Proces, při němž dochází ke stagnaci společnosti Rozvoj měst – lidé se stěhují do měst Územní mobilita souvisí Technickým pokrokem Životní úrovní Hustotou osídlení Jaká je hlavní funkce venkovského osídlení ? Zajištění zemědělské činnosti Zajištění výroby Zajištění služeb

5 Jaký faktor neměl vliv na rozvoj měst
Dopravní poloha Těžba surovin Životní prostředí Jaké funkce mají města Bydlení Výrobní Obchodní Jak se nazývá proces, při kterém dochází ke změně struktury národního hospodářství? Rekvalifikace Transformace Restrukturalizace

6 Do primárního sektoru patří:
Zemědělství a lesnictví Zemědělství Zemědělství, lesnictví, lov a rybolov Poskytování služeb pro zemědělce zajišťuje Agrokomplex Státní správa Kombináty Součástí zemědělského půdního fondu není Orná půda Louky a pastviny Ostatní plochy

7 Do sekundárního sektoru patří:
Průmysl Průmysl, stavebnictví a nákladní doprava Průmysl, stavebnictví Do terciálního sektoru patří: Sociální a zdravotní péče Bankovnictví a pojišťovnictví Cestovní ruch Mezi rozvojové předpoklady pro ekonomické postavení států patří počet a kvalita obyvatel. Kvalita obyvatel není posuzována podle Míry vzdělanosti Úrovně jazykové vybavenosti Hrubého domácího produktu připadajícího na 1 obyvatele Flexibility – připravenost na změnu


Stáhnout ppt "Demografie je věda, která se zabývá:"

Podobné prezentace


Reklamy Google