Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Základní ekonomické pojmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Základní ekonomické pojmy"— Transkript prezentace:

1 1. Základní ekonomické pojmy
Základní ekonomické otázky Ekonomické systémy Subjekty ekonomických systému Potřeby Statky Služby Hospodářský proces

2 Základní ekonomické otázky
Každá společnost musí řešit: ۩ co vyrábět – jaké výrobky, služby a v jakém množství (omezené zdroje) ۩ jak vyrábět – jaká technologie, které zdroje čerpat, které dovážet a v jaké míře ۩ pro koho vyrábět – kdo bude spotřebitelem, jak rozdělit vyrobené statky a služby mezi lidi ke spotřebě

3 Ekonomické systémy Zvykový systém – ekonomické rozhodování a chování člověka se řídí podle zvyků, obyčejů a tradic (dávná historie, ale např. i u nás prodej vánočních kaprů) Příkazový systém - stát rozhoduje o všech hospodářských otázkách prostřednictvím příkazů (pětileté plány), základem je společenské vlastnictví výrobních prostředků

4 Ekonomické systémy Tržní systém – ekonomika řízená je tzv. tržním mechanismem - nabídka a poptávka po zboží Smíšený systém – do tržního prostředí zasahuje stát a zmírňuje dopady tržního systému

5 C. Subjekty ekonomického systému
Domácnost – subjekt, který uspokojuje své potřeby, nakupuje výrobky a služby a prodává svou pracovní sílu. Cílem je maximalizace svého užitku Firma – subjekt, který prodává výrobky a služby a nakupuje výrobní faktory. Jejich cílem je maximalizace svého zisku Stát – subjekt, který vybírá daně, sestavuje státní rozpočet, přerozděluje veřejné finance, vytváří legislativu

6 Potřeby Potřeba – pocit nedostatku, který chceme odstranit Potřeby jsou rozmanité, základní biologické potřeby má každý člověk Potřeby se mění s věkem, vzděláním, v souvislosti s životní úrovní. Uspokojením jedné potřeby vzniká potřeba další

7 Jsou uspokojovány hmotnými statky, např. potřeba jídla zbytné
Klasifikace potřeb biologické Jíst, pít, spát hmotné Jsou uspokojovány hmotnými statky, např. potřeba jídla zbytné Člověk je nepotřebuje ke svému životu, může je omezit nezbytné Musí být uspokojeny kulturní Četba, cestování, vzdělávání

8 Maslowova teorie potřeb
Potřeba seberealizace (koníčky, zájmy) Potřeba uznání, uspokojení z práce (ocenění práce) Sociální potřeby (láska, přátelství) Existenční jistoty (práce, bydlení, peníze) Biologické potřeby (jíst, spát, pít, sexuální p.) Pořadové čísloTématický okruhPočet hodinPoznámka

9 Statky „Statek“- předmět, věc a hodnota, která může uspokojovat lidské potřeby Statky se dělí: hmotné – výsledek lidské činnosti (rohlík, auto, televize …) nehmotné – duševní výtvory člověka (vzdělání, kulturní, sportovní zážitek, cestování ….)

10 A) spotřební – slouží k uspokojení potřeb
Statky volné – nacházejí se volně v přírodě, nemusí se za ně platit (voda, vzduch, lesní plody ….) ekonomické – jsou produkty lidské práce, musí se za ně platit (balená voda, chléb, auto) A) spotřební – slouží k uspokojení potřeb B) kapitálové – slouží k další výrobě C) veřejné – stát je poskytuje jakoby zdarma, prostředky na ně získává z daní

11 Statky Nemovitosti – věci spojené se zemí pevným základem (budovy, pozemky, stavby) Movité věci – všechny ostatní statky (jsou přemístitelné)

12 Služby Uspokojují lidské potřeby, jsou výsledkem cizí lidské činnosti a dělí se na: osobní – týkají se osoby člověka (změna vzhledu, úrovně vzdělání …) věcné – týkají se změny vlastností výrobků, zboží (oprava televizoru, automobilu, vymalování bytu ….)

13 Hospodářský proces Hospodářský proces - výroba statků a poskytování služeb za úhradu. Neustále se opakuje. Má tyto fáze: Výroba Rozdělování a přerozdělování Směna Spotřeba

14 1. Výroba K výrobě jsou zapotřebí tři základní výrobní faktory: Lidská práce – pracovní síla Přírodní zdroje Kapitál

15 2. Rozdělování a přerozdělování
Ti, co se výroby účastní, očekávají za svou práci odměnu (mzda, zisk) Část z těchto peněz musí odvést do státního rozpočtu ve formě daní Těm, co se výroby neúčastní (nezaměstnaní, nemocní, důchodci), se část daní přerozdělí (podpory v nezaměstnanosti, sociální a nemocenské dávky, důchody)

16 3. Směna Pokud jsou spotřebitelé ochotni koupit statky a služby za danou cenu, pak dochází ke směně (peníze za zboží, zboží za zboží) a výrobce dosáhne zisk

17 4. Spotřeba Konečně dochází k uspokojení potřeb

18 Základní výrobní faktory 1. Pracovní síla
Nositelem pracovní síly je člověk – využívá své duševní a fyzické schopnosti k práci – má kvalifikaci Mzda - odměna za vykonanou práci Nominální mzda – množství peněz, které dostanu na výplatu Reálná mzda – množství statků a služeb, které si mohu za výplatu koupit Minimální mzda – Kč

19 Dělba práce Dělba práce – rozdělení práce na různé činnosti (pásová výroba) Společenská dělba práce: lov zemědělství řemesla obchod Přirozená dělba práce - např. ženy x muži Specializace – zaměření se na určitou činnost Kooperace – spolupráce Koordinace - řízení

20 2. Přírodní zdroje Nerostné bohatství, lesy, půda, voda, vzduch, sluneční energie – jsou velmi vzácné, protože jsou omezené Obnovitelné – lesy, půda Neobnovitelné – zásoby uhlí, ropy

21 3. Kapitál vše, co vkládáme do výroby, abychom dosáhli zisk, zjednodušeně peníze, které přinášejí další peníze. Členění kapitálu: Hmotný – výsledek lidské práce, přináší zisk (budovy, stroje) Finanční – peníze, úvěry, cenné papíry, přináší úrok


Stáhnout ppt "1. Základní ekonomické pojmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google