Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní kontrolní režimy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní kontrolní režimy"— Transkript prezentace:

1

2 Mezinárodní kontrolní režimy
Ing. Svatopluk Leitgeb 10. listopadu 2009 © 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Mezinárodní kontrolní režimy
Smlouva o nešíření jaderných zbraní (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NPT) Zanggerův výbor Skupina jaderných dodavatelů Wassenaarské ujednání Režim kontroly raketových technologií Australskou skupina Úmluva o zákazu chemických zbraní Česká republika je členem všech režimů International Atomic Energy Agency INFCIRC/140 22 April 1970 TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS Notification of the entry into force 1. By letters addressed to the Director General on 5, 6 and 20 March 1970 respectively, the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics, which are designated as the Depositary Governments in Article IX. 2 of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, informed the Agency that the Treaty had entered into force on 5 March 1970.

4 Zanggerův výbor Zangger Committee - ZC
ustaven jako nesmluvní ujednání v 70. letech definuje zařízení a materiály s ohledem na jejich možné zneužití – tzv. Trigger List (vydáván MAAE jako dokument INFCIRC 209) existence ZC je celosvětově uznávána - právní základ odvozený od NPT od r předsedá Pavel Klucký (MZV ČR) Zanggerův výbor, podle jména prvního předsedy, byl ustaven jako nesmluvní ujednání v 70. letech v souladu s článkem III, odst. 2(a) a 2(b) Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NPT). ZC formou seznamu (tzv. Trigger List, jehož aktualizovanou verzi publikuje MAAE jako dokument INFCIRC 209) definuje uvedená zařízení a materiály s ohledem na jejich možné zneužití k získávání zvláštního štěpného materiálu jako základní komponenty pro výrobu jaderných výbušných zařízení a na základě tohoto seznamu kontroluje jejich vývoz a další převody. Tento kontrolní režim je jediným z existujících režimů, jehož existence je celosvětově uznávána pro jeho právní základ odvozený od NPT. Od r předsedá ZC Pavel Klucký (MZV ČR).

5 Skupina jaderných dodavatelů Nuclear Suppliers Group - NSG
nesmluvní ujednání v roce 1974 usiluje o posílení kontroly nešíření jaderných zbraní (zakotvené v NPT) účastnické státy - společné zásady (např. zárukové procedury, zajištění fyzické ochrany, podmínky převodu) 2 seznamy kontrolovaných položek vybrané položky v jaderné oblasti (např. uran, plutonium, zařízení primárního okruhu, těžká voda apod.) položky dvojího použití v jaderné oblasti (např. speciální oceli, hafnium, lithium, uhlíková vlákna, spektrometry, vakuová čerpadla, číslicově řízené obráběcí stroje aj.) Skupina jaderných dodavatelů je nesmluvním ujednáním, které usiluje o posílení kontroly nešíření jaderných zbraní, zakotvené ve Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT) . Všechny účastnické státy uplatňují společné zásady, jako např. zárukové procedury, zajištění fyzické ochrany na požadované úrovni, ujištění o výlučně mírovém použití, včetně vyloučení jaderných výbuchů pro mírové účely a ustanovení o podmínkách případného následného převodu, a užívají sjednocené seznamy kontrolovaných položek. Existují dva seznamy, jejichž aktualizované znění publikuje MAAE jako INFCIRC 254 Part 1 a INFCIRC 254 Part 2. V seznamu Part 1 jsou zahrnuty tzv. vybrané položky v jaderné oblasti např.: uran, plutonium, zařízení primárního okruhu, těžká voda apod. Seznam Part 2 obsahuje tzv. položky dvojího použití v jaderné oblasti, které jsou definovány jako navrhované a vyráběné k využití v jiných oblastech, ale jako využitelné v jaderné oblasti – tzv. „Nuclear Related Dual Use Items“. Mezi ně patří např. speciální oceli, hafnium, lithium, uhlíková vlákna, spektrometry, vakuová čerpadla, číslicově řízené obráběcí stroje aj.

6 Australská skupina Australia Group - AG
vznikla v roce 1985 z iniciativy Austrálie reakce na porušení Ženevského protokolu z roku 1925 použitím chemických zbraní v íránsko-iráckém konfliktu režim vývozních kontrol u chemikálií, které by mohly být zneužity pro výrobu chemických zbraní v roce 1990 režim rozšířen i na biologické zbraně a na klíčové položky chemických a biologických zařízení a technologií Australská skupina vznikla v roce 1985 z iniciativy Austrálie v reakci na porušení Ženevského protokolu z roku 1925 použitím chemických zbraní v íránsko-iráckém konfliktu. AG stanovila režim vývozních kontrol u chemikálií, které by mohly být zneužity pro výrobu chemických zbraní, přičemž tento režim byl v roce 1990 rozšířen i na biologické zbraně a na klíčové položky chemických a biologických zařízení a technologií. Patří sem kontrola vývozu chemických látek např. kyanidu sodného a draselného, sirníku sodného, biologických látek a toxinů , ale i tepelných výměníků, chemických reaktorů,biofermentorů a řady dalších položek.

7 Režim kontroly raketových technologií Missile Technology Control Regime - MTCR
ujednání vzniklo v roce 1987 soubor vývozních opatření uplatňovaných s cílem znemožnit šíření raketové technologie a všech zařízení a komponentů, které jsou klíčové pro vývoj a výrobu raketových nosičů zbraní hromadného ničení (ZHN) kontrolní seznam kompletní raketové systémy a podsystémy materiály a zařízení použitelná pro jejich výrobu a provoz, tj. jsou speciální konstrukční materiály, pohonné hmoty, hnací zařízení, přístrojová technika, zkušební zařízení či detektory Kontrolní režim raketových technologií je ujednáním, které vzniklo v roce v reakci na narůstající rizika šíření raketové technologie a vývoje vlastní raketové technologie v řadě zemí. Režim pokrývá různé druhy řízených střel s plochou dráhou letu a torpéd, základním klasifikačním měřítkem je charakteristika balistické rakety, tzn. rakety/řízené střely s doletem nad 300 km. Tento kontrolní režim představuje soubor vývozních opatření uplatňovaných s cílem znemožnit šíření raketové technologie a všech zařízení a komponentů, které jsou klíčové pro vývoj a výrobu raketových nosičů zbraní hromadného ničení (dále jen ZHN). Kontrolní seznam obsahuje nejen kompletní raketové systémy a podsystémy, ale i materiály a zařízení použitelná pro jejich výrobu a provoz, jako jsou speciální konstrukční materiály, pohonné hmoty, hnací zařízení, přístrojová technika, zkušební zařízení či detektory.

8 Wassenaarské ujednání The Wassenaar Arrangement - WA
bylo založeno v roce 1995 ujednání o vývozních kontrolách konvenčních zbraní a zboží a technologií dvojího užití mezinárodní výměna informací o obecných aspektech mezinárodního obchodu se strategickým zbožím globální trendy obchodu se zbraněmi bezpečnostní situace v určitých regionech podezřelé nákupní aktivity určitého státu podezřelé projekty či firmy v určité zemi Wassenaarské ujednání o vývozních kontrolách konvenčních zbraní a zboží a technologií dvojího užití bylo založeno v roce 1995 jako kontrolní uskupení zaměřující svou pozornost do širokého spektra konvenčních zbraní a položek dvojího použití, tj. položek určených především pro použití v průmyslové oblasti, ale využitelných i k výrobě konvenčních zbraní. Podstatou činnosti WA je mezinárodní výměna informací jednak o obecných aspektech mezinárodního obchodu se strategickým zbožím, mezi něž patří globální trendy obchodu se zbraněmi, bezpečnostní situace v určitých regionech, podezřelé nákupní aktivity určitého státu, podezřelé projekty či firmy v určité zemi apod., a dále specifická výměna informací o konkrétních převodech vyjmenovaných položek či zamítnutých licencích vůči zemím mimo WA.

9 Příloha I Seznam zboží dvojího užití
Závěr Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 Příloha I Seznam zboží dvojího užití provádí mezinárodně dohodnuté kontroly dvojího užití, zahrnující Wassenaarské ujednání, Režim kontroly raketových technologií, Skupinu jaderných dodavatelů, Australskou skupinu a Úmluvu o zákazu chemických zbraní

10 Oddělení mezinárodních kontrolních režimů (zboží dvojího použití)
Děkuji za pozornost Oddělení mezinárodních kontrolních režimů (zboží dvojího použití) Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1


Stáhnout ppt "Mezinárodní kontrolní režimy"

Podobné prezentace


Reklamy Google