Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grafologie Aleš Pěnkava 9.4.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grafologie Aleš Pěnkava 9.4.2005."— Transkript prezentace:

1 Grafologie Aleš Pěnkava

2 Obsah přednášky Co je to grafologie - čím se zabývá a čím ne
Trocha historie Význam a využití Grafologické znaky - rozdělení Grafologické znaky měřitelné, popsatelné a jejich význam + příklady Grafologický rozbor-příklad

3 Použité zdroje Grafologie. Systém a technické termíny Jiří Kulka
Internet

4 Co je to grafologie „Každý vyjadřující tělesný pohyb je uskutečněním impulzu citového zážitku, který je takto vyjeven.“ „Každý vyjadřující tělesný pohyb uskutečňuje co do síly, trvání a směrového tvaru obraz duševního hnutí.“ „Výrazová hodnota pohybu je tím větší, čím bezděčněji a nevědoměji byl pohyb vykonán.“ filozof a psycholog Ludwig Klages ( ) považován za tvůrce vědecké grafologie. Jeho hlavním dílem je Handschrift undCharakter.

5 Co je to grafologie Grapho = píši , logos = nauka. Někdy se používal výraz písmozpyt. Běžně používaný pojem grafologie. V dnešní době psychologie písma.

6 Co je to grafologie Psychologie písma (grafologie) je psychodiagnostická metoda poznávání toho, kdo písmo vytvořil Její zvláštní postavení je v tom, že nevyžaduje přítomnost zkoumané osoby.

7 Grafologie vs písmoznalectví
Grafologie- poznávání psychiky autora Písmoznalectví-písmo z hlediska autora, zjišťování identity autora (např.: Ověřit zda je podpis pravý nebo zfalšovaný)

8 Význam a využití kriminalistika
výběr pracovních sil a jejich rozmístění osobní poradenství terapeutická diagnostika partnerské vztahy pedagogicko-psychologické poradenství

9 Další způsoby poznání člověka jsou pomocí :
chůze mluva jídlo pracovní návyky

10 Trocha historie STAROVĚK Aristoteles - 4.st.př.Kr.
Vyslovil názor, že mezi rukopisem a vlastnostmi člověka existují zajímavé souvislosti.

11 Trocha historie STŘEDOVĚK Suetonius - 1.st.př.Kr - římský historik Zabýval se rukopisem císaře Augusta. Za Justiniana v 6.stol. po Kr. působili soudní znalci písma -jinak středověk nebyl dobou, která by přála grafologii.

12 Trocha historie RENESANCE století oživuje zájem o poznání jedince. Francie, r ustavuje se sdružení soudních znalců písma, povýšené Ludvíkem XV. na akademii. STOLETÍ Francois Demelle - Francouz, r Vydal "Návod k posuzování padělaných písem neboli k srovnání písma s podpisem."

13 Trocha historie Camillo Baldo - profesor lékařství, v r v Bologni Vydal spisek, který obsahuje řadu skvěle odpozorovaných konstatování. "...každý jev v písmu odpovídá své příčině v povaze pisatele..."

14 Trocha historie Johann Kaspar Lavater - Švýcar, r.1772.
-Souvislost mezi písmem a ostatními výrazovými projevy. "...shledávám podivuhodnou analogii mezi řečí, chůzí a rukopisem většiny lidí."

15 Historie české grafologie
J.A.Karasovi-grafologická rubrika v časopisech Beseda lidu a Světozor. A.Zelinka-První grafologická kniha Grafologie Robert Saudek pořádal v Praze řadu grafologických přednášek grafologický román Diplomati a později knihu Vědecká grafologie, která byla přeložena do mnoha jazyků a patří k nejuznávanějším grafologickým knihám.

16 Historie české grafologie
Po roce 1948 pak bylo znemožněno publikování dalších knih a výzkum v této oblasti. Grafologie se tak u nás stala téměř zapomenutou až do roku 1990, kdy byla založena Československá grafologická společnost.

17 Grafologické znaky Komplexní a dojmové znaky
-znaky, které nemůžeme určit pomocí popsatelných a měřitelných znaků -při poznávání rukopisu hraje svoji roli i „kvality“ poznávajícího. Měřitelné a popsatelné znaky -znaky, které můžeme změřit či je popsat a tím získat jejich grafologickou hodnotu.

18 Grafologické znaky-měřitelné a popsatelné
Sklon, vázání, šířka, tlak, rychlost, velikost, spojitost, vedení řádků, pravoběžnost-levoběžnost, obohacení-zjednodušení, okraje, délkové rozdíly, plnost-hubenost, horní, dolní délky…

19 Znaky měřitelné a popsatelné: SKLON
Pravý sklon-energičnost, pudovost, citovost, závislost na citech, neklid, vzrušivost, náladovost, potřeba společnosti, soucítění, nesamostatnost… Stojaté písmo-rozvážnost, realismus, skepticismus, tlumení pudů a citů, individualismus, hrdost, domýšlivost, lhostejnost, odstup od lidí, nedostatek soucítění… Levý sklon-sebeovládání, potlačování a zakrývání citů a pudů, strach ze života, vnitřní nejistota, nepřístupnost, plachost, odmítání autorit, sebezapření, sebeláska, přetvářka…

20 Znaky měřitelné a popsatelné:ŠÍŘKA
Jedná se o vzdálenost mezi dvěma základními tahy písmene (m, n, u). Střední hodnota šířky je vyjádřena poměrem 1:1 k velikosti písma. Poměr 2:1 pak představuje výrazně široké písmo a poměr 1:2 písmo výrazně těsné.

21 Znaky měřitelné a popsatelné:ŠÍŘKA
Široké písmo -ctižádost, rozhodnost, potřeba být ve společnosti, otevřenost, optimismus, touha po svobodě, sebedůvěra, velkorysost, marnotratnost… Těsné písmo -sebeovládání, stálost, šetření, odolnost, plachost, vážnost, uzavřenost, intenzivnější vztahy, pesimismus, skepse, strach z budoucnosti, konzervatismus, závist…

22 Znaky měřitelné a popsatelné:VELIKOST
Velké písmo -činorodost, iniciativa, ctižádost, potřeba sebeprosazení, pocit nadřazenosti, panovačnost, egoismus, romantismus, fantasie, horší přizpůsobivost, arogance … Malé písmo-sebedisciplína, pocity méněcennosti, poslušnost, nedostatek sebedůvěry, opatrnost, tolerance, tlumenost citů, smysl pro realitu, nedostatek fantasie, pečlivost…

23 Znaky měřitelné a popsatelné:PLNOST
Plnost-sentimentalita, potřeba citových vztahů a náročnost v nich, bohatá fantasie, domýšlivost, subjektivita, nedostatek kritičnosti… Hubenost-realismus, jednostrannost, sebedisciplína, nedostatek fantasie,humoru a citlivosti, pesimismus, vnitřní napětí…

24 Grafologický rozbor

25  Žena, asi 40 let     Písmo velké, s velkými rozdíly délek, těsné, vlevo skloněné, psací tempo malé. Nápadná velikost znamená pathos osobního sebecitu; velké délkové rozdíly nadto ctižádostivou touhu po ještě větší expanzi vlastního já. V rozporu s těmito rysy jsou však těsnost (potlačení citů, obezřelost) a sklon vlevo (distancovaný, podezíravý, odmítavý postoj, chlad). Rozhodující pak je struktura tahu: všimněme si jeho mechanického, jednotvárného průběhu. Sledujme pozorně dráhu psacího nástroje třeba jen ve druhém a třetím slově - ve skupinách písmen am: pohyb probíhá mdle, bez dynamiky, jde o psací tah tzv. prázdný, mechanický, který - spolu s ostatními příznaky prozrazuje, že toto písmo je vytvářené. Vytvářené písmo, vypovídá více o pisatelově stylizovaném chování než o jeho nitru. Vytvářená monumentalita zde má jistě kompenzovat nějakou pisatelčinu nepřiznanou nedostatečnost.


Stáhnout ppt "Grafologie Aleš Pěnkava 9.4.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google