Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rétorika Etymologie Dialektologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rétorika Etymologie Dialektologie"— Transkript prezentace:

1 Rétorika Etymologie Dialektologie
Úvod do studia jazyka Rétorika Etymologie Dialektologie

2 Rétorika Schopnost formulovat projev tak, aby byl proslov po formální i obsahové stránce příjemný a srozumitelný Obsahová stránka Správné rozvrhnutí sdělení Formální stránka Výslovnost, tempo řeči, intonace, délka vět

3 Jaké prostředky lze použít, aby mluvčí vzbudil v publiku žádanou reakci?

4 Vývoj rétoriky Vznik – Sicílie
Vývoj – starověké Řecko (5. st. př. n. l.) Rozvoj Sofisté – např.: Protagoras Starověký Řím Marcus T. Cicero – obžaloby, obhajoby, traktáty o rétorice Středověk Rétorika jedním ze sedmi svobodných umění

5 Nevhodné řečové návyky
Slovní vycpávky „prostě, vlastně, jako“ Nadužívání jednoho výrazu Špatná struktura sdělení Odbíhání od tématu

6 Etymologie Nauka o původu slov Cíle: problematické body
odhalit jazyk, ze kterého pochází jednotlivá slova původní význam slov Změny významu slova Tvaroslovné změny problematické body Zdroj pouze v dochovaných písemných památkách

7 Vývoj etymologie Vznik – starověké Řecko Vývoj Toto období
Hlavně – stoikové, Platón Vývoj Římští filozofové, autoři latinské gramatiky V rámci studia gramatiky Renesance – 18. st. – zájem o živé jazyky, sestavování slovníků Toto období Teorie založeny na náhodné podobnosti mezi jazyky → nesprávné, nepodložené teorie

8 Vývoj etymologie – II. Změna přístupu V současnosti
19. st. – historická a srovnávací gramatika → užití vědeckých postupů Odhaleny i zákonitosti vývoje zvukové podoby jazyků Kvalifikované teorie V současnosti Podrobně zpracováno

9 Dialektologie Dialekt = místní varianty jazyka, kterým se hovoří na různě velkém území Často archaický charakter Jazykový vývoj Opožděně V omezené míře Do 19. st. – degradovaná forma jazyka Nástroj ke zkoumání fonetického vývoje Zakladatel – Georg Wenker

10 Dialektologie Mezi dvěma dialekty neleží jasná dělící čára, ale přechodné území Velikost přechodného území závislá na geografii oblasti Rozvoj – Jules Gilliéroq Lingvistický atlas Francie Odstranění nedostatků Výzkum slovní zásoby a gramatiky metodologie

11 Dialektologie Během 20. st. – rozšíření do světa
ČR – Český jazykový atlas Dialekty – postupně se vytrácí Jaké faktory se na tom podílí?

12 Metodologie výzkumu 1. Fáze příprav 2. shromažďování materiálu
Vymezení zkoumané oblasti Stanovení míst výzkumu Příprava týmu 2. shromažďování materiálu Sestavení dotazníku Výběr respondentů Zpracování dotazníku Záznam relevantních dat o respondentech 3. zpracování výsledků Vyhodnocování a porovnání výsledků Zanesení do mapy + tvorba komentáře

13 Ukázky českých dialektů
Karvinské nářečí – Po našimu Slovácké nářečí


Stáhnout ppt "Rétorika Etymologie Dialektologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google