Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAZYKOVĚDA, JAZYKOVÁ KULTURA, ŘEČ A JAZYK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAZYKOVĚDA, JAZYKOVÁ KULTURA, ŘEČ A JAZYK"— Transkript prezentace:

1 JAZYKOVĚDA, JAZYKOVÁ KULTURA, ŘEČ A JAZYK
Mgr. Michal oblouk

2 ŘEČ schopnost člověka artikulovanými zvuky vyjadřovat obsah vědomí, vytvářet promluvu mluvená řeč má zvukové prostředky – melodie (intonace), větný přízvuk, pauzy, tempo řeči, rytmus a důraz funkce: komunikativní – dorozumívací, sdělovací myšlenková – nástroj myšlení, podklad pro vytváření představ a pojmů expresivní – výrazová, k vyjadřování citů, přání apelová – výzvová, působení na ostatní estetická – krása řeči, umělecké využití

3 JAZYK systém ustálených znaků a pravidel jejich užívání
jazyk národní – společný pro celý národ (čeština) jazyk mateřský – jazyk nejbližšího okolí jazyky: přirozené lidské – nejdokonalejší prostředek dorozumívání, mají hláskovou a grafickou podobu, vznikly dlouhým vývojem lidské společnosti, je jich více než 3 000 umělé – znaková řeč, vlajkové nebo světelné signály, matematické, fyzikální a chemické znaky, esperanto, programovací jazyky, piktogramy

4 JAZYKOVĚDA lingvistika nauka o jazyce
zjišťuje a vykládá soubor pravidel daného jazyka disciplíny: nauka o slovní zásobě – lexikologie, o významu a tvoření slov nauka o zvukové stránce a o pravopisu – hlásky, spisovná výslovnost, pravidla pravopisu nauka o slohu – stylistika, slohové útvary, výběr a uspořádání jazykových prostředků nauka o nářečích – dialektologie mluvnice – gramatika, která se dělí: tvarosloví – morfologie, slovní druhy, tvary slov, pravidla pro skloňování a časování skladba – syntax, nauka o stavbě vět a souvětí

5 JAZYKOVĚDA - PŘÍRUČKY jazyková norma – souhrn pravidel pro daný jazyk, pomalu se vyvíjí kodifikace – zaznamenání normy spisovného jazyka v příručkách a slovnících Příruční mluvnice češtiny Pravidla českého pravopisu Slovník spisovné češtiny Slovník cizích slov Slovník nespisovné češtiny Stručná mluvnice česká Slovník spisovného jazyka českého Český etymologický slovník

6 JAZYKOVÁ KULTURA kultura jazyka a řeči
zušlechťování, pěstování jazyka, péče o jeho přesnost a estetické kvality stav vytříbenosti jazyka péče společnosti o rozvoj spisovného jazyka studiem kultury jazyka a péčí o ni se zabývají jazykovědné instituce kultura řeči je záležitostí všech jejích uživatelů každý člověk by měl dbát na jazykovou správnost svých projevů, v oficiálních projevech má přednost čeština spisovná stoupá prestiž mluveného slova


Stáhnout ppt "JAZYKOVĚDA, JAZYKOVÁ KULTURA, ŘEČ A JAZYK"

Podobné prezentace


Reklamy Google