Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aneb co může říci školní psycholog

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aneb co může říci školní psycholog"— Transkript prezentace:

1 Aneb co může říci školní psycholog
Dynamika školní třídy Aneb co může říci školní psycholog Richard Braun ZŠ Čimice, Praha 8

2 Práce se třídou Častá zakázka vedení školy
Aktuální problém našich škol Výrazně ovlivňuje sociální klima školy Vždy je výhodné působit preventivně než intervenčně Není mnoho způsobů, jak se to učit

3 Vstupy do třídy Výchovný poradce, školní metodik prevence by měl mít možnost volného přístupu do tříd dle potřeb studentů, pedagogů či vlastního uvážení Psycholog či speciální pedagog poradny či SPC, SVP většinou pracuje na zakázku školy (omezené možnosti i kompetence)

4 Úrovně vstupů do třídy Vedení třídy Prožitková hodina Tématika Nácviky
Intervence Krizová intervence Supervize školní třídy

5 Co je dynamika třídy? Co se ve třídě děje mezi členy Formy komunikace
Vztahy a vzájemné reakce Jejich změny v rámci třídy Vývoj třídního kolektivu Síly z vnějšího prostředí školy

6 Školní třída = sociální skupina
Znaky sociální skupiny: Vzájemné vztahy Hierarchie, postavení a status členů Dynamika dění Historie Způsoby řešení vnitřních konfliktů Způsoby řešení vnějšího zatížení

7 „Třídní“ život Každá třída: Pozorovatelné chování
Nepozorovatelné chování Uvědomované Emotivní, spontánní  Co vidí učitelé, co vidí žáci, co vidí a slyší rodiče

8 Hierarchie školní třídy
Hierarchii třídy = pozice a statuty žáků Nejčastěji využívané modely: - sociometrický (Moreno, Long a Jonesová) - psychodynamický (Schindler)

9 Sociometrické pozice dětí ve třídě
Nejoblíbenější žák Spíše oblíbený než neoblíbený Spíše neoblíbený než oblíbený Kontroverzní žák Odmítaný žák Přehlížený žák

10 Psychodynamický model
Pozice ve třídě: pozice alfa pozice beta pozice gama pozice omega A zároveň pozice vnějšího nepřítele

11 Co ovlivňuje pozici dítěte?
Vnější faktory: doba, kdy je žák členem třídy nastavení učitele (učitelů) k němu zdravotní stav rodinné zázemí (sociální statut a ambice rodičů) předchozí zkušenosti a očekávání vnější fyzický vzhled

12 Co ještě? Vnitřní faktory emoční inteligence žáka
sebedůvěra a zdravé sebevědomí aktivita a angažovanost pro třídu studijní úspěšnost, inteligence, kreativita a vlastní ambice adaptabilita a komunikativnost, extravertovanost sociální zralost a dovednosti, schopnost navazovat kontakty

13 Dělení tříd podle vzniku
Třídy náhodně vzniklé Pro zařazení není žádný klíč, členové jsou v podstatě přirozený výběr populace. Ani dělení podle abecedy není žádné kritérium výběru Třídy diferencované Existuje nějaký klíč výběru a zařazení – např. studijní výsledky, sportovní talent, výtvarný talent či matematické zaměření, apod. Třídy výběrové Studenti prošli nějakým výběrovým sítem (někdo nebyl zařazen), spojuje je především výrazný studijní předpoklad či talent

14 Fáze vývoje třídního kolektivu
Rané, prekohezní stádium Zhruba 1. až 3. ročník ZŠ Fáze prvotní koheze Zhruba 4. až 6. ročník ZŠ Fáze kohezní Zhruba 7. až 9. ročník ZŠ

15 Čím je třída dětem atraktivní?
třída je schopná naplňovat potřeby žáka žák má rád své spolužáky žákům se líbí činnosti, které se dějí ve třídě žák dostává od třídy statut a prestiž díky svému postavení v sociálním prostředí

16 Klima školy ustálené vnímání, prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů školy na to, co se ve škole odehrálo, odehrává nebo se má. Vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují v dané škole tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí, učitelé, žáci, popř. zaměstnanci školy. Další kategorie: Kvalita školy, kvalita života školy, organizační klima školy, atd.

17 Klima školní třídy vnímáme jako dlouhodobé, pro danou třídu a daného učitele typické jevy, jejímiž tvůrci jsou jednak žáci celé třídy, jejich skupiny a jednotliví žáci, stejně tak i učitelé, v dané třídě vyučující. Další kategorie: komunikační klima třídy, morální klima školní třídy.

18 Diagnostika užívaná ve škole
KLIMA ŠKOLY KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY VZTAHY MEZI DĚTMI PROBLÉMOVÝ JEDINEC

19 Dotazníky a screeningy
Pro vztahy mezi dětmi SORAD (2005), B-3 (1997), B-4 (1998) a D-1 (2002), Třídní kompas (2011) Pro klima třídy MCI (1991), CES (1998),KLIT,KŠT (2011) Pro individuální analýzu chování DSA (1990), škály Connersové, Monitorovací systém, Dotazník školního chování žáka

20 V případě potřeby: braunr@volny.cz
Děkuji za vaši pozornost! V případě potřeby:


Stáhnout ppt "Aneb co může říci školní psycholog"

Podobné prezentace


Reklamy Google