Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: ORGANICKÁ CHEMIE Pořadí šablony a sada:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: ORGANICKÁ CHEMIE Pořadí šablony a sada:"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: ORGANICKÁ CHEMIE Pořadí šablony a sada: 9. Organická chemie Materiál: VY_32_INOVACE_OCHE.9 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: HALOGENDERIVÁTY-názvosloví, vlastnosti, zástupci Předmět a třída: CHEMIE, kvarta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Autor: Ing. Magdalena Kučerová Klíčová slova: derivát, halogenderivát, freony Ověřený dne: 7.1.2014

2 DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HALOGENDERIVÁTY

3 Zkus svými slovy vysvětlit slovo „derivát“ = odvozenina Deriváty uhlovodíků ???????????? = jsou takové sloučeniny, kdy jeden nebo více atomů vodíku v molekulách uhlovodíků je nahrazeno jiným prvkem nebo skupinou prvků.

4 Mezi deriváty uhlovodíků patří např. ­HALOGENDERIVÁTY ­KYSLÍKATÉ DERIVÁTY : alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny…… ­DUSÍKATÉ DERIVÁTY : nitrosloučeniny, aminy ­HETEROCYKLICKÉ SLOUČENINY a další……

5 HALOGENDERIVÁTY Vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku halogenem. ≡Z≡ZOPAKUJTE SI, KTERÉ PRVKY PATŘÍ MEZI HALOGENY…… F, Cl, Br, I

6 Názvosloví Jejich název se skládá z názvu halogenu a příslušného uhlovodíku : chlormethan, brombutan Je-li v molekule více atomů halogenu přidává se k názvu početná předpona. Poloha halogenu se udává číslovkou, která vyjadřuje příslušný uhlík, na kterém se halogen nachází. chlorethan 1,3-dibrombutan lze také ethylchlor

7 Vlastnosti, využití Halogenderiváty jsou látky zdraví škodlivé, dráždivé, nebezpečné pro životní prostředí, některé z nich patří mezi karcinogeny. Jsou nehořlavé, nemísí se s vodou. CO ZNAMENÁ SLOVO KARCINOGEN? Využívají se hlavně jako rozpouštědla, insekticidy, pesticidy,desinfekční přípravky, náplně chladicích zařízení, narkotika v medicíně.

8 Zástupci Trichlormethan, tetrachlormethan CHCl 3, CCL 4 - používají se jako rozpouštědla Chlorethen (vinylchlorid) CH 2 =CHCl - výroba polyvinylchloridu PVC Tetrafluorethylen (TEFLON) CF 2 =CF 2 - velmi odolný polymer, používá se v domácnostech (ochranná vrstva pánví) i v průmyslu Freony –plynné halogenderiváty používané jako náplně do chladicích zařízení a hnací plyny do sprejů.

9 Úkoly 1.Připrav si krátký referát o freonech-příklady freonů, čím jsou nebezpečné, opatření 2.Co je to DDT? 3.Co je to ozonová díra, jaké nebezpečí představuje?

10 POUŽITÁ LITERATURA ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 136 s. ISBN 80-723-8442-2. BANÝR, Jiří a Pavel BENEŠ. Chemie pro střední školy: obecná, anorganická, organická, analytická, biochemie. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1995, 160 s. ISBN 80-859-3711-5. INTERNETOVÉ ZDROJE http://xantina.hyperlink.cz/organika/derivaty/halogenderivaty.html


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: ORGANICKÁ CHEMIE Pořadí šablony a sada:"

Podobné prezentace


Reklamy Google