Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role klastru při rozvoji konkurenceschopnosti strojírenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role klastru při rozvoji konkurenceschopnosti strojírenství"— Transkript prezentace:

1 Role klastru při rozvoji konkurenceschopnosti strojírenství
Ing. Jan Světlík Prezident Moravskoslezského strojírenského klastru

2 Strojírenství je vedle výroby automobilů nejvýznamnějším exportním odvětvím, zaměstnavatelem a příjemcem zahraničních investic v ČR. Vzhledem k velké šíři výrobků a neexistenci jednoznačného jednotného výstupu (jako je auto nebo pivo) je příslušnost k celorepublikovému strojírenskému klastru mnohem volnější. Nicméně vzhledem k „hustotě“ strojírenských firem a relevantních vzdělávacích zařízení na celém území ČR je možné o celorepublikovém klastru hovořit.

3 STROJÍRENSTVÍ více než 150letá tradice
2/3 z téměř zaměstnanců českého strojírenství pracují v MSP nebo středně velkých firmách. 8,7% podíl na obratu celého zpracovatelského průmyslu 4. místo (podle obratu), 2.místo podle růstu průmyslové výroby (13,3% v ´05), 10% přidaná hodnota privatizace strojírenských podniků (začala v polovině 90tých let) výrazně změnila strukturu tohoto odvětví. Dřívější koncernové podniky se rozdrobily a restrukturalizovaly. V letech 1998 až 2002 prošlo konkurzním řízením nebo likvidací přes 300 firem značky jako VÍTKOVICE, ČKD, ŽĎAS nebo TOS přežily a dále se rozvíjejí Zdroj: „Survey of the Czech Economy and MIT Sectors in 2005“, MPO ČR, květen 2006

4 Moravskoslezský strojírenský klastr
Založen Moravskoslezský strojírenský klastr - zájmové sdružení právnických a fyzických osob. Propojuje lídry klastru VÍTKOVICE, a.s., STROJÍRNY TŘINEC, a.s., či ŽĎAS, a.s., s jejich dodavateli, obslužnými a logistickými firmami a s institucemi zaměřenými na vědu a výzkum, marketing, rozvoj lidských zdrojů, terciální vzdělávání a VŠB TU Ostrava. Lídři jsou definováni svým dominantním postavením ve strojírenské výrobě, mají exportní schopnost a mají strategickou výhodu – speciální metalurgii pro výrobu vstupů

5 Klíčové prvky výkonného klastru
Dodavatelské řetězce Spolupracující školy, univerzity, výzkumné instituce a jiné organizace Logistické zabezpečení Lídři

6 České firmy se stanou lídry globálních strojírenských segmentů.
Vize MSSK České firmy se stanou lídry globálních strojírenských segmentů.

7 Cíle MSSK Ve speciálních strojírenských oborech umožnit českým firmám být globálními hráči Pozvednout strojírenství na poli inovací, vědy a výzkumu, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání. Vytvořit a optimalizovat dlouhodobě funkční a specializované dodavatelské řetězce. Vytvořit silné domácí uskupení strojírenských firem schopné uspět v globální ekonomice. Umožnit strojírenským firmám razantní investice do moderních technologií, strojů a zařízení Rychlejší zvyšování produktivity práce Rozšíření spolupráce s českými technickými univerzitami

8 Nástroje pro naplnění vize
Umožnit členům rychlejší a jednodušší přístup k Evropským fondům a dotačním titulům Projektoví manažeři oborů, specializace do vybraných segmentů Propojit vzájemně kooperující projekční, inženýrské, výrobní a montážní firmy s vědou, výzkumem a technickými univerzitami Společný postup v oblasti lidských zdrojů pro strojírenství - získávání, vzdělávání (FORTECH). Společná věda, výzkum, inovace v rámci dotačních titulů a grantů ČR i EU.

9 Přínosy pro členy klastru
Možnost investic do technologií a nejmodernějších strojů a zařízení Efektivní propojení a partnerství mezi lídry a jejich dodavateli Zvyšování specializace menších firem Zvýšení zdravé konkurence v dodavatelských řetězcích a získání globální konkurenční výhody při zahraničních tendrech Možnosti zvyšování produktivity jednotlivých firem a možnost srovnání mezi členy Klastru Možnost podílet se na velkých globálních projektech

10 Přínosy pro vysoké školy
Znalost potřeb průmyslu Vzdělávání na míru pro jejich studenty Aplikovaný výzkum (spolupráce na reálných projektech) Zisk ze společných projektů výzkumu a vývoje Okamžitý transfer technologií do praxe Přístup k dalším zdrojům financování (soukromé zdroje, grantové prostředky atd.)

11 Přínosy pro regionální samosprávy (kraje)
Klastr je významným a úspěšným nástrojem rozvoje moravskoslezského regionu. Poskytuje fórum pro dialog mezi klíčovými aktéry v regionu se zaměřením na růst ekonomiky a konkurenceschopnost. Umožní propojení regionu s firmami v ČR, EU a celého světa Rychlejší hospodářský růst regionu ß

12 Konkurenceschopné obory
Ze statistických dat jsou na národní úrovni identifikovány jako významné z hlediska mezinárodní konkurenceschopnosti tyto agregované obory: Výroba automobilů a komponent Elektrotechnická výroba Strojírenská výroba Chemie Pivo Specifikace těchto odvětví je dána seznamem položek zahraničního obchodu ve kterých dosahuje Česká republika mezinárodní konkurenceschopnosti.

13 Současný stav českých strojírenských firem
Rozdrobené malé výrobní firmy s neexistující globální strategií Lídři mají částečné úspěchy v zahraničí a za nimi propast technologická, marketingová a investiční Neexistence dodavatelských řetězců Minimální investice do moderních technologií Žádné nebo minimální investice MSP do špičkových strojírenských technologií Rychle rostoucí neevropský strojírenský park (Čína, Indie) Minimální počet globálně úspěšných výrobků Málo projekčních a absence výzkumných kapacit

14 Bariéry konkurenceschopnosti
Nedostatek kvalitních produktů Nedostatek kvalifikované pracovní síly Nové technologie Ceny surovin Zkrácení životních cyklů produktů Internacionalizace a globalizace nadnárodních společností

15 KLIKA S35MC

16 Hlavní hřídel - výkovek

17 Růst HDP Čína, USA, EU15 v % V roce 2010 přebere Čína od Německa titul největšího světového exportéra a někdy kolem roku 2030 se "říše středu" hodlá stát největší světovou ekonomikou.

18 ČÍM se bude české strojírenství bránit asijské konkurenci?
Základní pilíře konkurenceschopnosti z pohledu členů klastru Schopnost reakce Výzkum a vývoj Rychlost reakce Nové technologie a investice Vysoká úroveň kvality produkce Flexibilita a služby Komplexní služby Systémy jakosti Znalosti a inovace Specializace Kvalifikace lidí Speciální produkty Odborné znalosti Firemní know-how a dlouholeté zkušenosti Zaměření na vybrané obory Inovace

19 JAK se bude české strojírenství bránit asijské konkurenci?
80% členských firem klastru vidí jako nezbytnou podporu státu. A to zejména v těchto oblastech: Věda a výzkum Vzdělávání Inovace Dotace Nové typy výzkumných pracovišť Odborné školství Rozvoj strategických dovedností Dotace EU Granty

20 Filosofie 3 i – Rozvoj strojírenství
Princip hospodářského rozvoje Filosofie 3 i – Rozvoj strojírenství Invence Inovace Investice

21 ß Realizace strategie PROSPERITA INVENCE
INOVACE + PRODUKTIVITA + INVESTICE ß PROSPERITA

22 Preference strojírenských oborů z pohledu českého strojírenského průmyslu
Energetika Jaderná energetika Lodní doprava a off shore Kolejová doprava Dodávky pro subdodavatele automobilového průmyslu lisy formy Technologie pro zemní plyn a vodík Zařízení pro hutě, metalurgii a těžbu uhlí Strojírenské technologie pro stavebnictví, mosty a OK haly Obráběcí stroje a periferie Logistické technologie pro strojírenství

23 Vývoj tržeb u vybraných členů MSSK

24 Tržby ekonomických subjektů zpracovatelského průmyslu podle krajů

25 Podíl tržeb podniků strojírenského průmyslu Moravskoslezského kraje na HDP ČR v %

26 Počty ekonomických subjektů zpracovatelského průmyslu v krajích

27 Míra růstu zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu - AAGR 1999-2004
AAGR = roční průměrná míra růstu % AAGR= annual average growth rate Zdroj: Eurostat, Statistics in focus (Science and technology), „Employment in High Technology“ – 1/2006

28 Možná spolupráce se státem
Podpora některých státních institucí v zahraničí pro ČS podniky Zrychlení využití strukturálních fondů Přístup k fondům všem firmám bez omezení velikosti Podpora inovací, VaV na primárních projektech a na technických VŠ Razantní podpora firem při investicích do špičkových strojů a technologií Omezení podpory monokulturních oborů (automotive) Omezit zneužívání podpory v nezaměstnanosti Vytvořit pozitivní klima pro technické a řemeslné činnosti Omezit bariéry při zaměstnávání kvalifikovaných sil ze států mimo EU Uvědomit si, že velké ČS strojírenské podniky jsou i velkým přispívatelem do státního rozpočtu

29 Závěry Podpora konkurenceschopnosti českého strojírenství ve světě pomocí Účinná podpora státních institucí při získávání dotací EU a ostatních dotačních titulů Lobing v zahraničním obchodě Využití strukturálních fondů Podporou VaV na společných projektech vysokých škol, výzkumných ústavů a firem Podpora základního a středního školství pro technické obory – trvat na maturitní zkoušce z matematiky Zamezení duality při řízení hospodářských styků se zahraničím mezi HK a Svaz průmyslu Þ řízení přes HK Razantní systém podpory VaV na VŠB TU a ostatních technických VŠ

30 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Role klastru při rozvoji konkurenceschopnosti strojírenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google