Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. seminář Organizování a komunikace, Carnegie (významná osobnost)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. seminář Organizování a komunikace, Carnegie (významná osobnost)"— Transkript prezentace:

1 3. seminář Organizování a komunikace, Carnegie (významná osobnost)
Komunikace, verbální, nonverbální – teoretický úvod. Naslouchání – případová studie „Liška“. „Řeč těla“, dovedete se vcítit? Úvod do managementu

2 DALE CARNEGIE (1885 – 1955) „obchodník par excellence“
Napsal knihy „Jak přednášet a ovlivňovat lidi při podnikání“, „Jak si dělat starosti a začít žít“, „Jak se těšit ze života a ze své práce“. Jeho nejznámější knihou je ale „Jak si získat přátele a působit na lidi“. Úvod do managementu

3 Komunikace aneb sdělování v mezilidském styku
1. věta teorie sociální komunikace zní: „Není možno nekomunikovat.“ /viz P. Watzlawick, J. Beawin, D. Jackson: Pragmatics of Human Communication, London 1968/ 2. věta zní: „Naslouchej, máš dvě uši a jen jedny ústa“ Úvod do managementu

4 Co si spolu navzájem sdělujeme?
Zprávy a informace – novinky; Jak chápat to, co říkáme; Jak nám je a jak se cítíme; Postoj k věci o níž hovoříme; Postoj k posluchači, s nímž hovoříme; Své sebepojetí – za koho se považujeme; Ratifikaci (tebe-pojetí) – za koho tě považuji; Náznak dalšího průběhu našich vzájemných vztahů; Žádoucí pravidla další fáze setkání – pravidla hry; Co si přejeme – žádosti. Úvod do managementu

5 Jak si spolu sdělujeme to, co si chceme říci?
Slovy – verbálně; Mimoslovně – nonverbálně; Činy – svou aktivitou, svým jednáním a chováním. Způsoby komunikace se prolínají a doplňují. Úvod do managementu

6 Verbální komunikace – umění prezentace
Prezentační dovednosti lze uplatnit kdykoli. Na nervozitě není nic špatného. Je třeba vnímat situaci očima posluchačů. Zvládne to každý i když s jiným úsilím!!! Úvod do managementu

7 Přednes prezentace Nebojte se zapojit do děje posluchače.
Udržujte s posluchači oční kontakt. Vaše gestikulace by měla budit důvěru. Dávejte pozor jakým tónem hovoříte. Buďte pozitivní. Úvod do managementu

8 Struktury prezentace Organizace návrhů. Schéma problém – řešení.
Chronologické řešení. Schéma minulost – budoucnost. Od obecného ke konkrétnímu. Pořadí dle důležitosti. Úvod do managementu

9 Příprava prezentace Stanovte cíle prezentace a zjistěte, kdo se ji zúčastní. Prezentace by měla mít logickou strukturu. Váš projev by měl mít výrazný začátek, význačné momenty a zřetelný konec. Rozmyslete si použití vizuálních pomůcek. Nacvičte si své vystoupení předem. Úvod do managementu

10 Organizační zajištění prezentace
Místo a doba konání prezentace. Vizuální pomůcky. Výběr posluchačů a jednání s nimi. Otázky kladené při vystoupení. Úvod do managementu

11 Nonverbální komunikace
Úvod do managementu

12 Nonverbální komunikace
Prostorové chování (proxemika); Polohy a postoje (posturologie) Pohyby a gesta - symboly, ilustrátory, regulátory, gesta (kinezika a gestika); Mimika; Doteky (haptika); Pohled očí; Nonverbální složky řeči (paralingvistika); Úpravy vnějšího zevnějšku. Úvod do managementu

13 Nonverbální komunikace – signály: Zasedací pořádek
Při rozhovoru s jednotlivcem Přímo naproti  Odstup, věcnost, soupeření Úhlopříčně naproti  Lhostejnost Přes roh  Spolupráce, kolegialita Vedle sebe  Přátelství, spojenectví Zasedací pořádek při rozhovoru s více lidmi  Naproti skupině  Nepřátelství V čele stolu  Autorita Úvod do managementu

14 Držení hlavy Zakloněná, pohled svrchu Pohrdání, nepřátelství
Pohled zespoda Nejistota Zakloněná, pohled upřený ke stropu  Nepřítomnost, lhostejnost Předkloněná  Útočnost Nakloněná ke straně  Zaujetí Předkloněná, pohled upřený na podlahu Rozpačitost, bázlivost Obě ruce založené za hlavou (muž)  Sebeuspokojení za hlavou (žena)  Výzva Úvod do managementu

15 Paže zkřížené na hrudi tak, že:
ruce svírají předloktí  bdělost  ruce volně spočívají na nadloktí  uvolnění  obě ruce jsou skryty pod nadloktími  opovržení  ruce drží lokty  pochyby, váhání  jedna ruka je skrytá pod nadloktím  uhýbání  ruce jsou zaťaté do nadloktí  zdrženlivost, strach  ruce jsou založeny v podpaží   strach, odpor Úvod do managementu

16 Trup Zakloněný trup Vyčkávání, uvolnění
Předkloněný trup  Zájem, ostražitost, agresivita Vzpřímený trup  Ješitnost Obličej a trup směřují k partnerovi  Aktivní účast ne rozhovoru Trup nemíří na partnera  Odmítnutí kontaktu, odpor Obličej odvrácený od partnera, trup k němu  Nezájem, nezúčastněnost Sed na celé desce židle, opěradlo plně využito  Pohodlí, uvolnění Sed na desce židle v předklonu  Pohodlí, vstřícnost Sed na židli obrácené opěradlem vpřed  Povýšenost, sportovní založení Úvod do managementu


Stáhnout ppt "3. seminář Organizování a komunikace, Carnegie (významná osobnost)"

Podobné prezentace


Reklamy Google