Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

pro společnost Chodura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "pro společnost Chodura"— Transkript prezentace:

1 pro společnost Chodura
Spolupráce v týmu pro společnost Chodura

2 Co vás čeká v rámci komunikace v týmu…
Pozitivní myšlení

3 Nácvik: Jak by měl vypadat pozitivní člověk?
3 skupiny po 4 , co pro vás znamená pozitivní člověk? Odladění u každého flipchartu, rozmluvit jednotlivé zápisy, pozitivní = forma a hlavně i obsah. Shodneme se jo? Super. Pojďme se podívat na ten obsah (viz klip wimbledon) Analýza , ukázka filmu (negativní myšlení) …. Nácvik a teprve poté kolečko. Nácvik: Jak by měl vypadat pozitivní člověk? Cíl Jak by měl vypadat pozitivní člověk? Metodologie skupiny po 3 – 4 napište na flipchart, jak si představujete pozitivního člověka Čas 2O min

4 Wimbledon… Ukázka: Wimbledon, pasáž o dvojích hlasech v hlavě
Co jste viděli? Myšlenkové pochody v hlavě, zde nejsou žádné projevy, pouze pochody v hlavě Pozitivní myšlení je jedna velká oblast – máme v tomto problémy, je zde velká příležitost pro zlepšení Připravil jsem si ukázku – pozorně sledujte, tuto ukázku, co se v ní děje Rozbor ukázky a přechod ke „kolečku“ Z ukázky Wimbledon s nimi odladit „kolečko“ – na flipchart, pak jen dopsat šipky Wimbledon…

5 Co se odehrává v naší hlavě…
Jak se sebeposuzuji, jak se vnímám, podle toho mám reakce a reakce okolí, výsledky Toto je kolečko, které se odehrává v naší hlavě Toto je základ negativního myšlení – podrobný popis Co se odehrává v naší hlavě…

6 Základní pravidlo pozitivního myšlení
Důvěra ve vlastní vnitřní potenciál je předpokladem pro dosažení požadovaného cíle.

7 Objevte v sobě „zaprášené“ dárky
Zapište do pracovního sešitu str.15 Pochvalte se ve své energii – řekněte si to sami sobě Poznámka pro trenéra: přístup každého k tomuto „nácvik“ ukazuje rozdílnost lidí dle typologie (poznámka pro trenéra - jinak k tomu přistupuje červený, zelený, má jiný slovník, chválí se za jiné věci…) Tento nácvik se dělal na loňském tréninku „Cílené ovlivňování vztahů“ – Už před půl rokem, jste se pochválili, měli jste být na co hrdí, jsme tu opět po půl roce, vy jste skoro všichni splnili plán – to je super, jste dobří (budou namítat, že..blabla…) – toto teď neřešte, pochvalte se – směrovat toto pochválení za jejich pracovní úspěchy Po zapsání do pracovního sešitu, následuje osobní prezentace před ostatními Společný rozbor, který následuje až po prezentaci všech: Jak jste se u toho cítili? Šlo to lehce pochválit se? Při rozboru se vracet k předešlému – vnitřní hlasy, vnímání, sebedůvěra…. Atd. Hanka 1 minuta privátní sféra a 1 minuta pracovní sféra – po každém zpětná vazba (jak si se cítil se chválit?) + udělte si diplom Všichni máme v rukou šanci svůj život změnit, každý jsme něčím ovlivněn (rodiče chválili, nechválili, partner, kamarádi atd.) Objevte v sobě „zaprášené“ dárky Cíl Sebereflexní cvičení Pozitivní sebevnímání Metodologie Máte dvě minuty na vyplnění a jednu minutu na „pozitivní“ prezentaci své osoby Umím velmi dobře… Vážím si na sobě… Mohu se pochválit za… Vnímejte, jak se cítíte!

8 Co vás čeká v rámci komunikace v týmu…
Test z Tajemství komunikace – aktivní naslouchání Co vás čeká v rámci komunikace v týmu… Aktivní naslouchání

9 Pamatujte si, že… Dobrý člen týmu musí být mistr v
…takže vy jste aktivně nenaslouchali Pamatujte si, že… Dobrý člen týmu musí být mistr v kladení otázek a v aktivním naslouchání

10 Nácvik: aktivní naslouchání
Pozor – každý má své konkrétní zadání – tj. jsou 3 zadání (pro A,B,C) Ve skupinkách, na závěr ukázka jedné skupiny přede všemi Situace: podřízený jde za nadřízeným, aby a jak vyřeší jeho problém Nácvik: aktivní naslouchání Cíl Ukázat, že naslouchání je aktivní proces a procvičit dovednosti naslouchání. Metodologie Vytvořte tříčlenné skupiny: osoby A, B a C A= vypravěč, B= posluchač, C= pozorovatel Konkrétní zadání máte na rozdaném formuláři pro „svoji roli“ Čas 30 minut

11 Jaké jsou nejčastější chyby při naslouchání?
NEDÁVAT!!! VYTÁHNOUT Z ÚČASTNÍKŮ Předpokládání – častá chyba, pozor na to! Doporučení – často doporučujeme to, o co si neřekl, možná by to potřeboval, ale my v něm musíme vyvolat potřebu –doptat se, zákazník neví, co všechno by mohl chtít, bankéř vyvolává potřebu otázkou Přerušování partnera – asi znáte, proč se tak děje? Ignorování – proč? Přemýšlíme, co řekneme a neposloucháme, co je to nákupní signál? Může být verbální a neverbální Nedostatek zájmu Ostatní znají to co já – jak to zjistíme? Ptáme se – ověřujeme…. Bankéři většinou nedělají trychtýř, ale různě skáčou – z jednoho do druhého, ten rozhovor pak trvá 10 min místo 5min Chytat signály – co ti lidé říkají a reagovat an to Ostatní nepřemýšlejí jako my – nemají zkušenosti, neznají výrazy, - vždy ověřit, zda je klient s vámi – jak Nedávat lidem rady, o které nestojí – je to na vás, jak se doptáte, co chtějí Předpoklady – že klient něco chce, musíme si to ověřit – my jim něco vykládáme a oni to nechápou Přerušování – jak jde kultivovaně přerušit? – naklonit se, přiblížit s, oči atd. Jaké jsou nejčastější chyby při naslouchání? Čtení myšlenek - předpokládání Rady a doporučení, které nejsou žádány Přerušování partnera a skákání do řeči Ignorování nákupních signálů Nedostatek zájmu Ostatní přemýšlejí jako já/ znají to co já

12 Když aktivně nasloucháme - pochopíme nejlépe potřeby člověka
NEDÁVAT!!! VYTÁHNOUT Z ÚČASTNÍKŮ Pokud pozorně nasloucháme, zachytíme klientovy nákupní signály. A jak na to? Nepředpokládáme Nehodnotíme Parafrázujeme – jak? Co to znamená Cíleně používáme otázky Neverbální komunikace Pozn: nepravá parafráze – vložíme klientovy „do úst“ – Jestli tomu dobře rozumím, tak….. Řeknu to jakoby za něj Jaké to mohou být? Jak klient dává najevo, že má o produkt zájem? Vést rozhovor dialogem a ptát se, ověřovat, je to pro něj zajímavé Když aktivně nasloucháme - pochopíme nejlépe potřeby člověka A jak na to?: Nepředpokládejte! Nehodnoťte! Parafrázujte obsah - ověřujte Cíleně používejte – otevřené a uzavřené otázky Kontrolujte svou neverbální komunikaci – oční kontakt, gesta, tón hlasu, mimika, vstřícné nastavení těla) Při empatickém naslouchání reagujte nejdříve na pocity a až potom na fakta

13 Naslouchejte empaticky…tedy
srdcem i hlavou očima i ušima pocitům i slovům Jak praví přísloví: “Nezajímá mě, kolik toho víš, dokud nebudu vědět, jak moc se zajímáš.“

14 „Efektivní“ kladení otázek……
Ukázka: Vesničko má středisková, kapitola 6, minuta – Jaromír se ptá…. Ukázka ze snatch „Efektivní“ kladení otázek……

15 Tisková konference – zjišťování potřeb
Podklady pro „Projekt Nové město“ Tři účastníci před ostatními Trenér jim zadá úkol: Já jsem radní města a vypsala jsem konkurz na projekt – stavbu. Vy jste členové architektonického ateliéru a přišli jste za mnou, abyste zjistili zadání tohoto projektu – chcete se zúčastnit konkurzu. Nyní máte tři minuty na to, abyste se mě doptali na zadání tohoto projektu. Střídejte se dokola. Ostatním účastníkům dát přeložený a4, aby zaznamenávali přímé a nepřímé otázky – předem odladit. Máte tři minuty, aby se efektivně dotazovali a získali co nejvíce informací – píší si do listů Společné odladění: Tak co jste zjistili? Proč vám to šlo/nešlo? Jak jste se ptali? Jaké otázky? Kdo získal nejvíce info? Proč? Uzavřené – otevřené otázky – dát příklad – cítíte ten rozdíl Gro vaší práce spočívá právě v dotazování a aktivním naslouchání Tisková konference – zjišťování potřeb Máte 3 minuty na to,aby jste získali co nejvíce informací o chystaném projektu – obě strany si vymyslí projekt

16 Proč je důležité umět klást otázky???
Odladění s účastníky na základě ukázky: Jak se ptal? Jakými otázkami? Proč je důležité klást otázky? Diskuse – 10 minut Vše směrovat na to, že oni jsou koučové, tzn. Jak se ptá kouč!!!! Poznámka pro trenéra: už vloni se učili, jak efektivně klást otázky, ale neumějí se ptát Jak to funguje ve skutečnosti – SM jde na schůzku, už má v hlavě, co zákazníkovi chce prodat, chce mít co nejdříve uzavřenou smlouvu, neptá se a „jde rovnou na věc“, SM neotevře diskuse, rovnou nabízí návrh (třese se na to, až mu to bude moci odprezentovat), v tu chvíli, kdy teprve klienta začne návrh zajímat a chtěl by se ptát, prodejce je zaměřen na sebe a na svou prezentaci návrhu, rychle chrlí, je v presu (časovém, vnitřním…) - Ale podívejte se na následující graf Proč je důležité umět klást otázky???

17 Jak je důležité klást otázky a navodění stavu mysli
Jak to funguje ve skutečnosti – SM jde na schůzku, už má v hlavě, co zákazníkovi chce prodat, chce mít co nejdříve uzavřenou smlouvu, neptá se a „jde rovnou na věc“, SM neotevře diskuse, rovnou nabízí návrh (třese se na to, až mu to bude moci odprezentovat), v tu chvíli, kdy teprve klienta začne návrh zajímat a chtěl by se ptát, prodejce je zaměřen na sebe a na svou prezentaci návrhu, rychle chrlí, je v presu (časovém, vnitřním…) - Ale podívejte se na následující graf Co nám říká tento graf Tento graf popisuje stávající situaci, když se prodejce neptá Když nastane opačná situace, že se prodejce ptá – obě křivky se setkají Příklad: internet za korunu z televize – obchoďák přichází ke dveřím a rovnou nabízí, neptá se („Znáte reklamu z televize? Zajímalo by vás to…?) Čím víc prodejce tlačí, tím víc odrazuje klienta od koupě (On mi něco cpe, aniž by věděl, co já chci…) Jak je důležité klást otázky a navodění stavu mysli Úroveň zájmu

18 Nácvik – kladení otázek
Cíl Ukázat, že správně položené otázky jsou základem zjištění potřeby partnera Metodologie Dvě osoby před skupinou. Jedna myslí na vybraný problém, druhá se snaží správnými otázkami zjistit o jaký problém se jedná a pomoci ho vyřešit Čas 10 minut Dva dobrovolníci na správné kladení otázek Jeden z nich si vymyslí nějaký problém, druhý má kladením otázek (pouze to!!!) zjistit problém a pomoct vyřešit


Stáhnout ppt "pro společnost Chodura"

Podobné prezentace


Reklamy Google