Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový cizinecký zákon v Česku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový cizinecký zákon v Česku"— Transkript prezentace:

1 Nový cizinecký zákon v Česku
Magda Faltová, SIMI

2 Obsah Důvody vzniku nové právní úpravy Reflexe legislativního procesu
Zásadní systémové změny Výhrady k věcnému záměru Pobyty a víza Národní vízum Povolení k DP Trvalý pobyt

3 Důvody vzniku nového zákona
Současná právní úprava kritizována: Nesystematičnost Nepřehlednost Častá novelizace Nesrozumitelnost pro adresáty normy Snaha vytvořit přehledný zákon Vytvořit systematiku právní úpravy Zjednodušit proces imigrace Omezit administrativní náročnost Posílit kontrolu plnění účelu pobytu i povinnosti migrantů vůči státu Posílit integrační opatření Vychází z Nového systému ekonomické migrace, který byl schválen usnesením vlády

4 Reflexe legislativního procesu
2010 Programové prohlášení vlády – věcný záměr schválen usnesením vlády V průběhu roku 2011 představen NSEM a návrh věcného záměru – otevřené připomínkové řízení pro širokou veřejnost

5 Zásadní systémové změny
3 zákony upravující vstup a pobyt cizinců Zákon o vstupu a pobytu cizinců – cizinci ze třetích zemí Zákon o volném pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků Zákon o ochraně státní hranic Zvláštní úprava EU a cizinců ze 3. zemí Rodinní příslušníci občanů ČR nemají stejné postavení jako rodinní příslušníci EU

6 Výhrady k věcnému záměru
Klade na cizince nové povinnosti bez vysvětlení jejich účelu Nedochází k zásadnímu zjednodušení – nadále povinnost plnit účel pobytu po celou dobu, omezování změn účelu pobytu Kombinace kvót, testu trhu práce a plnění účelu pobytu, zavádí harmonogram pro nabírání žádostí

7 Víza a pobyty Schengenské vízum – do 90 dnů, visa kodex
Národní vízum – nový institut, nemožnost prodloužit na dobu delší než 1 rok, nelze přejít na jiný druh pobytu Povolení k dlouhodobému pobytu Povolení k trvalému pobytu

8 Obecné podmínky pobytu
Dostatečné finanční prostředky – stanoveno vyhláškou způsob doložení a jejich výše (pravidelný příjem Х částka) Zdravotní pojištění – zvláštní úprava mimo cizineckou legislativu MZ Zajištění ubytování – předkládáno až na území při registraci po příjezdu, musí být zajištěno na ½ doby pobytu, u TP min. 1 rok Nezletilí – souhlas zákonného zástupce, který s ním bude pobývat na území

9 Národní vízum Maximálně 1 rok Nemožnost prodloužit, změnit
Zjednodušená procedura, levnější než DP Bezvízoví cizinci mohou žádat na území ČR Účel – zaměstnání, studium, výměnné pobyty, stáže, léčba apod.

10 Povolení k DP DP z ekonomických důvodů Zaměstnání, Podnikání, Výzkum
Vzdělávací DP Studium, Vzdělávání DP rodinných příslušníků Sloučení rodiny s cizincem, Sloučení rodiny s občanem, Rodinný Zvláštní typy Ochrana, zvláštní zřetel, předběžné opatření ústavní výchova Bezvízový styk možnost podat na území, na území také může podat škola, zaměstnavatel apod., ale zvýšení odpovědnosti těchto subjektů Nová povinnost adaptačně-integrační kurzy

11 Zaměstnání Zavádí jednotné povolení – sloučení povolení k zaměstnání a k pobytu Zůstává ochrana trhu práce – evidence volných pracovních míst Zůstává vázanost na pracovní místo a zaměstnavatele Pouze DPČ a pracovní smlouva, podmínka písemnosti, minimálně 15 hodin týdně, minimální mzda Ochranná lhůta 90 dnů, ale nadále pouze v omezených případech

12 Zaměstnání Kvalifikovaná pracovní pozice – požadavek prokázání odborné způsobilosti, možnost požadovat nostrifikaci Zavádí 4 typy povolení: Zaměstnanecká karta – 2 roky, kvalifikované i nekvalifikované Modrá karta – 2 roky, viz. Směrnice Karta vysocekvalifikovaného zaměstnance, 2 roky – bude stanoveno nařízením vlády, mzdové kritérium 0,7 násobek průměrné mzdy Karta vnitropodnikově převáděného – není test trhu práce, ale nemožnost prodloužit, změnit zaměstnání, účel pobytu, není ochranná doba

13 Podnikání Výrazné omezení stávající právní úpravy
Podmínka přínosu pro ekonomiku, a to i v případě prodloužení pobytu Zavedení minimální investice stanovené nařízením vlády Bez investice pouze na základě stanoviska ústředního orgánu státní správy o přínosu daného podnikání, vychází z mezinárodních závazků Nutné předložit podnikatelský záměr, vázaný účet, kam převedeny prostředky Podnikání bez investice, po dvou letech nepřetržitého pobytu, zkouška z českého jazyka


Stáhnout ppt "Nový cizinecký zákon v Česku"

Podobné prezentace


Reklamy Google