Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava v oblasti správního vyhoštění a zajištění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava v oblasti správního vyhoštění a zajištění"— Transkript prezentace:

1 Právní úprava v oblasti správního vyhoštění a zajištění
Mgr. Markéta Pokorná OAMP MV ČR

2 Obsah prezentace Právní úprava dle z.č. 326/1999 Sb., v platném znění (tj. po rozsáhlé novele účinné k transponující mj. návratovou směrnici): Rozhodnutí o správním vyhoštění Rozhodnutí o zajištění  Přehled změn Údaje za rok 2010

3 Správní vyhoštění Ukončení pobytu cizince na území vč. stanovení doby k vycestování a doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území EU V případě občanů EU a jejich rodinných příslušníků – stanovení doby, po kterou nelze umožnit vstup na území ČR (návratová směrnice nedopadá)

4 Správní vyhoštění Zákaz vstupu na území EU až na
10 let – důvody dané směrnicí 5 let 3 roky Specifické důvody pro: - občany EU, jejich rodinné příslušníky, - cizince pobývající na území za účelem studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny, aj.

5 Správní vyhoštění Rozhodnutí nelze vydat:
cizinec žádající o mezinárodní ochranu přichází na území přímo ze státu, kde mu hrozí vážná újma a přihlásí se bez prodlení na policii nebo na MV důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince

6 Správní vyhoštění Přiměřenost: Závažnost a druh protiprávního jednání
Délka pobytu cizince na území Věk cizince Zdravotní stav Povaha a pevnost rodinných vztahů Ekonomické poměry Společenské a kulturní vazby Intenzita vazeb k domovskému státu

7 Správní vyhoštění Závazné stanovisko MV, zda je vycestování cizince možné Správní vyhoštění zaniká v případě udělení azylu Správní vyhoštění zaniká po určité době v případě udělení doplňkové ochrany nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění

8 Správní vyhoštění Řízení dle správního řádu Odvolání proti rozhodnutí
Žaloba proti rozhodnutí (se lhůtou pro rozhodnutí) Odstranění tvrdosti správního vyhoštění (rozšíření možností)

9 Rozhodnutí o zajištění
Za účelem správního vyhoštění - nepostačuje uložení zvláštního opatření za účelem vycestování - doba trvání zajištění s ohledem na složitost přípravy výkonu rozhodnutí - dobu zajištění lze opakovaně prodloužit

10 Rozhodnutí o zajištění
Maximální doba zajištění 180 dnů Výjimečně doba zajištění 545 dnů: - zmaření výkonu správního vyhoštění - uvádění nepravdivých údajů nezbytných pro zajištění náhradního CD Nezletilí a rodiny s nezletilými dětmi – zajištění maximálně 90 dnů

11 Rozhodnutí o zajištění
Zkoumání důvodů pro trvání zajištění Řízení dle správního řádu Odvolání proti rozhodnutí není přípustné (přímý přístup k soudu) Žaloba proti rozhodnutí (dle SŘS – lhůta pro rozhodnutí) a návrh na propuštění (dle OSŘ)

12 Nová právní úprava… Aktuálně připravován věcný záměr
OPU předběžně konzultováno Předpokládaná účinnost 2014/2015

13 Statistika k 31.12.2010 Cizinci legálně pobývající na území: 425 301
Osoby zjištěné při nelegální migraci: 2 988 - z toho řešeno za nelegální pobyt - oproti roku 2009 pokles o osob Osoby umístěné v zařízení pro zajištění cizinců: 745

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Právní úprava v oblasti správního vyhoštění a zajištění"

Podobné prezentace


Reklamy Google