Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I NFORMACE O ČINNOSTI MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE UČITELŮ CESTOVNÍHO RUCHU doc. RNDr. Jiří Vaníček,CSc Vysoká škola polytechnická Jihlava 4. Seminář Asociace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I NFORMACE O ČINNOSTI MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE UČITELŮ CESTOVNÍHO RUCHU doc. RNDr. Jiří Vaníček,CSc Vysoká škola polytechnická Jihlava 4. Seminář Asociace."— Transkript prezentace:

1 I NFORMACE O ČINNOSTI MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE UČITELŮ CESTOVNÍHO RUCHU doc. RNDr. Jiří Vaníček,CSc Vysoká škola polytechnická Jihlava 4. Seminář Asociace pro vzdělávání v CR 9. prosince 2010

2 Úvod Výroční konference ISTTE (International Society of Travel and Tourism Educators - Mezinárodní organizace vysokoškolských učitelů cestovního ruchu) se uskutečnila ve dnech 18. až 22. října 2010 v Los Angeles (Long Beach, Kalifornia) a zúčastnilo se jí asi 200 vysokoškolských učitelů oboru cestovní ruch z celého světa, z toho pouze 7 z Evropy. Nejvíce zahraničních účastníků bylo z Austrálie. Konference probíhala na palubě lodi Carnival Cruise Line’s Paradise v průběhu regulérní plavby z Long Beach (Kalifornie) do Ensenady (Mexiko).

3 Úvod Organizátoři se rozhodli poprvé organizovat konferenci tímto způsobem, protože hlavní téma konference bylo "Education Across the Waters: Expanding the Boundaries of Tourism and Hospitality“. Značná část konference byla věnována cestovnímu ruchu tzv. Cruise Industry, tedy trávení dovolené na zaoceánských luxusních lodích spojené s návštěvou ostrovů a přístavů (tzv. okružní jízdy). Podle mezinárodní organizace CLIA (Asociace provozující tyto rekreační lodě) byly v loňském roce tržby těchto společností 40 miliard US dolarů a jen v USA tak získalo práci 360 000 pracovníků.

4 Úvod V roce 2010 se očekává, že touto formou stráví dovolenou v USA přes 14 milionů lidí. V roce 2010 bude spuštěno na vodu 12 nových lodí, což představuje investice za 6,5 miliardy dolarů.

5 Konference se odehrála na palubě lodi Carnival Paradise

6 Příspěvky byly zaměřeny celkem na 20 tematických okruhů. Jako příklad lze uvést: Odstraňování rozdílu potřeb mezi vzděláváním a praxí v cestovním ruchu Studium mezikulturních vazeb v cestování a turismu Inovace a kreativita ve vzdělávání turismu Nové trendy v cestování a v cestovním ruchu Marketing a prodej v cestovním ruchu Management v kongresové turistice Nové trendy v řízení cestovního ruchu Management sportu a volného času Plánování trvale udržitelného cestovního ruchu Uplatnění nových technologií ve vzdělávání cestovního ruchu Studijní programy v cestovním ruchu Výzkum v oblasti cestovního ruchu - případové studie

7 Úvod Do programu bylo zasláno 47 příspěvku. Na základě dvou recenzních posudků bylo do programu zařazeno 34 příspěvků. Z toho 56 % bylo z amerických univerzit a 44 % z ostatních států světa. Autor tohoto článku měl příležitost prezentovat jeden příspěvek ve formě odborného článku a jeden kratší článek formou posteru. Podmínkou zařazení příspěvku do sborníku byla účast jednoho z autorů na konferenci.

8 Příští konference Orgány Mezinárodní organizace vysokoškolských učitelů cestovního ruchu (ISTTE) také rozhodly, že v příštím roce se konference uskuteční ve dnech 20. až 22. října 2011 v Miami, Florida. Téma konference bylo voleno tak trochu s nadsázkou, tak aby zkratka souhlasila s názvem organizace ISTTE: The International Sounds and Tastes of Tourism Education (ISTTE), které lze jen těžko doslova přeložit. Bylo také rozhodnuto, že v roce 2012 se konference bude konat v Německu.

9 Poznatky z konference Lorie Ann McDonald-Tuma, Central Michigan University: Význam komunikace prostřednictvím Facebooku pro studenty cestovního ruchu nebo rekreologie. Článek se zabývá tím, jak vytvoření skupiny studentů cestovního ruchu na sociální síti ovlivňuje jejich studium. Členem skupiny byl i instruktor. Studenti mohli vkládat fotografie, videa, poštu, příspěvky, komentáře. Druhá skupina měla také přístup do skupiny, ale bez možnosti vkládat vlastní zprávy. Výzkum se zabýval tím, jak účast ve skupině ovlivňuje kreativitu účastníku této formy vzdělávání v rámci studijní skupiny.

10 Poznatky z konference Zheng Xiang, University of North Texas, Denton: Posouzení konkurenčních online dat u hotelů prostřednictvím Google. Bylo zkoumáno postavení jednotlivých hotelů z pohledu internetového vyhledávače. Diskutuje se vliv online marketingu a distribuční strategie na hotelový průmysl. Raslinda Mohd Ghazali, Purdue University West Lafayette, Indiana: Studium emočních reakcí, uspokojení a budoucího chování turistů. Emoční reakce turisty jsou důležitým potenciálem pro další rozvoj cestovního ruchu. Vytváří se model uspokojení, jako důsledek kvality poskytovaných služeb. Předmětem studie je identifikace vlivu motivů na emoce turisty při využívání služeb v cestovním ruchu. Zkoumá se vztah mezi emocemi a uspokojením a jejich vliv na další šíření „dobré zprávy“ turistou v jeho okolí.

11 Poznatky z konference Clare Lade, La Trobe University, Melbourne, Austrálie: Výzkum očekávání postgraduálních studentů. Zkušenosti z australských univerzit. Výzkum se zabývá očekáváním a zkušenostmi absolventů magisterských studijních oborů cestovního ruchu. Výzkum zjišťuje očekávání studentů, jejich zkušenosti a úroveň jejich uspokojení z postgraduálního studia cestovního ruchu. Studenti posuzují učitele, jazyk a získané dovednosti a formy online studia. Je snaha objasnit proč studenti takto vnímají dané problémy a jaká je třeba provést opatření ke zlepšení jejich vnímání vzdělávacího procesu.

12 Poznatky z konference Jessica Hwang, Syracuse University, Syracuse, New York: Motivy zahraničních studentů ke studiu hotelového managementu v USA. V USA přibývá studentů, kteří studují hotelový management. Článek se zabývá výzkumem mezi zahraničními studenty s cílem zjistit hlavní motivy studia tohoto oboru v USA. Studenti se musí na začátku vyrovnat s jazykovou bariérou, kulturní rozdílností obou zemí, požadavky studijního programu a formou studia. Výzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření, řízených rozhovorů i skupinových rozhovorů. Studenti vnímají přínos pro sebe nejen z vlastního studia, ale pobyt je pro ně dobrou zkušeností, stávají se méně závislí na své rodině a její podpoře a získávají zkušenosti s obecnou kulturou. Výhody vidí studenti především v oblasti jejich budoucího uplatnění v jejich mateřské zemi nebo i při setrvání v USA.

13 Poznatky z konference Anita Zehrer, Management Center Innsbruck (MCI), Innsbruck, Rakousko: Technologická podpora vzdělávání – aplikace e- portfolia při vzdělávání v cestovním ruchu. V posledním desetiletí výrazně vzrostl vliv ICT na cestovní ruch a hotelnictví: nové formy komunikace, nové formy rezervace, nákupní chování zákazníků a nové formy hodnocení spokojenosti se službami v cestovním ruchu. Tomu neodpovídá využití těchto technologií při vzdělávání v cestovním ruchu. Lisa Power, Southampton Solent University, Anglie: Fotografie, jako nástroj poznání při okružní jízdě studentů cestovního ruchu. Práce uvádí výsledky studentské studijní cesty v rámci okružní plavby východním Středomořím a využití digitální kamery k hodnocení výletu a přínos této cesty pro jejich vzdělávání.

14 Poznatky z konference Roy Cook a další: University of New Mexico, New Mexico: Mohou společnosti provozující okružní plavby zabránit dětské prostituci na svých lodích? Mnoho dětí z rozvojových zemí je zneužíváno pro sexuální turistiku. I když vlády těchto zemí se snaží zabránit dětské prostituci, společnosti provozující okružní plavby nevěnují tomu zatím dostatečnou pozornost. Chen Zhao, Purdue University West Lafayette, Indiana: Vnitřní marketing jako prostředník ve vztahu mezi environmentálním udržitelným cestovním ruchem a image hotelové značky. Zelené aktivity jsou stále častěji aplikovány v hotelích a stávají se strategickým nástrojem budování image při rostoucí konkurenci.

15 Poznatky z konference Amanda Micheel, Purdue University West Lafayette, Indiana: Revitalizace značky hotelu – Případ hotelového řetězce Holiday Inn. Revitalizace značky hotelového řetězce je důležitá forma udržení konkurenceschopnosti v hotelovém průmyslu. Day Liping Cai, James Cook University, Townsville, Austrálie: Budování značky destinace – Výzkum role a očekávání členů destinačního týmu. Studie zkoumala, jaký vliv na destinační image mají aktivity destinační organizace zaměřené na posílení značky destinace.

16 Poznatky z konference Lisa Ruhanen, The University of Queensland, Brisbane, Austrálie: Partnerství mezi průmyslem cestovního ruchu a vysokými školami – Očekávání průmyslu, zkušenosti a spokojenost s programem praxí studentů v turistické destinaci. Robinet Jacob, Pazhassi Raja College, Kerala, Indie: Ekologicky přátelská praxe v rozvoji a řízení udržitelného cestovního ruchu ve státě Kerala (Indie ). Zabývá se živelným rozvojem cestovního ruchu v tomto státě a dvou vedlejších.

17 Poznatky z konference Dimitrios Mylonopoulos, Technological Education Institute of Piraeus, Řecko: Příspěvek neziskového sektoru k udržitelnému cestovnímu ruchu. Případ - Řecko. Příspěvek popisuje úlohu neziskového sektoru v Řecku na zavádění principu trvale udržitelného cestovního ruchu v oblasti plánování. Anita Zehrer, Management Center Innsbruck, Innsbruck, Rakousko: Udržitelný cestovní ruch a druhé bydlení – Jak podnikatelská komunita v Kitzbügelu vnímá vliv druhého bydlení. Výsledky ukazují, že podnikatelé vnímají především ekonomické aspekty tak, aby měly co největší vliv na destinaci, teprve pak následuje také vnímání sociálních a environmentálních faktorů druhého bydlení.

18 Poznatky z konference Lisa Slevitch, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma: Profil chování a motivace ekoturisty v Jižní Koree Polyxeni Moira, Technological Education Institute of Piraeus, Řecko: Podpora přílivu turistů zhodnocením „námořního“ kulturního dědictví – přímořský kulturní cestovní ruch. Xiaoxiao Fu, (práci zpracovali čínští studenti doktorandského studia), Purdue University, West Lafayette, Indiana. Motivy čínských turistů účastnit se okružních námořních plaveb – kulturně historický pohled.

19 Poznatky z konference Kisang Ryu, University of New Orleans: Vliv prostředí v restauraci na vnímání a nákupní chování hosta – uspokojení zákazníka restaurace. Bylo zkoumáno pět faktorů, které mohou ovlivnit spokojenost zákazníka – estetická úroveň zařízení restaurace, osvětlení prostoru, uspořádání vnitřního prostoru, prostředí restaurace a chování personálu k zákazníkovi. Suh-hee Choi, Purdue University, West Lafayette, Indiana: Dimenze loajality turisty – související úvahy. Příspěvek zkoumá vztah mezi subjektivní loajalitou a behaviorální loajalitou. Hlavní faktory rozdílu jsou čas a peníze, osobní faktory (jako je styl cestování). Je popsán vliv těchto faktorů na oba typy loajality. Jsou také charakterizovány rozdíly mezi loajalitou k turistickému produktu a obecnému produktu.

20 Sponzorství účastníků Zajímavý je i přístup účastníků ke sponzorství. Společnost poskytuje stipendia zahraničním studentům na doktorandská studia v USA, především studentům z Číny. Na závěrečném večeru konference byla organizována tombola, kde všichni účastníci si nakoupili losy v hodnotě 20 až 50 dolarů. První cena byla 200 dolarů, které vítěz ihned věnoval také do stipendijního fondu. Po té probíhala dražba malého obrazu, šátku s čínskými motivy a kravaty z pravého hedvábí. Také každá z těchto věcí se vydražila za více než 200 dolarů. Můj odhad je, že účastníci konference vybrali mezi sebou částku nejméně 5 000 dolarů na stipendia zahraničních studentů.

21 Cruise Industry Pořadatelé zvolili velmi neobvyklý způsob konání konference. Aby účastníci konference mohli v praxi poznat co to je Cruise Industry, probíhala konference v rámci pravidelné okružní jízdy na lodi Paradise společnosti Carnival s odjezdem z přístavu v Long Beach na ostrov Catalina v Tichém oceánu, který je ještě součástí Kalifornie a dále pokračovala do mexického přístavu Ensenada a odtud zpět do Long Beach. Veškerá registrace pasažérů, platby zájezdu a palubní lístky jsou řešeny elektronicky přes internet, včetně elektronických palubních lístků. V přístavu Long Beach je velká odbavovací hala, kde jsou schopni během tří hodin odbavit asi 2000 pasažéru a asi 500 zaměstnanců. Při odbavování jsou stejná bezpečností opatření, jako v letecké dopravě.

22 Cruise Industry Na lodi bylo přístupno 10 pater, bylo zde asi 8 rychlovýtahů. Na lodi jsou 4 velké restaurace a další menší místa pro občerstvení. Dále je zde velké kasino a sál pro zhruba 400 návštěvníků s podiem. Je zde i několik obchodů, včetně zlatnictví a internetová kavárna. Jsou zde další služby, jako sauna, kadeřnictví, kosmetické salony. Na horní palubě je bazén s toboganem, minigolfové hřiště a běžecká dráha. Veškerá konzumace je již zahrnuta v ceně zájezdu s výjimkou alkoholických nápojů.

23 Cruise Industry Snídaně se podává od půl sedmé do jedenácti, oběd od 12 do 5 odpoledne vše formou švédského stolu. Večeře je podávána klasickým způsobem v restauracích s vyhrazeným místem u stolu a s výběrem jídel dle jídelního lístku a to pro první skupinu od 6 do 8 hodiny večer a pro druhou další dvě hodiny. Každý pasažér obdrží čipovou kartu, která slouží pro vstup do pokoje a současně jako platební karta a identifikační karta.

24 Cruise Industry První zastávka byla u ostrova Catalina. Ostrov má bohatou nabídku turistických atraktivit, včetně půjčovny golfových vozíků na projížďky po ostrově, čehož účastníci velice často využívali. Přístavní lodě dopravují pasažéry na břeh a zpět a odjezd a návrat na loď podléhá bezpečnostním kontrolám. Jako příklad nabídky atraktivit lez uvést: jízda na laně nad kaňonem, potápění se skafandrem bez nutnosti potápěčských zkoušek, projížďka terénním vozem kaňonem, doprava na nejvyšší místo ostrova autobusem, prohlídka mořského dna na lodi se skleněným dnem a bočními okny na pozorování, pěší túra s GPS, projížďka lodí kolem ostrova, výlet do míst s létajícími rybami atd.

25 Cruise Industry Na lodi je vydáván každý den barevný bulletin, ve kterém jsou uvedeny podrobné programy akcí daného dne, které probíhají na různých místech lodě. Největší akce probíhají ve velkém sále, kde zpívají zpěváci v doprovodu orchestru. Vyvrcholením jsou „showtime“ s bohatou výpravou, zpěváky, tanečníky, spoustou kostýmů a převleků. Osobně by mi takový způsob trávení dovolené nevyhovoval. Jde o příliš konzumní způsob trávení dovolené. Ale rostoucí zájem o tyto okružní jízdy v USA zřejmě určitému segmentu turistů vyhovuje.

26 Centrum Long Beach

27

28

29

30 Pláž v Long Beach

31 Queen Elizabeth - hotel

32 Příchod na loď po odbavení

33 Horní paluba lodi

34

35 Jedna z vířivek na lodi

36 Vstupní hala lodi

37 Recepce ve vstupní hale

38 Na jedné galerii se prodávali fotografie

39 Vnitřní prostory lodi

40 Příchod k výtahům

41 Jedna z restaurací na lodi

42 Nákupní galerie na lodi

43 Kasino na lodi

44 Sál pro asi 400 diváků

45 Příchod ke kajutám

46 Vnitřní vybavení kajuty

47 Přístavní lodě na ostrově Catalina

48

49 Paradise kotví u ostrova Catalina

50 Doprava na ostrově Catalina

51 Ostrov Catalina

52 Účastníci na výletě v Ensenada

53

54

55

56

57 Mexické pobřeží

58

59 Přístavní ulice v Ensenada

60 Typická zástavba mimo centrum Long Beach

61 Akvárium v Long Beach

62

63

64

65

66 Centrum Los Angeles

67

68

69 Jeden z mnoha zlatnických „supermarketů“

70 Centrum Los Angeles

71 Kongresové centrum v Long Beach

72 Centrum Long Beach

73 Kopie původní rybářské osady v Long Beach

74 Projížďka po pobřeží Long Beach

75

76 Děkujeme Vám za pozornost


Stáhnout ppt "I NFORMACE O ČINNOSTI MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE UČITELŮ CESTOVNÍHO RUCHU doc. RNDr. Jiří Vaníček,CSc Vysoká škola polytechnická Jihlava 4. Seminář Asociace."

Podobné prezentace


Reklamy Google