Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí"— Transkript prezentace:

1 Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí

2 Název prezentace TIME (tréninkové, inovační a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) projekt je zaměřen na nastavení podmínek systematického odborně a profesně orientovaného vzdělávání středoškolských odborných učitelů cílem projektu je podpořit spolupráci škol a zaměstnavatelů při tvorbě a realizaci modulů DVPP a metodik na podporu odborného vzdělávání probíhá formou moderně a sebezkušenostně zaměřených kurzů a praktických modulů

3 Realizační tým pedagogických pracovníků zapojených do projektu TIME
Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí Název prezentace Realizační tým pedagogických pracovníků zapojených do projektu TIME Ing. Dáša Mičkalová Ing. Marie Rešlová Ing. Věra Šťastná Mgr. Bronislava Závodná

4 Název prezentace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí Lektoři modulů:
Martin Hrabec Ing. Michal Pitroň

5 Název prezentace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí
Vzdělávací program Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí byl po inovaci rozdělen na dva vzdělávací programy: Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I. Řízení a organizace hotelového provozu Řízení a organizace práce na úseku F&B Integrované řetězce a franšízingové systémy Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Orientace na zákazníka a standardy kvality Řešení stížností Multikulturní komunikace Praktický marketing v hotelovém provozu Tvorba programů pro turistické skupiny

6 Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

7 Název prezentace Řízení a organizace hotelového provozu
Vzdělávací modul je zaměřen na získání poznatků o řízení a organizaci hotelového provozu, jejich jednotlivých úseků. Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

8 Řízení a organizace hotelového provozu
Absolvent modulu je schopen: orientovat se v organizaci a řízení jednotlivých úseků hotelu porozumět organizačním strukturám hotelu zvolit vhodnou organizační strukturu v závislosti na velikosti hotelu a úrovně poskytovaných služeb orientovat se v personální politice hotelu a jednotlivých pracovních funkcích orientovat se v náplni práce pracovníků na jednotlivých úsecích a různých stupních úrovně řízení Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

9 Řízení a organizace hotelového provozu
Náplň modulu: klasifikace ubytovacích zařízení kategorizace ubytovacích zařízení organizační struktura v různých typech ubytovacích zařízení TOP management provozní management – činnost jednotlivých úseků jednotlivé úseky, pracovníci, náplň práce vzájemná spolupráce a propojení jednotlivých úseků nové profesní profily v hotelnictví Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

10 Název prezentace Řízení a organizace práce na úseku F&B
Vzdělávací modul je zaměřen na získání ucelených znalostí o fungování a řízení stravovacího úseku v hotelovém a restauračním podniku. Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

11 Řízení a organizace práce na úseku F&B
Absolvent modulu je schopen: orientovat se v organizaci stravovacího úseku porozumět řízení stravovacího úseku popsat základní vybavení pro výrobu a odbyt porozumět racionální logistice zásobování koordinovat činnost ve výrobě a odbytu sestavit výrobní plán, jídelní a nápojový lístek Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I. ghfkghfgt

12 Řízení a organizace práce na úseku F&B
Náplň modulu: jednotlivé úseky, specifika řízení a činnosti v úseku F&B stanovení efektivního výrobního programu nástroj k simulaci nákladů a výnosů kontrolní a analytické postupy finanční a obchodní plánování systém nákupu, skladování a výdaje plánování nákladů a spotřeba surovin + dalších zdrojů jídelní lístek jako nástroj prodeje provozní simulace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

13 Název prezentace Integrované řetězce a franšízingové systémy
Vzdělávací modul je zaměřen na získání znalostí o postavení hotelových skupin a řetězců, globalizaci v gastronomii a roli hotelnictví v ekonomice. Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

14 Integrované řetězce a franšízingové systémy
Absolvent modulu je schopen: porozumět globalizačním a integračním procesům v hotelnictví v hlavních destinacích světa porozumět globalizačním a integračním procesům v hotelnictví v ČR porozumět právnímu a majetkovému postavení hotelů ve světě porozumět právnímu a majetkovému postavení hotelů v ČR orientovat se v jednotlivých zákaznických segmentech Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

15 Integrované řetězce a franšízingové systémy
Náplň modulu: vývoj gastronomických konceptů v České republice a ve světě vývoj jednotlivých zákaznických segmentů globalizace v gastronomii výhody a nevýhody globalizačních a koncentračních procesů v gastronomii franšízing právní a majetkové postavení hotelů Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

16 Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

17 Název prezentace Orientace na zákazníka a standardy kvality
Vzdělávací modul je zaměřen na získání znalostí a dovedností o současných nových trendech v orientaci na zákazníka a nastavení konkrétních parametrů standardů v hotelnictví a cestovním ruchu - mezinárodní a české standardy kvality řízení a poskytování hotelových služeb. Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

18 Orientace na zákazníka a standardy kvality
Absolvent modulu je schopen: ovládat nástroje zákaznického přístupu ovládat zásady pro získání spokojeného zákazníka analyzovat potřeby zákazníka kontrolovat, podporovat a motivovat zaměstnance orientovat se v mezinárodních standardech kvality řízení a poskytování služeb orientovat se ve struktuře hotelových služeb a jejich náplni porozumět kontrole úrovně hotelových služeb Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

19 Orientace na zákazníka a standardy kvality
Náplň modulu: co je to orientace na zákazníka analýza situace a identifikace potřeb komunikace s hostem zásady pro získání spokojeného zákazníka zpětná vazba a její využití co jsou to standardy a management kvality jak je lze uplatnit v hotelnictví a cestovním ruchu Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

20 Název prezentace Řešení stížností
Vzdělávací modul je zaměřen na osvojení dovednosti jak řešit různé stížnosti – konflikty a kritiky ze strany zákazníků. Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

21 Řešení stížností Absolvent modulu je schopen:
rozlišovat různé druhy stížností využívat pozitiva a negativa stížností využívat doporučené postupy pro řešení stížností ovládat komunikační techniky při řešení stížností evidovat a analyzovat stížnosti Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

22 Řešení stížností Náplň modulu: definice, podstata a druhy stížností
pozitiva a negativa stížností doporučené postupy pro řešení stížností komunikační techniky při řešení stížností evidence a analýza stížností příklady z praxe Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

23 Název prezentace Multikulturní komunikace
Vzdělávací modul je zaměřen na získání znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšnou komunikaci v multikulturním prostředí. Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

24 Multikulturní komunikace
Absolvent modulu je schopen: rozlišovat jednotlivé skupiny zahraničních zákazníků ovládat komunikaci se zahraničním zákazníkem respektovat v kontaktu se zákazníkem národní mentalitu a aspekty multikulturního soužití analyzovat specifika určitých zahraničních kultur a multikulturních prostředí Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

25 Multikulturní komunikace
Náplň modulu: komunikační zásady při jednání se zahraničním zákazníkem specifikace jednotlivých skupin zahraničních návštěvníků charakteristiky jednotlivých skupin a doporučené modely jednání praktické příklady pro individuální situace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

26 Název prezentace Praktický marketing v hotelovém provozu
Vzdělávací modul je zaměřen na získání znalostí a dovedností při přípravě marketingové strategie, jak v oblasti prvků marketingového mixu tak, v oblasti ceny a konkurenční politiky. Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

27 Praktický marketing v hotelovém provozu
Absolvent modulu je schopen: vysvětlit důležitost marketingu v hotelu analyzovat trh využívat strategie v oblasti prvků marketingového mixu rozlišovat cenové strategie zvolit nástroje marketingové komunikace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

28 Praktický marketing v hotelovém provozu
Náplň modulu: marketing a jeho úloha v hotelu vize, mise, strategické cíle situační analýza (SWOT, BCG) MIS hotelu strategie v oblasti prvků marketingového mixu 4P, 4C cena a její úlohy, příklady strategií v oblasti ceny a kontraktační politiky marketingové komunikace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

29 Název prezentace Tvorba programů pro turistické skupiny
Vzdělávací modul je zaměřen na získání dovednosti tvorby programů pro klienty v oblasti cestovního ruchu včetně nabídky služeb. Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

30 Tvorba programů pro turistické skupiny
Absolvent modulu je schopen: vysvětlit důležitost marketingu a managementu v cestovním ruchu sestavit program pro turistické skupiny rozlišovat potřebné informace zvládat jednání s klientem vytvořit strukturu programu pro skupiny analyzovat a řešit nepředvídatelné situace aplikovat metody nástroje po podporu prodeje Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

31 Tvorba programů pro turistické skupiny
Náplň modulu: produkt cestovního ruchu zásady tvorby programů pro turistické skupiny základní potřebné informace jednání s klientem struktura programu pro skupinu personální, materiální a technické zajištění – interní i externí dodavatelé řešení případných rizik a nepředvídaných událostí metody a nástroje pro podporu prodeje dalším potenciálním zájemcům Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

32 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí"

Podobné prezentace


Reklamy Google