Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Bc. Hana Adámková MU Brno, PedF, podzim 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Bc. Hana Adámková MU Brno, PedF, podzim 2008"— Transkript prezentace:

1 Autor: Bc. Hana Adámková MU Brno, PedF, podzim 2008
POLITICKÝ SYSTÉM USA

2 Oficiální název: Spojené státy americké
Hlavní město: Washington, D.C Rozloha: km2 Počet obyvatel: 303 443 119 (r. 2006) Oficiální jazyk: Angličtina Státní zřízení: prezidentská federativní republika (50 států) Vznik: 4. července 1776 Prezident: Barrack Hussein Obama Viceprezident: Joseph Bidden Měna: Americký dolar (USD)

3 ÚVOD Každý z padesáti států má vlastní vládu, zákony, zvyky, vzdělávací systém, daně, dopravní omezení… Federální vláda je zodpovědná za celou zemi, tzn. za všechny státy, pouze v oblastech: zahraniční věci, obrana a finance. Každý stát musí ctít Ústavu, která byla oficiálně přijata r.1790, původně jen 13 státy. Listina práv a svobod byla přidána roku 1791 a postupně jsou přijímány další dodatky. Politický systém vytvořený Ústavou ale v podstatě zůstává stejný jako v r Tento dokument zaručuje svobody občanů jako např. svobodu vyznání, řeči, tisku, právo občanů vlastnit zbraň,…

4 Státní pečeť: E pluribus Unum = Out of Many, One = Z mnoha jeden = 1 národ vytvořen z 13 kolonií

5 Hymna USA: The Star -Spangled Banner (Hvězdnatý prapor)
Oh, say can you see, by the dawn's early light, What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, Gave proof through the night that our flag was still there. O say, does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free and the home of the brave? Ach, řekni, zdali zříš ve světle časného úsvitu co tak hrdě jsme zdravili v poslední soumračné záři? Ty široké pruhy a jasné hvězdy, co při nebezpečném boji nad pevností bylo vidět, jak statečně vlály? A rudě planoucí rakety, granáty vybuchující ve vzduchu nám v noci dokazovaly, že naše vlajka tam stále je. Ach řekni, zda ten hvězdami posetý prapor stále vlaje nad zemí svobodných

6 Schéma politického systému USA

7 VLÁDA – 3 SLOŽKY 1) Legislativa (moc zákonodárná) – vytváří zákony, upravuje stávající zákony, vykonává ji KONGRES 2) Exekutiva (moc výkonná) - zodpovědná za provádění zákonů v zemi, zahrnuje PREZIDENTA, VICEPREZIDENTA, KABINET a řadu dalších nezávislých výborů. 3) Jurisdikce (moc soudní) - interpretuje zákony odhlasované v Kongresu, jejími orgány jsou NEJVYŠŠÍ SOUD a NIŽŠÍ FEDERÁLNÍ SOUDY

8 Legislativa-KONGRES (Congress)
1) sněmovna reprezentantů (House of representatives) - funkční období 2 roky - 435 členů (tzv. kongresmanů) - voleni přímo občany, počet zástupců každého státu podle počtu jeho obyvatel 2) senát (senate) - funkční období 6 let (každé 2 roky obměna 1/3) - 2 zástupci z každého státu  100 členů Kongres navrhuje, prodiskutovává a schvaluje návrhy zákonů než jsou podstoupeny prezidentovi + kontroluje výkonnou moc (vládu)

9 Kapitol (Washington D.C.) – sídlo Kongresu

10 Pečeť Kongresu USA

11 Exekutiva (moc výkonná)
1) Prezident = hlava státu + vrchní velitel armády rozsáhlé pravomoce PREZIDENTSKÝ SYSTÉM, dále: zachovává, chrání a brání Ústavu  předseda mnoha federálních úřadů a výborů - volen na 4 roky 2) Vice-prezident – přebírá prezidentovi pravomoce, není-li prezident schopen vykonávat svoji funkci - předsedá Senátu 3) Kabinet (Cabinet) = viceprezident + představení 15 ministerstev, kteří jsou jmenováni prezidentem [4) Nezávislé orgány vlády – nepodléhají kontrole prezidenta, ustaveny kongresem, např. CIA]

12 Oválná pracovna prezidenta USA v Bílém domě

13 Pečeť prezidenta USA

14 Jurisdikce (moc soudní)
1) Nejvyšší soud (Supreme Court)– 1 předsedající a 8 dalších soudců (jmenováni prezidentem a schvalováni Senátem)  ve funkci doživotně, pokud nerezignují, neodejdou do důchodu, či nejsou z úřadu odvoláni - kontrolován prezidentem a legislativou 2) Soudy nižší instance = další federální soudy nezbytné pro výklad a uplatňování federálního práva v zemi - okresní federálních soudy, soudy odvolací, specializované soudy (př.Daňový soudní dvůr) + 94 okresních soudů + 13 odvolacích soudů

15 Nejvyšší soudní dvůr

16 Pečeť nejvyššího soudu

17 Přední politické strany
1) Republikánská s. (Republican Party) – konzervativní a křesťanské hodnoty + americký nacionalismus, víru v individualismus, omezenou vládu a plně volný obchod - Abraham Lincoln = 1. republ. Prezident, Theodor Roosevelt, H. Truman, Nixon, G.W.Bush, John McCain 2) Demokratická s. (Democratic Party) – vyznává základní principy demokracie: občanské a společenské svobody, rovná práva, rovnocennou příležitost a systém svobodného podnikání (svobodný trh) zmírněný vládními zásahy, zákony pro ochranu životního prostředí - A. Jackson, John F. Kennedy, Bill Clinton, B. Obama

18 Symbol demokratů a republikánů

19 Použité zdroje:

20 Děkuji za vaši pozornost a přeji pěkný zbytek dne!


Stáhnout ppt "Autor: Bc. Hana Adámková MU Brno, PedF, podzim 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google