Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Renáta Kupsová Název materiálu: Soudy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.212 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Občanská výchova Ročník: druhý – Pečovatelské služby Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Prezentace Soudy a státní zastupitelství poukazuje na význam soudů v systému demokratických států, zejména jejich nezávislost. Obsahuje informace o soudním řízení a činnosti státních zástupců.

3 Metodické pokyny Materiál lze využít k výkladu nového učiva nebo opakování. Prezentace obsahuje několik otázek pro žáky. Odpovědi jsou na posledním snímku prezentace. Pro práci je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje Uveďte citace zdrojů použitých v materiálu.
[online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: Foto: Dostupné z: 66.Jpg Dostupné z: Dostupné z:

5 1. Soudy v ČR 2. Soudní řízení 3. Státní zastupitelství

6 1. Soudy v ČR Význam soudů v demokratickém státě:
V demokratickém státě vykonávají soudy soudní moc, tak jak to určuje Ústava ČR a zákon o soudech a soudcích (zákon č. 6/2002 Sb.). Soudy jsou samostatné, nezávislé instituce. Soudy rozhodují podle platných zákonů. Soudy zajišťují ochranu práv občanů ČR, nesmí nikomu nadržovat nebo záměrně škodit. Právo občanů na soudní a jinou právní ochranu vyplývá z Listiny základních práv a svobod.

7 Vrchní soud (Praha, Olomouc)
Uspořádání soudů v ČR V ČR máme různé typy soudů. Úrovni krajského a obvodního soudu v Praze odpovídá soud městský a obvodní soudy pro Prahu 1 až 10. Občan, který nesouhlasí s rozhodnutím soudu nižšího stupně, se může do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k soudu vyššího stupně. Ten rozhodnutí přezkoumá. Nejvyšší soud (Brno) Vrchní soud (Praha, Olomouc) Krajské soudy Okresní soudy

8 Nezávislost soudů a soudců
Nezávislost soudů a soudců je v demokratickém státě základním předpokladem pro kvalitní práci soudů a výkon spravedlnosti. Soudy rozhodují o vině nebo nevině obžalovaného na základě předložených důkazů. V případě viny rozhodují soudy o délce a typu trestu. Soudy odpovídají za svá rozhodnutí. Nezávislost soudců je základem rozhodování nestranného a spravedlivého. O věcech, které se soudce osobně týkají, nemůže rozhodovat, hrozí podjatost soudce.

9 Krajský soud v Brně Obr. 1 – Krajský soud v Brně, ulice Rooseveltova (tzv. Justiční palác) Zdroj: (01).jpg, dne , autor Harold

10 Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, vězeňství, pro probaci (dohled nad obviněným) a mediaci (mimosoudní řešení konfliktů). Obr. 2 – Pavel Blažek - ministr spravedlnosti Zdroj: vyznamen%C3%A1n%C3%AD-Tugendhat jpg, dne , autor Ben Skála, Benfoto

11 2. Soudní řízení Co je soudní řízení?
Soudní řízení probíhá u soudu. Jeho cílem je rozhodnout v dané věci. Rozhodnutí se může týkat: majetku práv určitých osob viny nebo neviny správnosti nebo nesprávnosti postupu orgánů státu

12 Druhy soudního řízení Podle toho, o čem soud rozhoduje, rozlišujeme:
občanské soudní řízení – spory občanskoprávní trestní soudní řízení – rozhoduje se, zda obžalovaný: spáchal přestupek – menší provinění spáchal trestný čin – závažné provinění je nevinen správní soudní řízení – proti rozhodnutím úřadů řízení před Ústavním soudem – stížnosti na porušení Ústavy

13 Účastníci řízení Soudního jednání se kromě soudce a obžalovaného účastní další osoby: obhájce – hájí obžalovaného svědci – potvrzují/vyvrací tvrzení obžalovaného soudní znalec – odborník, zpracovává znalecký posudek, potvrzuje nebo vyvrací tvrzení obžalovaného, zda vše mohlo být tak, jak tvrdí obžalovaný zapisovatel(ka) – zapisuje, co se u soudu řekne Obhájce (advokát) je oporou obžalovaného. Soudu přednese obhajobu, kterou se snaží dokázat jeho nevinu.

14 Soudní síň Obr. 3 – Soudní síň
Zdroj: dne , autor Schuminka janička

15 3. Státní zastupitelství
Státní zastupitelství je úřad. Zastupuje stát v trestním řízení. Státní zastupitelství připravuje obžaloby na osoby, které se měly dopustit trestných činů. Pak soud zkoumá, zda obžalovaný je vinen nebo nevinen. Státní zastupitelství tvoří soustavu úřadů (zastupitelství): Státní zástupci podávají k soudu obžalobu Nejvyšší státní zastupitelství (Brno) Vrchní státní zastupitelství (Praha, Olomouc) Krajské státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství

16 Státní zástupci Státní zástupci:
– dohlíží na vyšetření trestního činu policií, k obvinění podezřelé osoby dojde tehdy, jsou-li důkazy o její vině – podávají k soudu obžalobu – u soudu se snaží prokázat vinu obžalovaného – předvolávají svědky obžaloby (proti dotyčné osobě) – navrhují výši trestu

17 Státní zástupci Vážnost jednání soudu zdůrazňuje talár (plášť). Státní zástupci nosí talár s lemováním červeným, advokáti se světle modrým, soudci s fialovým. Obrázek č. 4 – Talár státního zástupce Zdroj: ze dne , autor Radek Bartoš

18 Úlohy Zakroužkuj správné odpovědi!
1. Soudy vykonávají moc soudní/ moc trestní. 2. Soudy i soudci musí být závislí/ nezávislí. 3. Cílem soudního řízení je najít viníka/ rozhodnout ve věci. 4. Zájmy obžalovaného hájí obhájce/ soudce. 5. Státní zastupitelství: připravuje obhajobu připravuje obžalobu dohlíží na vyšetřování policie 18

19 Řešení úloh Správné odpovědi: 1. Soudy vykonávají moc soudní.
2. Soudy i soudci musí být nezávislí. 3. Cílem soudního řízení je rozhodnout ve věci. 4. Zájmy obžalovaného hájí obhájce. 5. Státní zastupitelství: připravuje obhajobu ne připravuje obžalobu ano dohlíží na vyšetřování policie ano


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google