Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Renáta Kupsová Název materiálu: Demokratický stát Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.216 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Občanská výchova Ročník: druhý – Pečovatelské služby Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Co je stát, znaky demokratického státu, příklady států demokratických a nedemokratických, rozdělení státní moci v demokratických státech.

3 Metodické pokyny Materiál lze využít k výkladu nové látky nebo k opakování učiva. Prezentace obsahuje úkoly, které žáci samostatně vypracují do sešitu nebo na samostatný list. Řešení úloh je na posledním snímku prezentace. Pro práci je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje Uveďte citace zdrojů použitých v materiálu.
[online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: system-cr/112/ Foto: Dostupné z: , autor STS Chvojkovice-Brod dne , autor Jean-Marc Ayrault Dostupné z: dne

5 Demokratický stát 1. Stát a státní moc 2. Demokratický stát
3. Dělba moci v demokratickém státě

6 1. Stát a státní moc Lidé žijící na určitém území si vytvoří společný stát. Ten má své úřady a instituce, zákony a pravidla, které lidé dodržují. Území státu vyznačují hranice. Při útoku na tyto hranice lidé svůj stát chrání. Stát ovlivňuje životy lidí. Pomáhá jim při ztrátě zaměstnání, povodních, ochraně životního prostředí a postihuje pokud spáchají trestný čin nebo neplatí daně. Státem je republika, monarchie nebo teokratická monarchie (Vatikán). Stát je organizované společenství lidí žijících na určitém území. Stát má na daném území moc (státní moc). Využívá ji k prosazení svých zájmů.

7 1. Stát a státní moc Vznik některých států sahá daleko do minulosti
Francie – stát od r. 843 n. l. Obr. 1 – Mapa Francie Zdroj: dne , autor STS Chvojkovice-Brod

8 1. Stát a státní moc Stát potřebuje ke své činnosti:
státní aparát, např. vládu, finanční úřad, katastrální úřad, území, na kterém státní orgány působí, občany státu, na které se rozhodnutí státu vztahuje, bezpečnostní složky – policie, armáda, právní řád, měnu, kterou se na území platí, nezávislost, tzv. svrchovanost, stát není nikomu podřízen. Stát může uzavírat smlouvy s jinými státy nebo organizacemi. Organizace spojených národů (OSN) sdružuje téměř 200 států.

9 2. Demokratický stát Podle způsobu vlády rozlišujeme státy:
demokratické – lidé se podílí na vládě, na státní moci, nedemokratické – vládne vůdce, malá skupina lidí nebo duchovní, lidé se nepodílí na státní moci. Jak poznáme demokratický stát? Demokratický stát: dodržuje zákony a nezneužívá státní moc, uznává rovnost lidí před zákonem, chrání lidská práva, chrání nezávislost soudů,

10 Rozděl následující státy podle způsobu vlády:
2. Demokratický stát Rozděl následující státy podle způsobu vlády: demokratický nedemokratický Čína Slovensko Rakousko Kuba Německo Saudská Arábie Izrael Severní Korea

11 Rozdělení státu podle podílu občanů na vládě:
2. Demokratický stát Rozdělení státu podle podílu občanů na vládě: Demokratický Nedemokratický Slovensko Čína Německo Saudská Arábie Rakousko Kuba Izrael Severní Korea

12 2. Demokratický stát V čele demokratického státu (hlavou státu) je:
prezident, zvolený občany nebo parlamentem, např. USA, Francie, Itálie, Německo, monarcha, jehož moc omezuje ústava nebo parlament, např. Dánsko, Nizozemí, Švédsko, Španělsko, Velká Británie, Japonsko. Panovníci stát hlavně reprezentují. Obr. 2 – François Hollande, prezident Francie od r.2012 Zdroj: dne , autor Jean-Marc Ayrault

13 3. Dělba moci v demokratickém státě
Demokratické státy omezili moc státu tak, že je rozdělena na tři oblasti: moc zákonodárnou – přijímá zákony, moc výkonnou – řídí stát, moc soudní – posuzuje, zda byl porušen zákon. Zákonodárnou moc má parlament, ten tvoří poslanecká sněmovna a senát. Výkonnou moc má prezident a vláda (premiér + ministři). Soudní moc patří soudům. Soudy jsou nezávislé.

14 3. Dělba moci v demokratickém státě
Státní moc Parlament ČR Prezident a vláda ČR Soudy V demokratických státech jsou jednotlivé části státní moci na sobě nezávislé a jsou kontrolovatelné.

15 3. Dělba moci v demokratickém státě
Státní aparát a různé instituce jsou financovány ze státního rozpočtu. Využití těchto prostředků podléhá kontrole. Kontrolní činnost provádí Nejvyšší kontrolní úřad. Informace o činnosti úřadu (NKÚ) najdou občané na http://www.nku.cz/. Obr. 3 – Sídlo NKÚ v Praze Zdroj: dne

16 Úlohy Zakroužkuj správnou odpověď!
1. Stát životy lidí ovlivňuje/ neovlivňuje. 2. V demokratickém státě se lidé na vládě podílí/ nepodílí. 3. Pro demokratický stát je důležité/ není důležité dodržování zákonů a lidských práv. 4. Napiš 3 demokratické státy ……………………………….. 5. Moc státu je rozdělením státní moci posílena/ omezena. 6. Moc zákonodárná patří parlamentu/ vládě.

17 Řešení úloh Správné odpovědi: 1. Stát životy lidí ovlivňuje.
2. V demokratickém státě se lidé na vládě podílí. 3. Pro demokratický stát je důležité dodržování zákonů a lidských práv. 4. Napiš 3 demokratické státy (USA, Francie, Německo, Velká Británie, Česká republika, Slovensko, Rakousko). 5. Moc státu je rozdělením státní moci omezena. 6. Moc zákonodárná patří parlamentu.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google