Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Týmové role Pavla Kotyzová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Týmové role Pavla Kotyzová"— Transkript prezentace:

1

2 Týmové role Pavla Kotyzová
Týmová práce TYMP 1/ C2 Týmové role Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

3 Týmová práce TYMP 1/ C2 – Týmové role.
Role vůdčí pomáhají určit, vyjasnit a sledovat plnění úkolu – vedou skupinu na cestě. Role myslitelské pracují s myšlenkami – dávají obsah. Role realizační implementační – uvádějí myšlenky v činy. Role udržující podporují pozitivní mezilidské vztahy uvnitř skupin nebo týmů – drží skupinu pohromadě. Jeden člen může zastávat i více rolí. Všechny role v týmu mají stejný význam. Rozdíly mezi lidmi jsou pro týmovou práci předností. Pozor! Nejde o formální role (vedoucí, asistent apod.) PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 3

4 TÝMOVÉ ROLE mentální akční sociální poradce-hodnotitel tvůrce
specialista mentální TÝMOVÉ ROLE navigátor koordinátor akční sociální realizátor týmový pracovník dokončovatel hledač zdrojů

5 Týmová role mentální TVŮRCE
Týmová práce TYMP 1/ C2 – Týmové role. Týmová role mentální TVŮRCE má talent, fantazii, inteligenci a znalosti přínos: tvořivý, s fantazií, nekonvenční, řeší obtížné problémy možné slabiny: obtíže při řízení obyčejných lidí a při komunikaci s nimi PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 5

6 HLEDAČ ZDROJŮ Týmová role sociální
Týmová práce TYMP 1/ C2 – Týmové role. Týmová role sociální HLEDAČ ZDROJŮ má schopnost pro práci s lidmi a zkoumání všeho nového, dokáže reagovat na výzvu přínos: extrovertní, nadšený, komunikativní, hledá možnosti, rozvíjí kontakty, má schopnost pro práci s lidmi možné slabiny: když vyprchá prvotní nadšení, ztrácí zájem PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 6

7 Týmová role sociální KOORDINÁTOR
Týmová práce TYMP 1/ C2 – Týmové role. Týmová role sociální KOORDINÁTOR dokáže se všemi, kteří by mohli přispět, jednat a chovat se k nim nezaujatě, má silný smysl pro cíl přínos: vyzrálý, sebevědomý, sebejistý, dobrý vedoucí, objasňuje cíle, podporuje rozhodování možné slabiny: může mít střety s navigátory PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 7

8 Týmová role akční NAVIGÁTOR
Týmová práce TYMP 1/ C2 – Týmové role. Týmová role akční NAVIGÁTOR je plný elánu a vždy připraven bojovat s netečností, neschopností, přehnaným uspokojením a sebeklamem přínos: dynamický, společenský, plný neklidu, provokuje, vyvíjí nátlak, hledá cesty, jak zvládat překážky možné slabiny: náchylný k provokaci a ke krátkodobým výbuchům vzteku PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 8

9 PORADCE-HODNOTITEL Týmová role mentální
Týmová práce TYMP 1/ C2 – Týmové role. Týmová role mentální PORADCE-HODNOTITEL využívá rozvahy a úsudku, je věcný přínos: střízlivý, taktický, soudný, bere v úvahu všechny možnosti, precizní úsudek možné slabiny: chybí mu elán a schopnost inspirovat ostatní PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 9

10 Týmová role sociální TÝMOVÝ PRACOVNÍK
Týmová práce TYMP 1/ C2 – Týmové role. Týmová role sociální TÝMOVÝ PRACOVNÍK dokáže reagovat na lidi a situace, podněcuje týmového ducha přínos: společenský, mírný, ochotný, umí naslouchat, konstruktivní, zabraňuje neshodám možné slabiny: nerozhodný v kritických situacích PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 10

11 Týmová role akční REALIZÁTOR
Týmová práce TYMP 1/ C2 – Týmové role. Týmová role akční REALIZÁTOR má organizační schopnosti, praktický zdravý rozum, je pracovitý a disciplinovaný. přínos: disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní, výkonný, proměňuje myšlenky v praktické činy možné slabiny: trochu nepružný, pomalu reaguje na nové možnosti PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 11

12 má schopnost dotahovat věci do konce, je perfekcionista
Týmová práce TYMP 1/ C2 – Týmové role. Týmová role akční DOKONČOVATEL má schopnost dotahovat věci do konce, je perfekcionista přínos: horlivý, svědomitý, úzkostlivý, hledá a odstraňuje chyby a opomenutí, dodržuje termíny možné slabiny: sklon k přehnaným obavám, neochota delegovat odpovědnost PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 12

13 A kdo jste Vy? Čím přispíváte týmu?
Týmová práce TYMP 1/ C2 Týmové role. A kdo jste Vy? Čím přispíváte týmu? TVŮRCE HLEDAČ ZDROJŮ KOORDINÁTOR NAVIGÁTOR PORADCE-HODNOTITEL TÝMOVÝ PRACOVNÍK REALIZÁTOR DOKONČOVATEL Cvičení: 1. Které tři role pravděpodobně v týmu zastáváte? 2. Kterou roli nemůžete převzít? 3. Test Belbin Pamatujte si svoje role. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., 13

14 Přednosti a rizika jednotlivých rolí
Týmová práce TYMP 1/ C2 – Týmové role. Přednosti a rizika jednotlivých rolí TVŮRCE - tvořivý, s fantazií, nekonvenční, řeší obtížné problémy, ale možné obtíže při řízení obyčejných lidí a při komunikaci s nimi. HLEDAČ ZDROJŮ - extrovertní, komunikativní, hledá možnosti, rozvíjí kontakty, ale nadšení může vyprchat. KOORDINÁTOR - vyzrálý a sebevědomý, nezaujatý, komunikativní, ale může mít střety s Navigátory. NAVIGÁTOR - dynamický, společenský, plný neklidu, vyvíjí nátlak, hledá cesty k překonávání překážek, ale náchylný k provokaci a výbuchům vzteku. PORADCE-HODNOTITEL – střízlivý, věcný, bere v úvahu všechny možnosti, ale chybí mu elán a schopnost inspirovat ostatní. TÝMOVÝ PRACOVNÍK – společenský, mírný, ochotný, naslouchá, brání neshodám, ale může být nerozhodný. REALIZÁTOR – má organizační schopnosti a zdravý rozum, disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní, praktický, ale může být nepružný. DOKONČOVATEL – horlivý, svědomitý, hledá a odstraňuje chyby, dodržuje termíny, ale nerad deleguje. SPECIALISTA – nadšenec pro obor, usiluje o profesionalitu, ale špatně komunikuje. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., 14

15 Další názvy pro týmové role
Týmová práce TYMP 1/ C2 - Tým a skupina. Týmové role. Další názvy pro týmové role Existuje více konceptů (Belbin, Bales, Berne…). Základní dělení (různé názvy pro roli): Mentální (symbol hlava) Specialista Tvůrce-Inovátor Poradce-Hodnotitel-Analytik-Pozorovatel Akční (symbol ruce) Navigátor-Formovač-Kritik-Usměrňovatel Dokončovatel-Dotahovač Realizátor-Vykonavatel Sociální (symbol srdce) Týmový pracovník-Stmelovač-Harmonizátor-Týmový hráč Koordinátor-Vůdce Hledač zdrojů V týmu by měl být také Zapisovatel. Někdy bývají i ne zcela vhodní Nosič vody a Travič studní. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 15

16 Přínosy a význam týmové práce
Týmová práce TYMP 1/ C5 – Leadership. Adairovy kruhy. Přínosy a význam týmové práce Lidé přispívají různými, vzájemně se doplňujícími způsoby. Jejich výsledek přesahuje součet výkonů jednotlivců. Lidé si věří, kritické situace jsou zvládány. Lidé jsou připraveni reagovat na nápady ostatních a rozvíjet je. Zpětná vazba vede k neustále se zlepšujícímu výkonu. Lidé mají společné cíle, které dosahují, práce je baví, podávají vyšší výkon. Týmová práce má význam pro člena týmu, pro vedoucího týmu, pro organizaci. Zdroj: BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

17 Význam týmové práce pro člena týmu
Týmová práce TYMP 1/ C5 – Leadership. Adairovy kruhy. Význam týmové práce pro člena týmu Tým obohacuje jednotlivce o znalosti a dovednosti, které získává od jiných členů. Jednotlivec dostává prostor pro seberealizaci a maximální využití svých schopností. Atmosféra důvěry vytváří pocit pohody a uvolnění. Tým dává podporu v kritických situacích. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

18 Význam týmové práce pro vedoucího týmu
Týmová práce TYMP 1/ C5 – Leadership. Adairovy kruhy. Význam týmové práce pro vedoucího týmu Tým zbavuje vedoucího problémů s řešením nepříjemných konfliktů, způsobených rozpory v individuálních zájmech. Tým umožňuje delegovat i složité úkoly na podřízené. Tým dává vedoucímu jistotu, že i náročné úkoly budou zvládnuty. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,


Stáhnout ppt "Týmové role Pavla Kotyzová"

Podobné prezentace


Reklamy Google