Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Leadership. Adairovy kruhy. Pavla Kotyzová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Leadership. Adairovy kruhy. Pavla Kotyzová"— Transkript prezentace:

1 Leadership. Adairovy kruhy. Pavla Kotyzová
Týmová práce TYMP 1/ C4 Leadership. Adairovy kruhy. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 Otázky úvodem… Co tým očekává od vedení týmu?
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Otázky úvodem… Co tým očekává od vedení týmu? Co vedení očekává od členů týmu? PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

3 Co tým očekává od vedení
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Co tým očekává od vedení Nepodřizovat úkoly týmu jiným tlakům. Osobně se zasazovat za dosažení cílů týmu. Nedrobit cíle na příliš mnoho priorit. Být férový vůči všem členům týmu. Řešit problémy, které způsobuje nepřiměřené chování některého člena. Být otevřený novým myšlenkám. Naslouchat informacím a námětům členů týmu. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

4 Co vedení očekává od členů týmu
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Co vedení očekává od členů týmu Demonstrace realistického pojetí vlastní role v týmu. Zdůvodnění vlastních rozhodnutí. Efektivní spolupráce mezi členy týmu. Podřízení vlastních ambicí cílům týmu. Snaha vyvinout maximální úsilí k dosažení cílů týmu. Otevřené sdílení informací a poskytování zpětných vazeb. Vzájemná podpora v případě potřeby. Maximální výkon každého člena týmu. Dodržování a podpora týmových rozhodnutí. Konstruktivní reakce na zpětnou vazbu. Stejné je i očekávání mezi členy týmu navzájem. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

5 Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy.
Vedoucí týmu musí být schopen objasňovat cíle, posoudit týmové dovednosti a poradit si se slabými stránkami jednotlivců. Podmínkou je vyvážené zaměření na jednotlivé funkční oblasti: potřeby týkající se úkolu: dosáhnout společného cíle potřeby týkající se týmu: držet pohromadě potřeby týkající se jednotlivců: uspokojování individuálních potřeb, duševních i hmotných. Zdroje: ADAIR, J.: 100 tipů jak úspěšně řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, CP Books Počet stran 130, ISBN ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press Počet stran 198, ISBN PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., 5

6 tým Leadership úkol jednotlivec
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Leadership tým úkol jednotlivec PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., 6

7 Zaměření vedoucího týmu na potřeby úkolu
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Zaměření vedoucího týmu na potřeby úkolu vymezení úkolů stanovení cílů stanovení norem plánování a stanovení postupů informování přezkoumávání, měření, kontrola motivace organizování hodnocení dávání příkladu PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., 7

8 Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek úkol
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek úkol Klíčové vlastnosti vůdce a typické výsledky, které lze při řešení úkolu dosáhnout: Iniciativa – podněcuje tým. Houževnatost – zamezuje tomu, aby se tým vzdal. Efektivnost – zajistí dobré vykonávání práce a povědomí o nákladech (energie, čas a peníze). Upřímnost – prokazuje fakta. Sebevědomí – dává jistotu v obhajování cílů a postupů. Pracovitost – úsilí přináší výsledek, je vzorem. Odvaha – jít do rizika, s vědomím odpovědnosti. Skromnost – uznání chyb a nesvalování chyb na druhé. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., 8

9 Zaměření vedoucího týmu na potřeby týmu
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Zaměření vedoucího týmu na potřeby týmu komunikace organizace týmu zvládán konfliktu společné řešení problémů monitorování týmového úspěchu poskytování zpětné vazby rozvíjení týmu PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., 9

10 Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek tým
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek tým Klíčové vlastnosti vůdce potřebné k tomu, aby vůdce mohl úspěšně sestavit a vést tým, jsou: Čestnost – soudržnost týmu a budování důvěry. Humor – odbourávání stresu, znalost správné míry. Odvaha – inspirování díky originalitě nebo elánu. Sebevědomí – důvěra druhých. Spravedlivost – čestné jednání upevňuje disciplínu týmu. Upřímnost – získává respekt. Skromnost – nesobecký, sdílí úspěch, není arogantní a nevede k rozvratu. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., 10

11 Zaměření vedoucího týmu na potřeby jednotlivce
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Zaměření vedoucího týmu na potřeby jednotlivce chápání jednotlivce naslouchání kladení otázek motivování poskytování rady přesvědčování oceňování udržování kázně provádění výcviku podpora zvládání týmových rolí PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., 11

12 Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek jednotlivci
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek jednotlivci Úspěšné jednání s jednotlivci se liší od jednání s týmem. Klíčové vlastnosti vůdce potřebné k tomu, aby vůdce mohl podporovat a rozvíjet jednotlivce, jsou: Takt – citlivost při jednání s lidmi. Soucit – solidárnost a ochota pomoci. Zásadovost – lidé vědí, co je trvalé. Skromnost – uznává vlastnosti a schopnosti jednotlivce a dává mu důvěru. Upřímnost – získává respekt. Spravedlnost – čestné jednání dodává jednotlivcům důvěru. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., 12

13 Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy.
Podmínkou je vyvážené zaměření na jednotlivé funkční oblasti: potřeby týkající se úkolu: dosáhnout společného cíle potřeby týkající se týmu: držet pohromadě potřeby týkající se jednotlivců: uspokojování individuálních potřeb, duševních i hmotných. Rizika nerovnováhy : ohrožují existenci týmu a jeho schopnost dosáhnout cíle. Vyřešte v týmech úkol. Jaký? Využijte svých rolí – kdo je leader? PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

14 Týmový úkol – Zaměření na funkční oblasti.
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Týmový úkol – Zaměření na funkční oblasti. Tři týmy, tři úkoly. Kdo je vedoucím týmu? Realizace 25 min. Diskuze a příprava 8 min, prezentace 3-5 min/tým. Diskuze. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

15 Týmový úkol – Zaměření na funkční oblasti.
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Týmový úkol – Zaměření na funkční oblasti. Odpovězte na otázky: Kdo byl vůdcem? Jak se jím stal? Jaká byla podpora vedoucího? Doložte vyvážené zaměření na jednotlivé funkční oblasti (úkol, tým, jednotlivec). Jak byly rozděleny úkoly? Podle čeho? Jak jste postupovali při plnění úkolu? Jaká byla atmosféra v týmu? Jaká byla podpora mezi členy? PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

16 Co podporuje tvůrčí atmosféru v týmu/ a
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Co podporuje tvůrčí atmosféru v týmu/ a Jsou to přijaté formulace: K dosažení vyššího výkonu či zlepšení výsledků činnosti je třeba něco změnit. Má-li dojít ke změně, je třeba udělat rozhodnutí. Aby bylo možné se rozhodnout, je třeba volit z několika variant. Když se volí z několika variant, bereme na sebe riziko. Do rizika se pouštíme jen v atmosféře vzájemné podpory. Vzájemná podpora je výsledkem chování vedoucího týmu. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

17 Co podporuje tvůrčí atmosféru v týmu/ b
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Co podporuje tvůrčí atmosféru v týmu/ b Závisí to na tom, zda vedení: Věří členům týmu a ti jednají svobodně. Dává členům týmu prostor pro vlastní iniciativu. Dává členům týmu možnost rozvíjet znalosti a dovednosti v souvislosti s plněním úkolu. Poznává a oceňuje výkony členů svého týmu. Stojí si za svým týmem a podporuje ho. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

18 Co likviduje tvůrčí atmosféru v týmu
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Co likviduje tvůrčí atmosféru v týmu Nejednota ve vizi cíle. Nedostatek podpory a uznání zvenčí. Nedostatky v komunikaci a spolupráci mezi členy týmu navzájem. Nedostatky v komunikaci a spolupráci mezi členy týmu a vedením. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

19 K řešení úkolu je třeba vymyslet řešení odborně propracovat
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. K řešení úkolu je třeba vymyslet řešení odborně propracovat zhodnotit, zabezpečit zdroji koordinovat hnát kupředu realizovat dotáhnout a to vše v přijatelné atmosféře. Cvičení: Přiřaďte role. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., 19

20 Přínosy a význam týmové práce
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Přínosy a význam týmové práce Lidé přispívají různými, vzájemně se doplňujícími způsoby. Jejich výsledek přesahuje součet výkonů jednotlivců. Lidé si věří, kritické situace jsou zvládány. Lidé jsou připraveni reagovat na nápady ostatních a rozvíjet je. Zpětná vazba vede k neustále se zlepšujícímu výkonu. Lidé mají společné cíle, které dosahují, práce je baví, podávají vyšší výkon. Týmová práce má význam pro člena týmu, pro vedoucího týmu, pro organizaci. Zdroj: BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

21 Význam týmové práce pro člena týmu
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Význam týmové práce pro člena týmu Tým obohacuje jednotlivce o znalosti a dovednosti, které získává od jiných členů. Jednotlivec dostává prostor pro seberealizaci a maximální využití svých schopností. Atmosféra důvěry vytváří pocit pohody a uvolnění. Tým dává podporu v kritických situacích. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

22 Význam týmové práce pro vedoucího týmu
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Význam týmové práce pro vedoucího týmu Tým zbavuje vedoucího problémů s řešením nepříjemných konfliktů, způsobených rozpory v individuálních zájmech. Tým umožňuje delegovat i složité úkoly na podřízené. Tým dává vedoucímu jistotu, že i náročné úkoly budou zvládnuty. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

23 Shrnutí Každý tým prochází určitým vývojem.
Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Shrnutí Každý tým prochází určitým vývojem. Lidé jsou motivováni, když je vyžíván jejich potenciál a zastávají správné role. Každý úspěšný tým sleduje jasně formulovaný a sdílený cíl. V týmu probíhá zdravá komunikace. Týmová práce přináší vyšší efektivitu. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,


Stáhnout ppt "Leadership. Adairovy kruhy. Pavla Kotyzová"

Podobné prezentace


Reklamy Google