Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecně o Phoenicii Historie Městské státy a jejich zřízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecně o Phoenicii Historie Městské státy a jejich zřízení"— Transkript prezentace:

1 Obecně o Phoenicii Historie Městské státy a jejich zřízení Obchod + kolonie, moře, řemesla Náboženství Jazyk Foinická literatura Foinické výtvarné umění Starověké Kartágo

2 k názvu - označení Foinikie, Foinície, Fénicie či Phoenikie
- z řeského foinix či foinós [nachové (purpurové) barvivo mořských plžů] - sami Canaani nebo Kenaani (Řekové volali Phoiniki) / Kanaán oblast na pobřeží Sýrie (od Nahr el-Kelb na S k hoře Karmel na J) - chráněná pohořími Libanon a Antilibanon - na východním pobřeží Středozemního moře od 3000 BC (první zmínky) do 64 BC (pod nadvládu Říma) zaměření – hlavně námořní obchod + řemesla (textilie – purpurové barvivo, sklo - čiré,…) - založení řady osad a koloníí (Kartágo,…) zřízení – městské státy (v čele král) nejvýznamnější města (státy) - (Byblos, Sidón, Akko, Berytos, … – na pobřeží) - Arad, Týr,… - na pobřežních ostrovech hlavní město - 2 000 BC – Sidón; později Týr (založen 1200 BC) foiničtina – první hláskové písmo (22 hlásek) - málo písemných záznamů velké množství dřeva (borovice, cypřiše, libanonský cedr) – zdroj pro okolí polyteistické náboženství (řada významných bohů, nej. Baal) často pod nadvládou (Egypt, Asýrie, Babylonie, Persie, Saša Veliký)

3 3000 (první zmínky) 1800 – 14 st. (nadvláda Egypta) 16. st. – začátek obchodu mezi fénickými městy a ostatními 1100 – nezávislost na Chetitech = začátek největšího růstu (ekonomický i kulturní) - i středomořský obchod 814 – založení Kartága 8 st. – 612 (nadvláda Asýrie) - Aššurnasirpal II, Salmanassar III., Tiglatpilesar III. 612 – nadvláda Nabukadnesara II. (Babylonská říše – trpěli) 539 – pod nadvládou Persie – netrpěli (538 – padá Týr) 333 – bitva u Issu [pod nadvládou Saši Velikého (332 – padá Týr)] - 4. st. – integrace do říše seleukovců 64 BC – součást Římské provincie Sýrie (jméno Fénicie už nepoužíváno) - Aradus, Sidon, Tyr – samostatnost

4 nejednotný celek = městské státy
městské státy – samostatný politicky i kulturní život - zřízení měst – království (dědičná posloupnost), ojediněle republika (Týr za helénismu) - většina na pobřeží či ostrovu = přístavy - v čele král > šlechta (nej. obchodníci) > obchodníčci, řemeslníci > normál > otroci - otroci – práva chráněna zákonem, mohli vydělávat peníze a vykoupit se hlavní městské státy – nejprve Sidón (2000 BC); později Týr (založen 1200 BC) další státy - Byblos, Akko, Berytos, Arad,…

5 hospodářství - cedrového dřevo, bavlněné oděvy, barevné látky, sklo (čiré), hrnčířské a kovové předměty technologie výroby nachové barvy z červce nachového (foinix = řecky purpurová barva) obchod - sůl, sušené ryby, Ag, Fe, Sn, Pb (Španělsko), eben a drahokamy (Afrika a Indie), látky, vlny, vína a drahokamů (Sýrie), parfémy (Izrael a Judaha), textilie (Mezop.) námořní obchod – hlavní zdroj prosperity (neměli na vybranou) konkurence Babylónie na V = hledání odbytu na Z (až Británie???) využití Polárky  foinické obchodní loďstvo (ne válečné…) zakládání obchodních stanic a kolonií v Středomoří (obepluli i Afriku – kolem 600) Sýrie, Kypr, Libye, Tunis, Itálie, Malta, Alžírsko, Maroko či Španělsko nej. osada – Kartágo (založeno 813,5  BC, území dnešního Tunisu) Sýrie: Arados. Kypr: Kition. Libye: Leptis, Oia, Sabrata. Tunis: Kartágo , Utica, hroch Diarrhytos, Neapolis, Hadrumetum, Thapsos, Acholla. Itálie: Sám, Panormus, Motye (Sicílie), Nora, Karalis, Sulci, Tharros (Sardegna), Kossyra Malta: Melita, Gaulos. Alžírsko: Hroch, Icosium. Maroko: Tingis, Zili, Lixos. Španělsko: Ebusos (Ibiza), Abdera, Sexi, Malaka, Karteia, Gadeira a Tartessos

6 zachováno zlomkovitě…
zprávy - Filón z Byblu (čerpal z děl foinického kněze Sunchuniathona) - antičtí autoři (Damaskios, Plútarchos, Lúkianos) - biblické texty Starého zákona - texty z Ugaritu (kanaánský charakter náboženství) polyteistické hlavní bozi = El, Adónis (bohyně plodnosti, matka země), Balat, Baal, Ešmun, Rešef… - Baal (různá jména a formy) – Týr (Melkart – Král města), (Baal-šám – Pán nebes) aj. triáda bohů (bůh, ochránce města, bohyně a mladý bůh – umírá a je vzkříšen – veget. cykl.) složitá mytologie – známe jen málo… - představy o vzniku a složení světa, původu umění a řemesel oběti – rostliny a zvířata (v krizi i děti…) zvláštní kult – posvátné hory, skály, vodstvo a stromy - bohyně Astarte – uctívána v hájích vytvářeny oltářní betyly (z kamenů, řecky baitylos z foinického bét-él – dům boha)

7 Foiničtina = mrtvý jazyk
doložený epigrafickými materiály (dochovány po SZ Semitech) rozluštitel – Barthelémy (Francouz, na sklonku 18. st.) nápisy – hlavně Levanta + území vlivu Foinicie dělení – lze dělit na foiničtinu a punštinu (Kartágo + jeho vliv) – spíš V a Z foiničtina - životnost – foiničtina (až do 4 st. – V) – doklad starokřesťanské texty (Kypr, Levanta) - punština (až do 5 st. – Afrika) dialekty – izolovaná evoluce - díky rozdílům ve vokalizaci utajeny nářeční rozdíly 22 souhláskových fonémů ( první hláskové – 1300 BC) dobrá rozlišitelnost od semitských jazyků (ugaritština, hebrejština, aramejština,…) kanaánština – jazykový substrát z 2 tis. BC (syropalestina) či jejich název pro foiničtinu dlouho klínový skript

8 nezachovalo se téměř nic (ve foiničtině)
svědectví o nich pouze z řeckých textů z nápisů (pohřební a historické) - ze spisu o náboženství [Sunchunjátón (foinický kněz, 9 st. BC)] lze zahrnout i literaturu celé oblasti (společné tehdejším semitským národům) v celém syrsko-palestinském okruhu převládali - epicko-mytologické básně náboženského charakteru - báje ze života bohů a hrdinské báje významný soubor textů zachován v archívu starověkého Ugaritu (ugaritská literatura) četné záznamy v bibli

9 ovlivnění egyptským, mezopotamským a krétsko-mykénským
vysoká urbanistická úroveň u mnoha pobřežních měst (Ras Šamrá - Ugarit, Byblost, Týr) Byblos – středisko kovolitectví (Ag vázy, Cu+Sn meče zdobené Au – v sarkofázích) sarkofágy králů vcelku rozšířeny vliv Egypta na sochařství – reliéfní výzdoba (sarkofág Achíráma a stela z Ras Šamrá) řezby ze slonoviny – slonovina (významný obchodní artikl) - desky z Arslan-Tase (840 – zdobí lože damašského krále Chazaela) volná plastika jen zřídka chrámy – kolem dvou nádvoří (■ nebo █) – obklopeny silnými zdmi uprostřed nádvoří stál oltář

10 založeno 841 – Féničany pobřeží S. Afriky (dnešní Tunis) název - Nové Město neboli Kart Hadašt (později Kartágo) 6. st. – mocné město (válečné loďstvo, přístavy, kolonie) snaha o dobytí Řeky (nevyšlo) poražen Římany (3 punské války) BC - zničeno (Publius Cornelius Scipio mladší) za Caesara – obnoveno (hlavní město provincie Afrika a 3 nej. po Římu a Antiochu) 5 st. AD – ničeno Vandaly 7 st. AD – zničeno Araby zbytky budov použity ke stavbě města Tunis archeologické památky - amfiteátr, základy zdí lázní Antonia Pia a řada vila,… (2 a 3st. BC) ochrana – ze strany mořem (válečný přístav) a z druhé hradbami ve středu mocný hrad (na pahorku Byrsa)

11 Encyklopedie Starověkého Předního východu
Referaty-seminarky.cz Skolnizapisky.cz Fenicie.navajo.cz Wikipedia.infostar.cz Dejepis.com Skolavpohode.cz Referaty.cz Munuscriptorium.com Encyklopedie.seznam.cz Ateismus.com Rubens.anu.edu.au Phoenicia.org Dejepis-gmb.wz.cz a další…  Encyklopedie Starověkého Předního východu Sedmdesát velkých vynálezů starověku Encyklopedie Diderot Kronika lidstva Kronika Země Rodinná encyklopedie světových dějin a další…


Stáhnout ppt "Obecně o Phoenicii Historie Městské státy a jejich zřízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google