Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stěhování národů ● tímto pojmem se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (barbarských kmenů), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stěhování národů ● tímto pojmem se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (barbarských kmenů), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku."— Transkript prezentace:

1 Stěhování národů ● tímto pojmem se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (barbarských kmenů), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku

2 Příčiny záplavy na pobřeží Severního moře zhoršení klimatu
přelidnění oblastí (usedlý způsob života – zemědělství) rychlé vyčerpání půdy (primitivní obdělávání) (nová půda byla často nacházena na území Římské říše, která byla v hluboké krizi a neměla dostatečně chráněné hranice)

3 Začátek stěhování národů
r. 375 – vyhnání germánských kmenů (Sasové, Frankové , Burgundi, Langobardi, Vandalové, Vizigóti, Ostrogóti) vpádem Hunů na jih

4 Gótové oblast řeky Visly (Polsko)
ve 2.st. směr k Černému moři (1.větší stěhování národů) – vytlačili Vandaly a Markomany na jih a Burgundy na západ (příčina markomanských válek) na přelomu 3. a 4.st. se rozdělili do dvou skupin: 1.) Tervingové (západní) – území dnešního Rumunska 2.) Greutungové (východní) – území dnešní Ukrajiny

5 Vizigóti dřívější Tervingové uprchli do římské říše – usazeni v Thrákii začátek 5.st. – dobyli a vyplenili Řím později zatlačeni na Pyrenejský poloostrov, kde vládli do r.711, kdy byla vizigótská říše zničena Araby

6 Vandalové r. 406 - vpadli přes zamrzlý Rýn do Galie
r dosáhli Pyrenejského poloostrova – vytlačeni Vizigóty se přemisťují do Afriky r dobytí Kartága – vznik říše Vandalů (ohrožovali celé západní Středomoří) r dobytí Říma ovládnutí Sicílie, Sardínie, Korsiky r. 534 – zničení říše Vandalů východořímským vojevůdcem Belisarem

7 Hunové r. 451 odrazil velitel římského vojska společně s Vizigóty hunská vojska vedená Attilou v bitvě na Katalaunských polích Attila ještě stihl vpadnout do Itálie, ale zanedlouho umírá – po jeho smrti se hunská říše rychle rozpadá

8 Ostrogóti dřívější Greutungové pod nadvládou hunů
zničeni vojevůdcem Belisarem Frankové • r. 486 odstranili zbytky římské vlády v Galii • do r. 534 porazili Alamany, Vizigóty a Burgundy a vytvořili tak velký státní celek – měl se stát nejvíce životaschopnou říší

9 Anglové a Sasové koncem 4.st. pronikali z Německa a Dánska do Británie a obsazovali části země na počátku 5.st. se tamní římská správa zhroutila – zaniknutí římské kultury boje mezi Germány a domorodými Kelty – keltští Britanové se stáhli do okrajových oblastí Británie a část se přemístila až do galské Armoriky (odtud Bretagne)

10 Druhá fáze stěhování národů
Langobardi založili langobardskou říši na severu Itálie – považováno za konec období stěhování národů Druhá fáze stěhování národů • příchod Slovanů do střední Evropy • příchod Osmanských Turků do Anatolie • příchod Maďarů do Panonie


Stáhnout ppt "Stěhování národů ● tímto pojmem se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (barbarských kmenů), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku."

Podobné prezentace


Reklamy Google