Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká asociace adiktologů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká asociace adiktologů"— Transkript prezentace:

1 Česká asociace adiktologů
Purkyňka Bc. Ondřej Sklenář

2 Osnova Úvod Odborná způsobilost Osvědčení
Katalog prací a tabulkové třídy Strategický plán ČAA Členství v ČAA Závěr a kontakty

3 Úvod Od r. 2008 „adiktolog v zákoně“ (č. 96/2004 Sb. §21a)
Adiktolog nelékařské zdravotnické povolání Za výkon povolání adiktologa se považuje činnost v rámci preventivní, léčebné a rehabilitační péče v oboru adiktologie, to je prevence a léčba závislosti na návykových látkách a dalších závislostí.

4 Jak získat kvalifikaci „adiktolog“?
Absolvováním Bc. Studia na 1. LF UK v Praze K celkem 35 absolventů Absolvováním Mgr. Studia na 1. LF UK v Praze (od ak.r. 2010/2011) Přiznání odborné způsobilosti adiktologa na Ministerstvu zdravotnictví ČR K přiznáno 125 osobám

5

6 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
Jak získat osvědčení? Absolventi: nutno požádat do 18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání Ostatní: nutno požádat do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (t.j.do ) Nutno prokázat 1 rok výkonu povolání v oblasti odpovídající činnostem podle §21a odst. 2 z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nebo 2 roky výkonu povolání v oblasti odpovídající činnostem podle §21a odst. 2 z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené pracovní doby a účast na celoživotním vzdělávání v oboru nebo souvisejících oborech.

7 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
Osvědčení se vydává na období 6 let Zdravotnický pracovník, který získal osvědčení, může ke svému označení odbornosti připojit též označení "Registrovaný/á". Ke bylo osvědčení vydáno 11 osobám (a to máme 160 adiktologů :-) Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky.

8 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
K čemu je osvědčení užitečné? Kvůli mzdě – dostanu se do vyšší platové třídy. Je to „vyšší hodnost“. Větší pravomoci a kompetence při práci s pacientem – nepotřebuji „odborný dohled“ nad svou prací Za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a ke kterým získal osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

9

10 Katalog prací a platové třídy
Kategorie Zdravotnictví Adiktolog (od – pokud schválí vláda ČR) Zařazení: Adiktolog v 9. až 11. platové třídě

11 Platové třídy 9. platová třída: práce pod odborným dohledem
10. platová třída: práce bez odborného dohledu 11. platová třída: práce bez odborného dohledu

12 Česká asociace adiktologů – strategický plán
Poslání: Cílem sdružení je sjednocovat na základě společných odborných a profesních zájmů fyzické osoby zabývající se adiktologií a rozvíjet nelékařský zdravotnický obor adiktologie. Vize: Podílet se na vytváření, prosazování a realizaci vstupního a celoživotního vzdělávání adiktologů. Účastnit se na tvorbě, zdokonalování a rozvoji systému a koncepce adiktologických služeb. Upevňovat a posilovat postavení a možnosti členů sdružení nejenom v domácím, ale i v mezinárodním měřítku. Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských zdravotnických profesí ve společnosti.

13 Strategický plán ČAA – klíčové oblasti
Rozvoj a stabilita lidských zdrojů Rozvoj a kvalita činností Spolupráce Stabilita organizace

14 Strategický plán ČAA - rok 2010
Zajistit výhody pro členy (slevy na vstupném, časopis, apod.) PR aktivity: Bulletin, Facebook, web , apod.

15

16 Facebook

17 Bulletin

18 Strategický plán ČAA - rok 2010
Odborné aktivity: Činnost kreditní komise ČAA Spolupráci při přípravě návrhů odbornosti adiktologa pro pojišťovnu Spolupráce při tvorbě koncepce ambulantních služeb Vlastní projekty (grantové žádosti, evropské fondy)

19 Nabídka ČAA Nabídka členství: Členství v ČAA
Řádné Přidružené Roční poplatek ve výši 100,- Kč. Možnost aktivního zapojení do činnosti organizace.

20 Nejbližší akce AT konference 25. – 29. 4. 2010 Členská schůze
Prezentace ČAA Bulletin – březen 2010

21 Závěr Děkuji za pozornost Kontakt: Česká asociace adiktologů
Sídlo: Za Poštou 904/11, Praha Tel.:


Stáhnout ppt "Česká asociace adiktologů"

Podobné prezentace


Reklamy Google