Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. „Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele.“ září 2009 Ing. Martina Šudřichová Příspěvek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. „Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele.“ září 2009 Ing. Martina Šudřichová Příspěvek."— Transkript prezentace:

1 1.1. „Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele.“ září 2009 Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz Příspěvek vznikl v rámci projektu IGA 7709 „Odklad zavedení eura v ČR z hlediska přínosů a nákladů společné měny euro“ financovaný Interní grantovou agenturou VŠFS.

2 2.2. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Cíl: Odhadnout možné přínosy a náklady, které malým a středním podnikatelům vzniknou v souvislosti s odkládáním přijetí eura. Aplikovat závěry na modelových příkladech podnikatelských subjektů.

3 3.3. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Obsah: Desetiletá historie eura a česká cesta do eurozóny. Odklad přijetí eura z pohledu malých a středních podniků. Přínosy odkladu zavedení eura. Náklady odkladu zavedení eura. Modelové situace. Živnostník projektant. Pension. Dřevařský podnik. Závěr. Použitá literatura.

4 4.4. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Desetiletá historie eura a česká cesta do eurozóny: R. 1999: vznik eura – bezhotovostní platební prostředek v 11 zemích EU. R. 2001: do eurozóny vstupuje Řecko. R. 2002: bankovky a mince jednotné měny euro jsou zavedeny do oběhu. EMU tvoří 12 členských států EU. R. 2004: přistoupení 8 zemí SVE, Malty a Kypru do EU. R. 2005: reforma Paktu stability a růstu. R. 2007: euro přijímá Slovinsko. Do EU vstupuje Rumunsko a Bulharsko. R. 2008: euro přijímá Kypr a Malta. R. 2009: euro přijímá Slovensko.

5 5.5. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Tab. č. 1: Plánované přijetí eura v ostatních zemích EU Členský stát EUPlánovaný rok zavedení eura Bulharskonestanoven Česká republikanestanoven DánskoNemá povinnost zavést euro* Estonskonestanoven Litvanestanoven Lotyšskonestanoven Maďarskonestanoven Polskonestanoven Rumunsko2014 Švédskonestanoven Velká BritánieNemá povinnost zavést euro* * na základě trvalé výjimky opt-out dle Maastrichtské smlouvy Zdroj: autor

6 6.6. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Tab. č.2: Plnění nominálních konvergenčních kritérii Českou republikou Konvergenční kritérium Referenční hodnotaStav plnění v ČR za rok 2008 Cenová stabilita4,1%6,4% Dlouhodobé úrokové sazby 6,6%4,7% Veřejný deficit-3% HDP-1,2% HDP Hrubý veřejný dluh60% HDP28,8% HDP Účast v ERM II2 rokyneúčastní se Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, ČNB, 2008. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Dostupné z:

7 7.7. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Odklad přijetí eura z pohledu malých a středních podniků: Do diskuzí o zavedení či odložení přijetí eura se zapojují více velké podnikatelské subjekty. Dle ČSÚ vykazovalo podnikatelskou činnost k 31.12.2008 v ČR celkem 1 037 255 podniků, z toho bylo 1 035 521 MSP. Stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR: stanovit termín přijetí eura na rok 2013.

8 8.8. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Přínosy odkladu zavedení eura: Odložení jednorázových výdajů související se zavedením jednotné společné měny, např. Finanční prostředky na změny softwarových parametrů různých technických zařízení. Nákup účetních programů. Školení. Finanční zátěž vyplývající z duálního oceňování a duálního oběhu.

9 9.9. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Ceny školení podnikatelů a zaměstnanců, které nabízí společnost 1. VOX, a.s. z účetní a daňové problematiky se pohybují od 1 000,- Kč do 7 790,- Kč v závislosti na délce výuky. Lze předpokládat, že přechod na euro by si vyžádal vícedenní kurzy. Ceny účetního a ekonomického programu Pohoda 2009 jsou závislé na druhu agend a počtu PC licencí. Program je určen pro MSP a pracuje s cizími měnami.

10 10. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Tab. č. 3: Ceny účetního programu Pohoda 2009 v Kč Účetní program Pohoda / Cena (včetně DPH) licence na 1 PC síťová verze 2-3 PC síťová verze 4-5 PC síťová verze 6-10 PC Pohoda 2009 Lite – daňová evidence, homebanking, cizí měny, objednávky, fakturace, adresář, poštovní sestavy, majetek, kniha jízd. 4 736,20--- Pohoda 2009 Standard – daňová evidence, homebanking, cizí měny, objednávky, fakturace, adresář, poštovní sestavy, majetek, kniha jízd, mzdy, sklady, výkazy pro Intrastat, internetové obchody, podpora pokladního hardware. 9 496,2014 244,3018 992,4028 488,60 Pohoda 2009 Profi – účetnictví, homebanking, cizí měny, objednávky, fakturace, adresář, poštovní sestavy, majetek, kniha jízd, podpora pokladního hardware. 9 496,2014 244,3018 992,4028 488,60 Pohoda 2009 Premium - účetnictví, homebanking, cizí měny, objednávky, fakturace, adresář, poštovní sestavy, majetek, kniha jízd, mzdy, sklady, výkazy pro Intrastat, internetové obchody, podpora pokladního hardware. 14 256,2021 384,3028 512,4042 768,60 Zdroj: STORMWARE s.r.o., 2007. Dostupné z: http: http: <www.stormware.cz/pohoda

11 11. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Náklady odkladu zavedení eura: Bankovní poplatky: za vedení účtů v různých měnách. za bezhotovostní převody v zahraničních měnách. Nestabilní kurz koruny.

12 12. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Tab.č. 4: Náklady spojené s devizovými účty vedené v eurech Poplatek za / BankaČSČSOBKBRaiffeisenbank Založení účtuzdarma Vedení účtu45 Kč účet s přímým bankovnictvím 75 Kč účet bez přímého bankovnictví 120 Kč100 Kč3,5 EUR Výpis z účtu měsíčně poštou do ČR 15 Kč + poštovné0 Kč20 Kč Vklad hotovosti (EUR)8 Kč9 KčzdarmaDo výše ekvivalentu 500 000 Kč za den: 1 EUR Výběr hotovosti (EUR)38 Kč60 Kč Do výše ekvivalentu 500 000 Kč za den: 2 EUR Zrušenízdarma Zdroj: ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s., 2009. Dostupné z: ; ČSOB, 2009. Dostupné z: ;http://www.csob.cz/cz/Stranky/default.aspx KOMERČNÍ BANKA, 2006. Dostupné z: ; RAIFFEISENBANK, 2008. Dostupné z: http://www.kb.cz

13 13. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Tab.č. 5: Náklady spojené s bezhotovostním zahraničním platebním stykem v rámci SEPA Poplatek za/Banka ČSČSOBKBRaiffeisenbank Platbu do zahraniční do výše 50.000 EUR 220,-Kč500,-Kč (na přepážce) a 250,- Kč (linka 24 a elektronické bankovnictví) 195,-Kč220,- Kč Úhrada ze zahraničí do výše 50.000 EUR 100,-Kč150,-Kč145,-Kč200,-Kč Zdroj: ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s., 2009. Dostupné z: ; ČSOB, 2009. Dostupné z: ;http://www.csob.cz/cz/Stranky/default.aspx KOMERČNÍ BANKA, 2006. Dostupné z: ; RAIFFEISENBANK, 2008. Dostupné z: http://www.kb.cz

14 14. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Obr. č. 1: Prognóza kurzu CZK/EUR Zdroj: ČNB, 2009. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/

15 15. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Modelové situace – živnostník projektant: Charakteristika: Vytváří projekty elektroinstalací (rozsáhlé stavby i rodinné domy). Pracuje na základě objednávky. Fakturuje pouze v Kč. Vede daňovou evidenci v systému, který neumožňuje používat cizí měny. Není plátcem DPH. Bankovní účet a pokladnu vede v Kč. Daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Přínosy oddálení zavedení eura v ČR: Úspora za účetní software, která činní cca 5000,- Kč. Psychický stres podnikatele, který by se musel naučit obsluhovat nový program.

16 16. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Modelové situace – Pension v Mariánských Lázních: Charakteristika: Ubytovací kapacita 55 lůžek, vlastní restaurace. Klienti z Německa a Rakouska. Je možné platit v eurech a v Kč. Používá informační systém, který podporuje účtování v cizích měnách. Vlastní dva bankovní účty, jeden v Kč a devizový vedený v euru. Zaměstnává 7 osob. Je plátcem DPH. Daňová přiznání zpracovává daňový poradce. Internetové stránky spravuje externí firma. Přínosy oddálení zavedení eura v ČR: Úspora, která vzniká tím, že nemusí vést duální ceny, netisknou se nové jídelní lístky, neupravují se internetové stránky. Odhadovaný přínos 2 000,- Kč.

17 17. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Modelové situace – Pension v Mariánských Lázních: Náklady oddálení zavedení eura v ČR: Bankovní poplatky za duální vedení účtů a zahraniční bezhotovostní platební styk. Náklady za bankovní poplatky jsou odhadovány v hlavní turistické sezóně na 6 000,- Kč měsíčně. Podnikatel nese riziko kurzové ztráty.

18 18. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Modelové situace – Dřevařský podnik: Charakteristika: Výroba nábytku sériově i na zakázku, převážně na export. Zákazníci ze zemí eurozóny. Používá informační systém, který podporuje účtování v cizích měnách. Vlastní dva bankovní účty, jeden v Kč a devizový vedený v euru. Internetové stránky spravuje externí firma. Podnikatel je plátcem DPH. Celkem 54 zaměstnanců. Daňová přiznání zpracovávají interní zaměstnanci. Přínosy oddálení zavedení eura v ČR: Úspora v souvislosti s nevedením duálních cen v katalozích a na internetu. Tato úspora činní přibližně 20 000 Kč. Za školení v oblasti daňové a účetní problematiky je úspora odhadována na 10 000 Kč.

19 19. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Modelové situace – Dřevařský podnik: Náklady oddálení zavedení eura v ČR: Kurzové rozdíly, vznikající při výplatě mezd, nákupu materiálu, energií a služeb. Tyto náklady nelze fundovaně vyčíslit. Náklady ve formě bankovních poplatků za duální vedení účtů a zahraniční platební styk, které jsou odhadovány na 15 000,- Kč měsíčně.

20 20. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Závěr: Diferenciace přínosů a nákladů oddálení zavedení eura v ČR dle: typu podnikání velikosti, objemu výroby, obratu orientace na domácího či zahraničního zákazníka Uváděné přínosy jsou jednorázového charakteru ve formě oddálení určitých plateb. Tyto náklady bude muset podnikatel stejně vynaložit. Jejich výše je obtížně vyčíslitelná. Pro podniky, která v současnosti zápasí o existenci, může být oddálení těchto plateb vítanou úsporou. Pro MSP vlastnící informační systém, který pracuje s cizí měnou a kteří se orientují na zahraničního zákazníka, znamená oddalování přijetí eura pouze zvýšené náklady ve formě bankovních poplatků a kurzové ztráty.

21 21. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Literatura: ÁRENDÁŠ, M. Odhad možných vplyvov zavedenia eura na podnikatel´ský sektor v SR. In BIATEC.14. ročník. Bratislava: Národní banka Slovenska, 2006. ISSN: 1335 – 0900. Dostupný také z WWW:.http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR%5CBiatec%5CRok2006 %5CBIATEC_9_2006.pdf DEELENOVÁ, S. Stanoviska zaměstnavatelských a podnikatelských svazů k přijetí eura. In Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny. Přepis příspěvků z IV. konference Evropské fórum podnikání. Praha: Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2008. ISBN 978-80-903122-9-6. Hungary economy: Help at hand? EIU ViewsWire. [online]. 2009. [cit. 9. 8. 2009]. Dostupný z WWW:.http://proquest.umi.com/pqdweb?index=2&did=1782319271&SrchMode=1&sid=1 &Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1249999474&cli entId=93687 KLAUS, V. Klausova kritéria pro přijetí (či nepřijetí) společné evropské měny. In Euro dříve, nebo později? 1. vyd. Praha: CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007. ISBN 80-86547-63-9. KÖNIG, P.; LACINA, L. a PŘENOSIL, J. Učebnice evropské integrace. 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2006, s. 106. ISBN 80-7364-022-8.

22 22. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Literatura: Návrhy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR na opatření vedoucí ke zmírnění současné ekonomické krize. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. [online]. 2009. [cit. 2. 8. 2009]. Dostupný z WWW:.http://www.kzps.cz/kzps/data/TK_KZPS-navrhy.doc Smlouva o založení ES, Hlava VII Hospodářská a měnová politika, Kapitola 4, článek 121. [online]. [cit. 5. 8. 2009]. Dostupný z WWW:.http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/dokumenty_legislativa_es_580.html SOBÍŠEK, P. Přijetí eura: komu prospěje, koho poškodí. In Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny. Přepis příspěvků z IV. konference Evropské fórum podnikání. Praha: Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2008. ISBN 978-80-903122-9-6. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky. [online]. 2008. [cit. 3. 8. 2009]. Dostupný z WWW:.http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Vyhodnoceni_Maastricht_2008_pdf Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2008. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. [online]. 2009. [cit. 7. 8. 2009]. Dostupný z WWW:.http://download.mpo.cz/get/38872/43274/519252/priloha005.doc

23 23. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1.1. „Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele.“ září 2009 Ing. Martina Šudřichová Příspěvek."

Podobné prezentace


Reklamy Google