Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní rozpočtové rámce: reforma řízení veřejných financí ČR v sektoru vládních institucí ve světle minimálních požadavků rozpočtového dohledu EU Jakub.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní rozpočtové rámce: reforma řízení veřejných financí ČR v sektoru vládních institucí ve světle minimálních požadavků rozpočtového dohledu EU Jakub."— Transkript prezentace:

1 Národní rozpočtové rámce: reforma řízení veřejných financí ČR v sektoru vládních institucí ve světle minimálních požadavků rozpočtového dohledu EU Jakub Mazur Oddělení 532 Hospodářská a finanční politika EU Prezentace pro seminář MF ve Smilovicích, 1.-3. prosince 2010

2 Kontext Cílem připravované směrnice Rady je navrhnout minimální požadavky na rozpočtové rámce členských států tak, aby se zvýšila kvalita celého rozpočtového dohledu v EU a zajistila účinnosti procedury při nadměrném schodku, která je definována v čl. 126 Smlouvy. Cílem připravované směrnice Rady je navrhnout minimální požadavky na rozpočtové rámce členských států tak, aby se zvýšila kvalita celého rozpočtového dohledu v EU a zajistila účinnosti procedury při nadměrném schodku, která je definována v čl. 126 Smlouvy.

3 Požadavky směrnice 1. účetnictví vládních institucí a vládní statistika 2. makroekonomické a fiskální předpovědi 3. číselná fiskální pravidla 4. střednědobé rozpočtové rámce 5. transparentnost veřejných financí a ucelenost rozpočtového rámce Požadavky směrnice mají být splněny nikoli nezbytně zákonnou formou nejpozději do 31.12.2013

4 Obecně k požadavkům směrnice Většinu požadavků stanovených ve směrnici ČR považuje za vhodné prostředky k dosažení cíle zlepšení rozpočtové disciplíny. Většinu požadavků stanovených ve směrnici ČR považuje za vhodné prostředky k dosažení cíle zlepšení rozpočtové disciplíny. V obecné rovině navržené požadavky korespondují se současnou rozpočtovou legislativní úpravou i praxí. V obecné rovině navržené požadavky korespondují se současnou rozpočtovou legislativní úpravou i praxí. Současný systém ČR zhruba odpovídá principům, ze kterých návrh Komise vychází. Má však i řadu slabých míst. Současný systém ČR zhruba odpovídá principům, ze kterých návrh Komise vychází. Má však i řadu slabých míst.

5 Vybrané požadavky v jednotlivých oblastech 1. účetnictví vládních institucí a vládní statistika Požadavek na předávání měsíčních hotovostních dat za všechny vládní sub-sektory do konce následujícího měsíce Požadavek na předávání měsíčních hotovostních dat za všechny vládní sub-sektory do konce následujícího měsíce Problém se specifiky vládních segmentů (pojišťovny) Problém se specifiky vládních segmentů (pojišťovny) Sporná otázka přínosu, Komise argumentuje, že měsíční data nejsou zcela neužitečná, po konzultaci s Eurostatem zváží, co je rozumné požadovat Sporná otázka přínosu, Komise argumentuje, že měsíční data nejsou zcela neužitečná, po konzultaci s Eurostatem zváží, co je rozumné požadovat Konečná podoba návrhu Komise bude na nátlak ČS při jednáních EFC-A patrně obsahovat změkčení v této oblasti typu měsíčních dat za centrální vládu a čtvrtletních za ostatní vládní segmenty Konečná podoba návrhu Komise bude na nátlak ČS při jednáních EFC-A patrně obsahovat změkčení v této oblasti typu měsíčních dat za centrální vládu a čtvrtletních za ostatní vládní segmenty

6 Vybrané požadavky v jednotlivých oblastech 1. Účetnictví vládních institucí a vládní statistika Požadavek na zajištění obecného metodického převodu mezi hotovostními a akruálními údaji pro všechny vládní sub-sektory byl měl být pro ČR realizovatelný. Požadavek na zajištění obecného metodického převodu mezi hotovostními a akruálními údaji pro všechny vládní sub-sektory byl měl být pro ČR realizovatelný. Obecnost převodového můstku potvrdila EK na jednání EFC-A Obecnost převodového můstku potvrdila EK na jednání EFC-A

7 Vybrané požadavky v jednotlivých oblastech 2. Makroekonomické a fiskální předpovědi Alternativní scénáře hospodářského vývoje Alternativní scénáře hospodářského vývoje EK navrhuje tyto provádět v rámci analýzy citlivosti pro potřeby rozpočtového plánování, rozhodně se nebude jednat o sestavování alternativních rozpočtů EK navrhuje tyto provádět v rámci analýzy citlivosti pro potřeby rozpočtového plánování, rozhodně se nebude jednat o sestavování alternativních rozpočtů MF ČR elementární analýzy citlivosti v závislosti na jedné proměnné provádí pro potřeby KOPRu MF ČR elementární analýzy citlivosti v závislosti na jedné proměnné provádí pro potřeby KOPRu Otázka přínosu, transparentnosti proti zvýšení administrativních nákladů Otázka přínosu, transparentnosti proti zvýšení administrativních nákladů

8 Vybrané požadavky v jednotlivých oblastech 3. Číselná fiskální pravidla Národní legislativa pravidla Paktu přímo nezmiňuje a nezmiňuje ani numerický střednědobý fiskální cíl podle pravidel Paktu Národní legislativa pravidla Paktu přímo nezmiňuje a nezmiňuje ani numerický střednědobý fiskální cíl podle pravidel Paktu ČR se dle schválené RP staví kladně k myšlence zahrnutí odkazu na Pakt do ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti se závazností pro celý sektor vlády. ČR se dle schválené RP staví kladně k myšlence zahrnutí odkazu na Pakt do ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti se závazností pro celý sektor vlády.

9 Vybrané požadavky v jednotlivých oblastech 3. Číselná fiskální pravidla Požadavek na účinné a včasné sledování rozpočtové politiky v souladu s fiskálními pravidly Požadavek na účinné a včasné sledování rozpočtové politiky v souladu s fiskálními pravidly Na politické úrovni ČR závazek podobného typu (kupř. ustanovení tzv. Národní rozpočtové rady) doposud učiněn nebyl Na politické úrovni ČR závazek podobného typu (kupř. ustanovení tzv. Národní rozpočtové rady) doposud učiněn nebyl

10 Vybrané požadavky v jednotlivých oblastech 3. Číselná fiskální pravidla MF ČR považuje vzhledem k autonomii hospodaření místních rozpočtů za zásadní problém návrhu zahrnutí sub-sektoru místních vlád přímo pod fiskální cíl MF ČR považuje vzhledem k autonomii hospodaření místních rozpočtů za zásadní problém návrhu zahrnutí sub-sektoru místních vlád přímo pod fiskální cíl Dle jednání EFC-A vyplývá, že se tímto nemyslí specifické pravidlo pro každý sub- sektor Dle jednání EFC-A vyplývá, že se tímto nemyslí specifické pravidlo pro každý sub- sektor Myšleno je tím pokrytí mimorozpočtových fondů a zahrnutí operací do deficitu a dluhu dle ESA95, nikoli do ročních rozpočtů Myšleno je tím pokrytí mimorozpočtových fondů a zahrnutí operací do deficitu a dluhu dle ESA95, nikoli do ročních rozpočtů

11 Vybrané požadavky v jednotlivých oblastech 3. Číselná fiskální pravidla Každoroční rozpočtová legislativa by měla odrážet omezení dané účinnými číselnými pravidly Každoroční rozpočtová legislativa by měla odrážet omezení dané účinnými číselnými pravidly

12 Vybrané požadavky v jednotlivých oblastech 4. Střednědobé rozpočtové rámce ČR nemá definován sankční mechanismus při neplnění/překročení střednědobých výdajových rámců ČR nemá definován sankční mechanismus při neplnění/překročení střednědobých výdajových rámců EK potvrdila, že sankce nemusí mít peněžní charakter EK potvrdila, že sankce nemusí mít peněžní charakter Mimo rozpočtová pravidla by bylo možné a žádoucí posílit nefinanční sankce například tím, že plnění resp. nedodržování procesních pravidel a porušování rámců bude systematicky zveřejňováno. Je otázkou, jestli takový typ sankcí bude mít preventivní účinky. Mimo rozpočtová pravidla by bylo možné a žádoucí posílit nefinanční sankce například tím, že plnění resp. nedodržování procesních pravidel a porušování rámců bude systematicky zveřejňováno. Je otázkou, jestli takový typ sankcí bude mít preventivní účinky.

13 Vybrané požadavky v jednotlivých oblastech 4. Střednědobé rozpočtové rámce V porovnání s požadavky na rámce má ČR příliš úzké pokrytí vládních sub-sektorů výdajovými rámci V porovnání s požadavky na rámce má ČR příliš úzké pokrytí vládních sub-sektorů výdajovými rámci EK původně vyžadovala, aby rámce mj. zahrnovaly detailní projekce hlavních výdajových a příjmových položek či vládní priority rozložené dle výdajových a příjmových položek za všechny sub-sektory za předpokladu nezměněných politik EK původně vyžadovala, aby rámce mj. zahrnovaly detailní projekce hlavních výdajových a příjmových položek či vládní priority rozložené dle výdajových a příjmových položek za všechny sub-sektory za předpokladu nezměněných politik Dle vývoje jednání EFC-A budou požadavky na podrobnost projekcí výdajů a příjmů a možná i vládních priorit zmírněny Dle vývoje jednání EFC-A budou požadavky na podrobnost projekcí výdajů a příjmů a možná i vládních priorit zmírněny

14 Vybrané požadavky v jednotlivých oblastech 4. Střednědobé rozpočtové rámce Panuje nicméně shoda na potřebě monitoringu a kontroly vládních sub-sektorů Panuje nicméně shoda na potřebě monitoringu a kontroly vládních sub-sektorů V současnosti SDVR MF ČR pokrývají pouze státní rozpočet a státní fondy, aby SDVR zachycovaly celý vládní sektor, musela by vláda připravit ústavní zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti, který se bude vztahovat na všechny vládní úrovně. V současnosti SDVR MF ČR pokrývají pouze státní rozpočet a státní fondy, aby SDVR zachycovaly celý vládní sektor, musela by vláda připravit ústavní zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti, který se bude vztahovat na všechny vládní úrovně. Konečná podoba směrnice bude v této oblasti pravděpodobně méně ambiciózní. Konečná podoba směrnice bude v této oblasti pravděpodobně méně ambiciózní.

15 Vybrané požadavky v jednotlivých oblastech 4. Střednědobé rozpočtové rámce Projekce příjmů a výdajové projekce a priority plynoucí ze střednědobého rámce jsou základem ročních rozpočtů Projekce příjmů a výdajové projekce a priority plynoucí ze střednědobého rámce jsou základem ročních rozpočtů Překročení schválených rámců při přípravě finální verze návrhu státního rozpočtu (a střednědobého rozpočtového výhledu SR a mimorozpočtových fondů) bude muset být vládou náležitě obhájeno. Překročení schválených rámců při přípravě finální verze návrhu státního rozpočtu (a střednědobého rozpočtového výhledu SR a mimorozpočtových fondů) bude muset být vládou náležitě obhájeno.

16 Vybrané požadavky v jednotlivých oblastech 5. Transparentnost veřejných financí a ucelenost rozpočtového rámce Konzistence rozpočtových cílů a koordinace politik mezi jednotlivými úrovněmi vlády. Konzistence rozpočtových cílů a koordinace politik mezi jednotlivými úrovněmi vlády. Zahrnutí všech vládních sub-sektorů pod číselná fiskální pravidla a do SDVR. Zahrnutí všech vládních sub-sektorů pod číselná fiskální pravidla a do SDVR. Veškeré operace mimorozpočtových fondů musí být integrovány do řádného rozpočtového procesu Veškeré operace mimorozpočtových fondů musí být integrovány do řádného rozpočtového procesu Zveřejňovat podrobné informace o dopadu daňových úlev na daňové příjmy Zveřejňovat podrobné informace o dopadu daňových úlev na daňové příjmy Potenciální závazky s možnými značnými rozpočtovými dopady Potenciální závazky s možnými značnými rozpočtovými dopady Dle posledních diskusí na EFC-A budou však tyto požadavky ohledně priorit a projekcí příjmů a výdajů zmírněny. Dle posledních diskusí na EFC-A budou však tyto požadavky ohledně priorit a projekcí příjmů a výdajů zmírněny.

17 Pozice ČR ke směrnici ČR souhlasí s cíli a principy směrnice a uvedené požadavky plně podporuje ČR souhlasí s cíli a principy směrnice a uvedené požadavky plně podporuje Přesto je ČR z důvodu zachování maximální svobody úpravy fiskálních rámců a státní rozpočtové autonomie primárně proti přijetí navrhované Směrnice a za odpovídající řešení považuje přijetí pouze právně nezávazných, žádoucích charakteristik Přesto je ČR z důvodu zachování maximální svobody úpravy fiskálních rámců a státní rozpočtové autonomie primárně proti přijetí navrhované Směrnice a za odpovídající řešení považuje přijetí pouze právně nezávazných, žádoucích charakteristik Z důvodů kapacitních rizik a šíře požadovaných změn, které lze považovat za systémové, bude ČR preventivně prosazovat prodloužení transpoziční lhůty směrnice Z důvodů kapacitních rizik a šíře požadovaných změn, které lze považovat za systémové, bude ČR preventivně prosazovat prodloužení transpoziční lhůty směrnice Je vysoce pravděpodobné, že konečná podoba směrnice bude méně ambiciózní, než původní návrh EK Je vysoce pravděpodobné, že konečná podoba směrnice bude méně ambiciózní, než původní návrh EK Závěry Porady vedení MF 9.11.2010 Závěry Porady vedení MF 9.11.2010

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Národní rozpočtové rámce: reforma řízení veřejných financí ČR v sektoru vládních institucí ve světle minimálních požadavků rozpočtového dohledu EU Jakub."

Podobné prezentace


Reklamy Google