Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"— Transkript prezentace:

1 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 10-51
Anotace Prezentace, která se zabývá rezistory. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají na jakých vlastnostech závisí elektrický odpor rezistoru. Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Fyzika, rezistor, elektrický odpor. Druh učebního materiálu Procvičení Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina 12-15 let Celková velikost 11167,7kB/leden-2012

2 Na jakých vlastnostech vodiče závisí jeho elektrický odpor?
Obr. 1

3 Zapojení ke zjišťování závislosti elektrického odporu na vlastnostech vodiče:
Obr. 2

4 Zapojení ke zjišťování závislosti elektrického odporu na délce vodiče:
Obr. 3

5 Závislost elektrického odporu na délce vodiče:
Obr. 4 a,b R1 Větší odpor má rezistor 2. R2 Čím větší je délka vodiče, tím větší je jeho elektrický odpor.

6 Závislost elektrického odporu na obsahu příčného řezu vodiče:
Větší odpor má rezistor 2. R2 Obr. 5 a,b Čím větší je obsah průřezu vodiče, tím menší je jeho elektrický odpor.

7 Elektrický odpor závisí i na materiálu, z kterého je vodič vyroben.
Zapojení ke zjišťování závislosti elektrického odporu na materiálu vodiče: Obr. 6 Elektrický odpor závisí i na materiálu, z kterého je vodič vyroben.

8 Závislost elektrického odporu na materiálu vodiče:
Obr. 7 Obr. 8

9 Elektrický odpor: Elektrický odpor – závisí na vlastnostech vodiče a nezávisí na napětí a proudu. Jednotkou je 1 Ω. Elektrický odpor R vodiče je přímo úměrný délce l vodiče, nepřímo úměrný obsahu S příčného řezu vodiče a závisí na materiálu vodiče. Se zvyšující se teplotou kovového vodiče se jeho elektrický odpor zvětšuje.

10 Rezistor – elektrotechnická součástka s vyznačeným odporem:
A) Drátové – na nosném keramickém tělísku navinutý odporový drát B) Vrstvové – na nosném keramickém tělísku nanesena odporová vrstva. Obr. 9 a,b

11 Jaké znáš druhy rezistorů?
Obr. 10 a,b,c,d

12 Jaký el. odpor má vlákno žárovky, jestliže jí prochází proud 300 mA a napětí mezi konci vlákna žárovky je 3 V a proč se žárovka nejčastěji přepálí v okamžiku uzavření obvodu vypínačem? U= 3 V I= 300 mA= 0,3 A R= ? Ω Obr. 11 Odpor vlákna svítící žárovky je 10Ω, protože vlákno je studené a má malý el. odpor.

13 Který z drátů na obrázku je nejvhodnější volit, jako spojovací vodič - vysvětli?
0,1-0,2 0,5 Jako spojovací vodič je nejvhodnější použít vodič z mědi, protože má nejmenší elektrický odpor.

14 Celkový odpor je větší v obrázku A, protože vodiče mají větší délku.
Dva dráty z nikelinu o stejné délce a průřezu zapoj podle obrázků. V kterém případě je celkový odpor drátu větší a kdy prochází obvodem větší proud? Celkový odpor je větší v obrázku A, protože vodiče mají větší délku. V obrázku B prochází obvodem větší proud, protože odpor vodiče je menší ( větší průřez ). A B Obr. 14 a,b

15 Zdroje: Text: KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika pro 8.ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1999, 223s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN Vlastní text z archivu autora Obrázky: Obr a 9,10,11,12, autor Michal Gruber, leden 2012 Obr. 8,13 dostupný z [KLIMEŠ, Bohdan. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro 7. – 9. ročník. 16. vyd. Praha: SPN 1981, 95s. Pomocné knihy pro žáky (SPN). ISBN ] Obr. 2. – 12. autor Michal Gruber, září 2011

16 Metodický pokyn: Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky a schémata je možné doplnit vhodnými pokusy. Žáci řeší zadané otázky a úlohy nejprve samostatně. Potom společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma.


Stáhnout ppt "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google