Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"— Transkript prezentace:

1 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 10-53
Anotace Prezentace, která se zabývá zapojením rezistorů vedle sebe. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe. Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Fyzika, rezistor, paralelní zapojení, výsledný odpor. Druh učebního materiálu Procvičení Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina 12-15 let Celková velikost 4903kB/leden-2012

2 Zapojení 2 rezistorů vedle sebe ( paralelně):
Obr. 2 Obr. 1

3 Měření proudu a napětí na rezistorech spojených vedle sebe ( paralelně ):
Obr. 3

4 Výsledný odpor dvou rezistorů spojených vedle sebe ( paralelně ):
Pro výsledný odpor R rezistorů o odporech R1, R2 spojených vedle sebe platí: 1/R = 1/R1+ 1/ R2 Proud I v nerozvětvené části obvodu se rovná součtu proudů ve větvích: I = I1+ I2 Napětí U na obou rezistorech je stejné. Platí: I1: I2= R2: R1

5 Jaký je výsledný odpor rezistorů zapojených na obrázku?

6 Co platí pro výsledné napětí a proud dvou rezistorů zapojených na obrázku?
U= U1= U2 Proud: Proud I = I1 + I2 Obr. 5

7 Jak se nazývá zapojení dvou žárovek na obrázcích?
Vlevo vedle sebe ( paralelně ), vpravo za sebou ( sériově ).

8 Rezistor(1) o odporu 100 Ω a rezistor (2) s odporem 400 Ω jsou zapojeny v elektrickém obvodu vedle sebe. Mezi jejich vnějšími svorkami je napětí 80 V. Nakresli schéma a vyznač v něm zadané veličiny? Urči výsledný odpor a jaké proudy procházejí oběma rezistory? R1=100 Ω R1=400 Ω U= 80 V R= ? Ω I1= ? A I2= ? A Obr. 8

9 Řešení příkladu:

10 V obvodu na obrázku jsou zapojené tři rezistory
V obvodu na obrázku jsou zapojené tři rezistory. Každý z nich má odpor 10Ω. Urči výsledný odpor všech tří rezistorů a jaký celkový proud obvodem prochází, jestliže napětí baterie je 4,5 V? U= 4,5 V R1 = R2 = R3 = 10 Ω I = ? A Obr. 9 Výsledný odpor rezistorů je 15 Ω a obvodem prochází proud o velikosti 0,3 A.

11 Jaké součástky jsou zobrazené na obrázku?

12 Zdroje: Text: KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika pro 8.ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1999, 223s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN Vlastní text z archivu autora Obrázky: Obr. 1 – autor Michal Gruber, leden 2012

13 Metodický pokyn: Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky a schémata je možné doplnit vhodnými pokusy. Žáci řeší zadané otázky a úlohy nejprve samostatně. Potom společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma.


Stáhnout ppt "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google